РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Адапт Контрол

, Брой 6/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Адапт Контрол

 

съдържание на рекламата

Автоматизация на щори - щорите могат да се отварят и затварят автоматично в определен момент, само с едно докосване на бутона или при изгрев и залез.

Вградения таймер или фотоелектрически сензор ще включи автоматичното и външното осветление.

ADAPT CONTROL

Нов начин на живот на живот

Представете си дом, който се ADAPT-ира към вашия начин на живот. Дом, който познава собствениците си и техните потребности.