РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Адара Инженеринг

01.02.2014 , Брой 1/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Адара Инженеринг

 

съдържание на рекламата

• Хидрофорни системи

• Морски помпи

• Помпи за фармацевтиката

• Помпи и системи за:

- отопление и климатизация

- водоснабдяване

- отпадни и дренажни води

- пречиствателни съоръжения

- дозиращи помпи

- помпи за хранително-вкусовата промишленост

• Автоматика за защита, контрол и управление

• Разширителни съдове

Адара инженеринг ЕООД - София

тел./факс: 974 40 38, тел. 974 49 38, 0888 21 74 71

Варна, ул. Владислав Варненчик 312, тел.: 0876 330 575Стара Загора, тел.: 0876 482 500

e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com