РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Актив Сълушънс

01.03.2013 , Брой 1/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Актив Сълушънс

 

съдържание на рекламата

Актив Сълушънс предлага съвременни и високофункционални решения за сградна автоматизация. Компанията използва собствен софтуер за сграден мениджмънт, което осигурява несравнима гъвкавост при интеграция с други системи и клиента получава най-добре оразмереното за конкретните нужди решение, при използване на модерни технологии, позволяващи бъдещо надграждане и разширяване.