Актуални тенденции при отоплителните котли

27.05.2019, брой 3/2019 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Актуални тенденции при отоплителните котли
  • Актуални тенденции при отоплителните котли
  • Актуални тенденции при отоплителните котли

Техническа статия

 

Технологиите при котлите за битово отопление и водоподгряване непрекъснато се развиват в посока по-висока ефективност, улеснена инсталация, усъвършенствано управление и интелигентна функционалност. Глобалният пазар на съвременни отоплителни котли непрекъснато нараства вследствие комбинация от фактори, включително потребността от подмяна на остарелите и нискоефективни системи в световен мащаб.

Според анализаторите от агенцията за маркетингови проучвания Technavio, трите водещи тенденции в развитието на технологиите при отоплителните котли са: ръстът в приложенията на интелигентни термостати, възможностите за интеграция с Internet of Things и нарастващият брой системи за сградна автоматизация в експлоатация. Що се отнася до самата отоплителна технология, кондензните бойлери стават все по-предпочитано решение от потребителите, като само до няколко години се очаква пазарният им дял да надмине по големина този на конвенционалните системи.

 


Потенциал в интелигентните домове

Цитираното изследване на Technavio сочи още, че популяризирането на концепциите за интелигентни домове и сгради е водещ фактор, стимулиращ растежа на пазара на отоплителни котли. Експертите прогнозират, че до 2021 г. той ще регистрира комбиниран годишен темп на растеж от почти 7%.
Използването на интелигентни термостати във все повече жилищни и търговски обекти тласка технологичното развитие на отоплителните бойлери в посока все повече възможности за умно управление. Най-модерните модели на пазара, разполагащи със специализиран фърмуер за мониторинг и алгоритми за самообучение, изучаващи навиците и предпочитанията на потребителите, значително автоматизират процеса на използване на котлите за отопление и битово горещо водоснабдяване (БГВ). Такива системи могат да бъдат лесно и бързо конфигурирани за оптимална енергийна ефективност и удобство на ползвателите с минимални усилия и разходи за въвеждане в експлоатация. В допълнение, интелигентните термостати с безжична Wi-Fi връзка правят възможно отдалеченото управление на отоплителните котли и другите ОВК системи в дома или сградата.


› РекламаIoT

Интегрирането на IoT технологии в съвременните котли за битово отопление им позволява да изпращат и получават данни в рамките на домашната свързана екосистема. Тази мрежова комуникация позволява удобно взаимодействие както между отделните свързани устройства и уреди, така и между потребителя и отделните елементи на мрежата. В допълнение са налице възможности за отдалечен мониторинг, диагностика и управление в реално време от всяко умно мобилно устройство.

IoT-базираните отоплителни котли все още спадат към категорията на луксозните решения, но с масовото понижаване на цените на сензорните технологии и непрекъснатото популяризиране на smart home концепциите тези уреди намират място във все повече домове.
В отговор на тази тенденция голяма част от глобалните производители на газови котли и други типове съвременни отоплителни системи залагат в продуктите възможности за свързване с домашни IoT платформи. Много нови модели разполагат със свързани контролни системи, позволяващи безжична комуникация с домашен хъб за автоматизация, интелигентен термостат или потребителско устройство за управление. Така осигуряването на комфортна среда в дома или офиса вече е възможно от всяка точка на света с няколко докосвания на екрана на смартфона през удобно мобилно приложение.

 

Системи за сградна автоматизация

Системите за сградна автоматизация са все по-търсено решение за управление на отоплението и другите системи и услуги в дома или офиса. Основните цели отново са по-голяма енергийна ефективност и подобрен комфорт за обитателите. Ето защо всеки по-съвременен ОВК уред на пазара разполага с възможности за интегриране към платформа за сградна автоматизация и богат арсенал от сензорни и комуникационни технологии за мониторинг и контрол.

Ръстът в строителството на нови сгради и множеството програми за технологично обновяване на съществуващи сгради също води до значително нарастване на пазара на средства за автоматизация и съответните интегрирани ОВК решения. Паралелно с това се наблюдава и еволюция в сензорната функционалност, потребителските интерфейси, скоростта, цената и достъпността на комуникационните технологии. Все по-популярни стават отворените мрежови протоколи, позволявайки непостигана досега гъвкавост при проектирането и реализирането на свързани решения за отопление и автоматизация на дома.
Ръст при комбинираните котли

Комбинираните котли за отопление и водоподгряване, известни още като комби системи, излизат начело сред отоплителните технологии за битови и малки търговски обекти. Основна причина за това е удобството на единната система, обединяваща тези две услуги. Компактният размер на комбинираните котли в съчетание с по-високата обща ефективност ги прави предпочитано решение в нарастващ кръг от приложения. Моделите, позволяващи стенен монтаж са най-популярният вариант сред потребителите поради допълнителните възможности за пестене на пространство. Тези системи изискват по-малко усилия и разходи за инсталация и осигуряват отлични възможности за енергоспестяване.

