РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Агенция Булгарреклама

, Брой 6/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Агенция Булгарреклама

 

съдържание на рекламата

сПЕЦИАЛИЗИРАНА В2В ИНДУСТРИАЛНА ИЗЛОЖБА В СОФИЯ

машиностроене, металообработване, леярство и металургия

професионална и индустриална електроника

автоматизация, мехатроника и роботика

пластмаси и каучук

транспорт, логистика и спедиция, складова техника и оборудване

системи за сигурност и комуникация

28.02 - 02.03.2012

Интер експо център София

www.iec.bg

www.icm.si