АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart Building

20.06.2022, Бизнес /

  • АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart Building
  • АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart Building
  • АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart Building
  • АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart Building

Бизнес

 

На 9 юни т. г. АББ България организира в хотел Ястребец Уелнес и СПА в Боровец специалното събитие за проектанти Ability, Mobility & Smart Building. Мероприятието бе насочено към новостите и особеностите при проектиране и изграждане на зарядна инфраструктура за електрически автомобили, облачни системи за енергиен мениджмънт, системи за аварийно и евакуационно осветление и системи за домашна автоматизация. Сред участниците в събитието бяха представители на някои водещи проектантски бюра – Никан България, Макир-П, Филарх, Eldesign, Иво-Петров Архитекти, Проджект Консултинг Енд Мениджмънт и много други. Като лектори се включиха Любомир Иванов, продуктов и маркетинг специалист в направление "Индустрия", Ангел Димитров, експерт "Бизнес развитие" в направление "Зарядна инфраструктура за електромобили", Георги Михайлов, продуктов и маркетинг специалист, и Теодора Петрова-Василева, продуктов и маркетинг специалист в направление "Сградни решения" в АББ България.

Програмата стартира с презентация, посветена на проектирането на облачни системи за енергиен мениджмънт. Беше представена облачната система за енергиен мениджмънт ABB Ability Energy and Asset Manager, която дава възможност за наблюдение и анализ на потреблението на енергия в реално време, както и за следене на електропараметрите и състоянието на внедреното в системата електрооборудване. Като предимства на решението бяха изтъкнати лесно визуализиране на разпределението на консумацията, възможност за бърз анализ на информацията, принос за поддържане на качеството на електрическата енергията в норми, спомагане за сертифициране по ISO 50001 – Системи за управление на енергията и предотвратяване на нежелани изключвания и прекъсвания на работния процес.
Фокусът на следващата презентация беше върху решенията при проектиране на зарядна инфраструктура за електрически автомобили. Разгледана беше частта от Наредба Nº2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, засягаща задължението от предвидените места за гариране и паркиране на електрически превозни средства (ЕПС) в нови сгради за обществено обслужване с повече от десет паркоместа, както и при реконструкция, обновяване, основен ремонт на съществуващи сгради за обществено обслужване най-малко едно от всеки десет паркоместа да се оборудва със зарядна точка с голяма мощност (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство, като мощността е по-голяма от 22 kW), а останалите – с нормална мощност на точките (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство с мощност, по-малка от или равна на 22 kW, като се изключват устройства с мощност, по-малка от или равна на 3,7 kW). Коментирано беше и изискването за нови жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение с над десет паркоместа, както и при тяхната реконструкция, обновяване или основен ремонт със заданието за проектиране на възложителя да се предвижда съответстващото оборудване за зареждане на ЕПС. Внимание бе отделено и на портфолиото от AC (Terra AC Wallbox) и DC (Terra EV Fast Charger) зарядни устройства на ABB.


 

Следобедът продължи с презентация, която запозна участниците в събитието с решения и иновации в системите за аварийно и евакуационно осветление. В центъра на представянето бе интелигентната система за мониторинг Naveo Pro, осигуряваща повишаване на безопасността чрез 24/7 следене в мобилното приложение, пестене на време и намаляване на разходите за инспекция и поддръжка. Naveo Pro е подходяща за съществуващи и нови инсталации, лесна е за внедряване с помощта на QR кодове и позволява управление на различни сгради чрез приложение, където цялата информация се съхранява сигурно в облака, подчертаха от АББ България.

Последната презентация за деня представи в детайли системата ABB-free@home, която е подходяща за ново строителство и за реновация в изградени системи, едно- или многофамилни къщи, жилищни комплекси с апартаменти и малки търговски сгради. Системата за домашна автоматизация е изградена от различни компоненти – сензори, изпълнителни механизми и сензорно-изпълнителни модули, които се управляват от централизиран хъб. Участниците бяха запознати със спецификите при инсталация на ABB-free@home – централизирана и децентрализирана топология, начини на свързване на жични и безжични сензори, топологии и окабеляване и др. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Клонът на АББ България в Раковски инсталира новата система за евакуационно и аварийно осветление Naveo®Pro в новопостроено складово помещениеФирмена статия

Клонът на АББ България в Раковски инсталира новата система за евакуационно и аварийно осветление Naveo®Pro в новопостроено складово помещение

Тази иновативна система позволява следене и управление на всички аварийни и евакуационни тела и осигурява дигитална връзка с всяко едно от тях през облачно пространство, предоставяйки пълна информация, която да подпомогне планирането на ресурсите и редуцира времето за поддръжка.

Смарт модули за монтаж в електрически таблаТехническа статия

Смарт модули за монтаж в електрически табла

Свързаните електротабла се превръщат в ключов фактор не само в еволюцията на енергийния мениджмънт, но и на сградната автоматизация. Всяко умно табло, оборудвано със специални смарт модули и гейтуеи, може да събира данни за потреблението на електроенергия, статуса на прекъсвачите, работата на електроуредите и системите с ел. захранване, да осъществява прогнозен мониторинг и проследяване в реално време и т. н.

Умен дом с ABB free@homeФирмена статия

Умен дом с ABB free@home

ABB free@home® е система за домашна автоматизация, при която щори, осветление, отопление, климатизация, комуникация на врати и домакински уреди могат да се управляват интуитивно, постигайки комфорт, безопасност и енергийна ефективност.

Нова ера в интелигентните решения за аварийно осветлениеФирмена статия

Нова ера в интелигентните решения за аварийно осветление

Naveo®Pro е проектиран да подобри безопасността във всички видове сгради, включително всички средни до големи офис сгради, търговски сгради, всички от хотелиерския сегмент, училища, културни обекти, индустриални обекти и центрове за данни.

Системи за автоматизация на летищни терминалиТехническа статия

Системи за автоматизация на летищни терминали

Все повече летищни оператори инвестират в съвременни средства за автоматизация на различни процеси и дейности с цел да преодолеят предизвикателствата, свързани с непрекъснато нарастващия брой пътници и физическите ограничения по отношение на наличното пространство и капацитет на съществуващите сгради и материални активи.

Сигнално, аварийно и евакуационно осветлениеТехническа статия

Сигнално, аварийно и евакуационно осветление

Функциите на надежден източник на светлина, указващ посоката за евакуация, или на маркировка, предупреждаваща за наличие на препятствие, поставя сигналното, аварийното и евакуационното осветление сред критично важните компоненти на системите за безопасност в обществените сгради.

Решения за управление на електроинсталациите и енергията в умни сградиТехническа статия

Решения за управление на електроинсталациите и енергията в умни сгради

Основна функция на модерните системи за автоматизация на интелигентни сгради е управлението на електроинсталациите и енергийното потребление. Тя се изпълнява посредством специализирани решения за мениджмънт на пиковото натоварване, циклично разпределение на товарите с цел икономия на енергия и др.

Подобрете работните процеси и повишете производителността си със специализираните софтуерни приложения за ВиК-, ОВК- и електропроектиране в новия AutoCAD 2021Фирмена статия

Подобрете работните процеси и повишете производителността си със специализираните софтуерни приложения за ВиК-, ОВК- и електропроектиране в новия AutoCAD 2021

AutoCAD® MEP 2021 притежава обновена и разширена библиотека от над 10 500 интелигентни компонента, отговарящи на всички световни стандарти. Възможностите на AutoCAD® MEP за автоматизиране на повтарящи се еднотипни задачи ви позволяват да създавате по-бързо и по-точно строителната документация.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top