Акумулаторни електроинструменти

18.09.2014, Брой 4/2014 / Техническа статия / Инструменти, материали

  • Акумулаторни електроинструменти

Техническа статия

 

Акумулаторните електроинструменти представляват удобно и предпочитано решение за многократно повтарящи се операции, като едновременно с това елиминират необходимостта от непосредствено мрежово захранване. Съвременните решения на световните производители гарантират удобство на ползването благодарение на дългия живот на батерията и постигнатата относителна лекота на моделите.

Сред основните им характеристики е номиналното напрежение на акумулатора, което в зависимост от модела се движи в диапазона 2,4 - 36 V. Както е известно, големите стойности обуславят и по-голямата мощност, необходима за извършването на дейности, характеризиращи се със специфични усилия в случай на ръчно изпълнение.

Капацитетът на акумулатора е друг важен параметър, който определя времето на работа на уреда без презареждане, но времетраенето, естествено, е преди всичко свързано със същността на извършваната операция. Затова и производителите предоставят като характеристика в техническата документация броя на определен вид и брой операции, които могат да се извършат в рамките на едно зареждане на батерията.

Скоростта на въртене на патронника се променя при плавното натискане на пусковия бутон. Основна характеристика е максималната скорост на въртене без товар, която варира в диапазона 180 и 3000 оборота в минута.

Съществуват доста модели, които са с две или три скорости, в които чрез редуктор с променливо предавателно число се установява нейната стойност. Като правило големите скорости са за случаи на пробиване на твърди материали, а ниските скорости служат за обработка на меки материали и завива или отвиване на винтове, гайки, болтове, гайки.

Въртящият момент е друга важна характеристика, определяща инструментите. Работният въртящ момент се движи в широки граници (3 - 220 Nm). В голяма част от инструментите посредством въртящ се пръстен могат да се избират негови стойности (между 5 и 32), което позволява точното подбиране на най-подходящия въртящ момент за конкретната задача.

Така например за завиване и отвиване се използва голям въртящ момент, по-малък при операции по пробиване на метал и най-малък за пробиване на изделия от дърво или пластмаса. При избора на даден модел важна характеристика е и максималният диаметър на пробиваните отвори и на завиваните винтове.

Гаранция за максимално удобство при продължителна работа е малкото тегло, което варира в границите от под килограм до няколко килограма, като този параметър понякога включва акумулатора, а в други случаи - не.

Акумулаторни бормашини и винтоверти
Съвременните акумулаторни бормашини и винтоверти се отличават с ергономичен дизайн, създаден с цел да улесни работата на оператора и да обезпечи неговата безопасност. Друга насока в конструктивната разработка на инструментите е намаляването на тяхното тегло. За целта производителите използват електродвигатели с малък диаметър и планетен механизъм в редуктора.

В средата на планетния редуктор е оста на електродвигателя с най-малкото зъбно колело, чието движение чрез три зъбни колела (планети) се предава на външното зъбно колело, свързано с патронника. Инструментите са снабдени и с електрическа спирачка, която дава възможност при изключване на двигателя патронникът да не продължи да се върти по инерция, а веднага да спре.

Тенденция в производството на акумулаторните бормашини е и повишаването на тяхната функционалност. Така например освен пробиване те имат възможност за завиване и отвиване на винтове с различни глави. За целта в комплекта на някои модели са добавени накрайници за винтове с шлиц, звезда и шестограни, които се поставят в патронника вместо свредло, а при други се добавя различен патронник.

Преди стартирането на операцията е необходимо да се регулира максималният въртящ момент но бормашината, за да се избегне пренатягането на винтовете и евентуалното им скъсване или разбиване на леглото.

Освен тези аксесоари в комплекта на акумулаторните бормашини често са включени и накрайници за пробиване/завиване в тесни или неудобни за работа места. За целта се използват и допълнителни приспособления за работа под ъгъл от 90 градуса спрямо оста на инструмента.

Винтовертите са снабдени с накрайници за работа в труднодостъпни места. При някои модели работната част заедно със специален къс накрайник има дължина 9-11 cm, а дължината без накрайник е само 3,5 cm. Специалистите препоръчват преди завиването на винтове в дърво предварително да се пробие с много късо свредло отвор с около 40% по-малък диаметър на винта.
Ударни акумулаторни бормашини и винтоверти
Акумулаторните бормашини с ударна функция намират широко приложение в дейности по пробиване на отвори в зидария, бетон и др. твърди материали. Ударната функция на практика не се различава от тази при обикновените, захранвани от мрежата, бормашини. И въпреки всичко, за тежки работи по пробиване на бетон и зидария, особено в случаи на стени с голяма дебелина, за по-подходящи се считат специализираните акумулаторни перфоратори.

