РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: АХИ Кериър - клон България

01.06.2015 , Брой 3/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АХИ Кериър - клон България

 

съдържание на рекламата

CARRIER

ПРОДУКТИ ЗА ЖИЛИЩНИ

И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Колонен тип

инвертор

РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ

ЗА РАЗЛИЧНИ НУЖДИ

Обезвлажнител Инвертор за висок

стенен монтаж

Касета Тяло за канален монтажПодов монтаж Тяло за подово-таванен

монтаж

www.ahi-carrier.bg Ахи Кериър - Клон България