РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Агенция Булгарреклама

01.12.2012 , Брой 6/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Агенция Булгарреклама

 

съдържание на рекламата

От 20 до 23 март 2013 в Интер Експо Център - София ще се про-

веде специализираното изложение за отопление, вентилация и климатизация. АКВА-ТЕРМ се организатора за втора поредна година от Агенция Булгарреклама, а сред акцентите са модерните технологии за производство и управление на енергията чрез комбинирано производство

на електро- и топлинна енергия.