 

Нарастваща модуларизация

Сред популярните решения на пазара на отоплителни системи са и модулните котли, които са съставени от няколко отделни функционални модула. Те също се отличават с нарастващи възможности по отношение на енергийната и разходната ефективност, лесната инсталация и обслужване. В допълнение, те осигуряват и голяма гъвкавост, позволявайки удобно добавяне или премахване на различни модули от конфигурацията според нуждите на приложението.
Модулните котли се използват предимно в търговски обекти и жилищни кооперации, където е необходимо отопление на по-големи площи. Подходящо решение са и за ретрофит на ОВК инсталации, особено при необходимост от функционално допълване на съществуващ котел в експлоатация.


 

По-висока ефективност

Ефективността е постоянна тенденция при ОВК решенията. Производителите се стремят да разработват все по-ефективни продукти по отношение на енергийната консумация и отоплителния капацитет. Наблюдава се и стабилна тенденция към разнообразяване на пазара с високоефективни специализирани системи за различни приложения.

Изборът на модел, гарантиращ по-висока ефективност, е задължителен при модернизиране на отоплителната техника в даден обект, тъй като масово се търсят по-големи ползи в дългосрочен план на цената дори на по-висока първоначална инвестиция.
Високоефективните хидронни отоплителни системи се отличават с по-ниски емисии на вредни газове, както и с възможности за усъвършенствано управление спрямо потребностите. Важно условие за оползотворяване на всички тези предимства обаче е поддържането на отоплителния котел в добро техническо състояние, тъй като всяко занемаряване на обслужването може да доведе до спад в ефективността му.

 

Функции за водопречистване

С технологичното развитие на отоплителните котли проектантите поставят фокус и върху поддръжката на тръбните системи, свързващи отоплителните уреди с ОВК инсталациите. Все по-търсени стават технологиите, предотвратяващи запушването на тръбите вследствие на натрупване на котлен камък, магнетит, утайки и различни други замърсявания. Поддържането на високо качество на технологичната вода, циркулираща в системата, е първостепенно условие за осигуряването на безпроблемна и ефективна работа на отоплителния котел.

Производителите на отоплителни котли оборудват продуктите си с различни технологии и системи за пречистване на водата. Много модели разполагат със специални филтърни системи за магнетит, базирани на технология за магнитна филтрация. Други решения в тази посока са системите за продухване на тръбните елементи, които под налягане изтласкват замърсяванията от тръбната инсталация. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Съвременни технологии в интелигентното улично осветлениеТехническа статия

Съвременни технологии в интелигентното улично осветление

Интелигентното улично осветление е динамично развиваща се технологична сфера. Тази тенденция е породена от непрекъснатото популяризиране и все по-масовото внедряване на технологии за интелигентни градове по света, както и от развитието на платформата Internet of Things и нарастващия брой мрежово свързани умни устройства.

Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталацииФирмена статия

Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

Гергана Константинова, инженер продажби в Данфос ЕООД, разкава пред сп. ТД Инсталации повече за хидравличното балансиране на ОВК системи, за акцентите в продуктовото фолио на компанията в тази сфера, както и за фирмените решения, насочени към превенция на легионела.

"Вентилът на Данфосс MTCV осигурява необходимата температура на вода в системата чрез автоматично адаптиране към динамичното потребление на топла вода", споделя тя. "Инсталирането на MTCV вентили в системата води след себе си редица предимства като енергоспестяване, по-малка загуба на вода, подобряване на комфорта, намаляване на риска от появата на легионела, усъвършенстване и устойчивост на инсталацията."

Internet of Things в пожарната безопасностТехническа статия

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.

Пестене на енергия в хотелиТехническа статия

Пестене на енергия в хотели

Интегрирането на системи за контрол на осветлението, оптимизираното управление на ОВК инсталациите и провеждането на информационни кампании сред служителите са само част от мероприятията, които собствениците и мениджърите на хотели могат да приложат с цел подобряване на енергийната ефективност в тези обекти.

Ретрофит на отоплителни котлиТехническа статия

Ретрофит на отоплителни котли

Дългогодишната експлоатация на една отоплителна инсталация обикновено е свързана с драстично намаляване на нейната ефикасност и необходимост от ретрофит или подмяна с цел постигане на икономически изгодно и ефективно отопление. Прочетете кои са основните фактори, които се анализират при вземането на решение за обновяване или замяна на отоплителните котли и бойлери с нови, и какви са спецификите на ретрофита на отоплителните котли.

IoT в системите за сигурностТехническа статия

IoT в системите за сигурност

Наред с домашната и сградна автоматизация, сред технологичните области, най-силно повлияни от бума на IoT решения, са системите за сигурност в дома и сградата. Концепцията за повсеместна свързаност на всички смарт устройства по света разкрива нови възможности пред собствениците, мениджърите и ползвателите на недвижима собственост.

Разпределена интелигентност в управлението на осветлениетоТехническа статия

Разпределена интелигентност в управлението на осветлението

Иновациите при технологиите за управление на осветлението създават ново поколение интелигентни разпределени системи, основани на биомодели, заимствани от природата

Нови технологии в жилищните ОВК приложенияТехническа статия

Нови технологии в жилищните ОВК приложения

Нараства броят на ОВК потребителите, които използват интелигентни платформи за автоматизация и управляват своите ОВК системи и други сградни услуги чрез мобилни приложения за смартфон или таблет.

Освен "умните", все по-голям дял от пазара заемат и "зелените" технологии, които гарантират по-малки сметки за електроенергия и по-щадяща за околната среда работа на ОВК инсталациите в дома в съчетание с оптимален микроклимат.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top