Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

14.12.2015, Брой 6/2015 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

Техническа статия

 

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Затова и при актуалните ОВК тенденции през 2015 г. е поставен сериозен акцент именно върху повишаването на енергийната ефективност. Сред най-популярните днес стратегии за това са: интегриране на ОВК контрол и управление на други сградни системи, като осветление, технологии за контрол на достъпа и системи за сградна автоматизация, в единна платформа; интелигентни и свързани домове; геотермални технологии; мини сплит термопомпи; лъчисто подово отопление и др.

Съвременните постижения при управлението на системи за сградна автоматизация и ОВК системи включват все по-широка функционалност, която може да бъде мощен инструмент за намаляване на енергийните разходи.

Познатите в Европа и Азия от десетилетия безканални мини-сплит термопомпи стават все по-популярни и на други световни пазари. Използвани доскоро само като допълнителни средства за повишаване на комфорта в домовете, сега мини-сплит термопомпите все повече се предлагат като цялостни основни решения за отопление и охлаждане на жилищни и търговски сгради.

Употребата на лъчисто подово отопление значително нарасна през последните години вследствие на въвеждането в тази област на много иновативни продукти с разнообразни приложения, пригодени за различни нужди и изисквания. Лъчистото подово отопление с хидравличен или електрически източник на захранване може да отоплява цялата къща и предоставя допълнителен комфорт в помещения като бани и спални.

Нови регулации по отношение на енергийната ефективност
Технологиите за отопление и охлаждане непрекъснато се развиват, както по отношение на производителност, така и на енергийна ефективност. За да отразят тези технологични подобрения, ОВК стандартите периодично се обновяват и адаптират към съвременния пазар.

През септември 2015 г. Европейската комисия въведе нови регламенти за енергийна ефективност на климатици и термопомпи. Те включват изисквания за енергийна ефективност, нива на звукова мощност, емисии на азотен оксид на горивните уреди (котли, бойлери, системи за когенерация, газови термопомпи), както и някои специфични изисквания към дизайна на продуктите.

Стандартите постепенно стават все по-строги и специфични, за да се изведат най-малко ефективните продукти от пазара и да се отстъпи място на по-съвременните и високотехнологични решения.


› РекламаТОП тенденции при ОВК контролерите
Всички технологии и продукти в сферата на ОВК, които намират приложение в съвременните сгради, продължават да се развиват в паралел с непрекъснатото търсене на по-ефективни начини за намаляване на излишното енергопотребление. Един такъв пример е интегрирането на ОВК управление с технологии за контрол на достъпа и обединяването им в обща платформа.

Така ОВК системите в една офис сграда например могат да започват по-интензивно охлаждане или отопление, когато първите служители отидат на работа сутринта. В края на деня, след като и последният служител в излязъл от сградата, ОВК системата може автоматично да се превключи в режим на ниска консумация до следващата сутрин.

Домовете като цяло стават по-интелигентни с все повечето различни устройства, които комуникират помежду си и със собствениците на жилищата. Интелигентните термостати са голяма част от революцията на концепцията Internet of Things в управлението на ОВК системи.

Тези устройства се “учат” от обитателите и характеристиките на жилището и регулират температурата въз основа на моментните нужди. Смарт термостатите не само знаят кога температурата трябва да се повиши или понижи, но и се научават колко време отнема да се загрее или охлади дадено пространство.

Нещо повече - те могат сами да започнат да регулират температурата в точния момент, за да усетят собствениците промяната навреме, а не със закъснение.

Сред най-съществените възможности за жилищните и търговски сгради, използващи интелигентни термостати, е, че тази технология позволява незабавното повишаване на енергийната ефективност с минимални или почти никакви разходи за монтаж.

В последните години потребителите търсят и по-голяма оперативна съвместимост при ОВК системите, за да не се налага да използват продукти от един производител за всички видове инсталации в дадена сграда, а да могат да се възползват от по-голяма гъвкавост.

Интелигентни, свързани и зоново базирани термостати
Изграждането на “интелигентни” домове е нарастваща тенденция, която започва от системи за сигурност, контролирани с натискане на бутон, и прераства във възможности за контрол и наблюдение на дома от всяко едно място. Програмируемите и зоново базираните термостати използват датчици за движение и отопляват само заетите стаи.

Производителите на системи за мониторинг и сигурност на дома, както и на други интелигентни устройства, все по-масово предлагат свързаните термостати и като част от по-всеобхватни смарт платформи за автоматизация на домовете и сградите.

Сред основните ползи за крайните потребители от интелигентните термостати е, че тези устройства са способни сами да вземат решения относно отоплението и охлаждането, базирани на конкретни екологични фактори. Интелигентните термостати, които се предлагат на пазара днес, използват сензори за присъствие и алгоритми, които определят местоположението на хората в сградата и коригират температурата спрямо него.

Както при всички други високотехнологични устройства, и тук тези функции постоянно се актуализират и усъвършенстват. Алгоритмите могат лесно да се обновяват с автоматичните софтуерни актуализации през интернет.

Свързаните термостати, макар и да не разполагат със способността сами да вземат решения като интелигентните термостати, могат да бъдат интегрирани в смарт мрежа и да общуват с интелигентните домашни системи. Ето защо доставчиците на услуги и производителите на решения за интелигентни домове предлагат все по-разнообразни гами от свързани термостати в своите продуктови каталози.

Този тип устройства всъщност използват “интелигентността” на свързаните с термостата системи, за да помогнат на потребители да оптимизират ефективността и да пестят енергия и средства. Така например един интелигентен домашен център (smart home hub) може да събере информация от системата за сигурност относно присъствието на човек в жилището, да определи, че никой не си е вкъщи, и да изключи климатика.

С такава конфигурация ОВК платформите в интелигентните домове могат лесно да бъдат разширявани, така че да се възползват от всички налични възможности за подобряване на комфорта и ефективността.

Потребителите, които искат да изградят персонализирани решения за своя интелигентен дом, могат да закупят смарт хъбове, свързани термостати и всички останали устройства, които технологията поддържа към момента, и да ги конфигурират по желания начин.

Софтуерните обновявания на интелигентните домашни центрове пък позволяват на потребителите да се възползват от най-новите възможности на пазара, да интегрират най-новите сензори и да мащабират системите си до желания вид.
ОВиК системи при пасивните сгради
В пасивните къщи типично се инсталират несложни, базови ОВК системи, тъй като в тези обекти водеща стратегия е минимизирането на загубите и максимизирането на печалбите на топлина чрез суперизолация, херметичност, високоефективни врати и прозорци и вентилация с ефективно оползотворяване на топлината. Балансираните вентилационни системи в пасивните къщи обикновено подават непрекъснат въздушен поток при много ниски дебити.

Пасивните къщи работят с базови ОВК системи, тъй като са проектирани чрез сградната обвивка да сведат до минимум топлинните загуби или загубите на енергия за охлаждане, като в същото време максимално се възползват от икономиите на енергия. Строителите определят мястото на пасивната структура така, че да се оптимизира количеството събрана слънчева енергия.

Вратите и прозорците, които са обичайни зони за загуба на топлина в конвенционалното строителство, са проектирани по високотехнологичен начин, който ги прави практически непроницаеми. Пасивният дом дори улавя и задържа топлината от обитатели, уреди и електроника в сградата.

Дори и изключително високоефективните домове се нуждаят от отопление, климатизация и вентилация, но необходимото оборудване при пасивните сгради е много по-малко и с оптимизирана ефективност. Всъщност пасивната къща е толкова ефективна, че типично се нуждае от помощта на ОВК инсталация само от време на време, за да се поддържа комфортна среда.

ОВК системите в пасивните къщи обикновено не са големи, тъй като достъпът до достатъчно слънчева енергия за захранване, отопление и топла вода задоволява около три четвърти от енергийните нужди на къщата. Пасивните конструкции обаче могат да използват зонова система за контрол на въздушния поток или дигитален термостат за контрол на вътрешната температура, за да се възползват оптимално от възможностите за оптимизиране на ефективността.

Един от възможните варианти за климатизация в пасивните къщи са изпарителните охладители с пряко или непряко охлаждане. Този тип системи включват охладителен агрегат за непряко охлаждане, който пречиства въздуха и регулира неговата влажност. Отпадъчната вода се събира в резервоар за повторна, непитейна употреба.


 

Интегриране на ВЕИ в ОВК
Слънчевата и геотермалната енергии са сред най-подходящите възобновяеми източници за отопление и охлаждане на жилищните сгради. Геотермалната ОВК технология се възползва от подземната топлина за затопляне на въздуха в сградата през зимата и охлаждането му през лятото.

Една такава система обикновено се състои от вътрешен агрегат, система от заровени в земята тръби, които се наричат геоконтур, и кладенец за съхранение и рециркулиране на отработени води от геотермалните процеси обратно в системата.

През зимата течността, която циркулира през геоконтура, абсорбира топлината от подземния слой и я пренася в сградата. Вътрешното тяло на системата работи като нагревател, като компресира затопления въздух, за да повиши температурата му, и накрая го подава чрез разпределителна система към помещенията.

През лятото геотермалната инсталация извлича топлината от сградата и чрез геоконтура я пренася в кладенеца за рециркулация. Геотермалните системи не се нуждаят от периодична поддръжка и веднъж инсталирани правилно, могат да бъдат експлоатирани с десетилетия.

Необходими са единствено смени на филтрите и ежегодно почистване на топлообменниците. Това ги прави все по-предпочитано ВЕИ решение за отопление и охлаждане на съвременните енергийноефективни домове и обекти.

Отдалечен мониторинг и диагностика на ОВК системи
Отдалеченият мониторинг на ОВК системи позволява промяната на системни настройки без да е необходимо физическо присъствие на потребителя в близост до локалния контролер или изпращане на техник, които да извърши пренастройка. Процесът позволява отстраняването на неизправности и подготвянето на устройствата за поддръжка и ремонт още преди техниците да пристигнат.

Една ефективна платформа за отдалечен мониторинг и диагностика е в постоянна връзка с ОВК системата и е в състояние да извежда желаните справки с ключови показатели за ефективност, необходими за оптимизиране на техническата поддръжка.

В комбинация с различни интегрирани системи за управление на сградата, платформата за отдалечен мониторинг и диагностика, постоянно свързана с ОВК системата, може значително да намали разходите, свързани с потреблението на електроенергия.

Някои комплексни съвременни решения позволяват отдалечен мониторинг и подробен анализ на работата на ОВК системите чрез платформите за сградно управление, които типично събират информация за обекта по много показатели от различни модули. За целта е необходимо всички устройства и компоненти, от които може да се получи такава информация, да бъдат интегрирани в системата.

Интеграция на ОВК контрола в системите за сградна автоматизация
Един от секторите с най-сериозен потенциал за развитие в областта на ОВК системите са търговските сгради, където е необходимо осигуряването на комфортна и здравословна среда за ползвателите. В зависимост от вида на сградата и редица други фактори, ОВК системите в такива обекти представляват 60-70% от общото енергийно потребление.

Интеграцията на ОВК контрола в цялостното сградно управление става все по-важна за собствениците, наемателите, комуналните дружества и дори властите. Управлението на всички сградни системи чрез централизирана платформа също става все по-лесно и удобно. Преди години тези системи са управлявани на място и поотделно.

Днес осветление, ОВК системи, водоснабдителни инсталации, технологии за сигурност, асансьори и още редица сградни системи могат да станат част от интегрирана система с централизирано управление.

С напредъка на технологиите за сградна автоматизация отделните системи в търговските, жилищни и други битови обекти все по-масово се обединяват в единни платформи. В резултат на това значително се повишава удобството за обитателите и се намалява консумацията на енергия. При най-съвременните такива платформи управлението може да се извършва отдалечено, само от един контролен панел, вместо да се правят отделни ръчни настройки на множество контролери.

Тези панели често са достъпни и във виртуален вид под формата на мобилни приложения за таблети и смартфони. Повечето модерни сгради вече имат инсталирана необходимата базова архитектура, която позволява интеграцията на системите за ОВК контрол в съществуващите платформи за сградна автоматизация с минимум разходи и усилия. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Оценка на LED осветлението в търговски сградиТехническа статия

Оценка на LED осветлението в търговски сгради

Винаги когато настъпят промени вследствие въвеждането на нови технологии, настъпва период на объркване и противоречия до отшумяването на “старите методи”. Такъв е моментът и в осветителната индустрия по отношение на бързото развитие на LED осветлението, което превръща тази технология в примамлива опция за цялостно осветление за търговски и промишлени нужди.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръженияИнтервю

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръжения

В интервю специално за читателите на списанието Георги Спасов, управител на Венто-К, споделя интересни факти за бизнеса на компанията, за последните и най-интересни проекти, както и мнението си за съвременните критерии за избор на ОВК технологии и техника.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top