Необходимо условие за качественото поставяне на винтовете в твърди материали и още повече за доброто им затягане е големият въртящ момент. Това се отнася с още по-голяма сила за отвиване на силно затегнати винтове.

В такива случаи приложение намират ударните винтоверти, в които вместо постоянен въртящ момент, както е при обикновените, в рамките на един оборот допълнително се осигуряват 1-2 удара. Въртящият момент при удар е по-голям от 200 Nm при някои модели, като едновременно с това скоростта на въртене достига 2000 оборота в минута и позволява бързо завиване и отвиване.

За специфичните дейности по отвиване и завиване на болтове, винтове и гайки са предназначени гайковертите. Те не се отличават в принципа си на действие от винтовертите. Разликата им се състои в накрайниците, които тук трябва да обхващат гайки и шестостенни глави на болтове. Поради спецификата на работа голяма част от моделите са ударни.
Най-малките винтоверти, чието тегло е между 400 и 700 g, са познати в практиката и като

акумулаторни отвертки
Основни елементи на електрическите отвертки са батерията, малкият електродвигател и ключът за задействане. Характеризират се с опростена конструкция и малки и леки съставни части. В доста от случаите дори липсват каквито и да било елементи за свързване. Поради наличието на акумулаторна батерия към отвертките, моделите се продават в комплект със зарядно устройство. Капацитетът на акумулаторите при електрическите отвертки обикновено е 1-2 Ah.

Отвертките се отличават с ниска максимална скорост на въртене (обикновено до 300 - 500 оборота в минута), патронник за шестостенни накрайници и могат да завиват винтове с диаметър до 6-7 mm. Част от тях на външен вид наподобяват дебела отвертка, а други имат дръжка от пистолетен тип, в която е позиционирана акумулаторната батерия.

В някои разновидности дръжката разполага с 2-3 фиксирани положения. Професионалните акумулаторни отвертки са снабдени с механичен регулатор на въртящия момент, който има и позиция за пробиване на отвори. Сравнително ниските максимални обороти и липсата на универсален патронник с подвижни челюсти ограничават използването на отвертките и като бормашина.


 

Видове акумулатори
Използваните акумулатори са три типа. Никел-кадмиевите (NiCd) са най-старите, но все още използвани. Те са изградени от последователно свързани клетки. Всяка от тях е с номинално напрежение 1,2 V, като напрежението на всяка клетка непосредствено след зареждане е около 1,5 V, а на изтощената - около 1 V.

Използването на акумулатора при по-малки напрежения на клетките може да доведе до повреда. Практически необходимостта от замяна на какъвто и да е акумулатор се познава по значителното намаляване на времето за работа с едно зареждане.

NiMH акумулаторите се характеризират със същото напрежение на клетката. Работното време с едно зареждане при тях е с около 20% по-дълго, но за сметка на това не са толкова издръжливи на претоварване, тъй като се повреждат при консумирането на ток над максимално допустимия.

При използването на тези два вида акумулатори е важно да се вземат под внимание някои от техните специфики. Новите акумулатори могат да осигурят даденото в проспекта им време на работа след около 5 цикъла заряд-разряд.

Те задължително трябва да са напълно разредени, за да се зареждат повторно, тъй като е възможно сравнително бързо намаляване времето за работа с едно зареждане. Много важна особеност е, че саморазреждането им е значително. Поради това неизползваните в продължение на няколко месеца акумулатори могат да се смятат за на практика напълно разредени.

Третият вид - литиево-йонните (LiIon), наричани още и литиеви акумулатори, са с номинално напрежение на една клетка 3,6 V. Непосредствено след зареждане напрежението им е 4,1 V, а това на напълно разредена клетка - 2,7 V. Тяхна отличителна характеристика е значително по-малкото тегло в сравнение с гореописаните видове.

Това, заедно с по-голямото напрежение на клетката, позволява създаването на високоволтови акумулатори с добри размери и тегло. Водещо предимство на литиевите акумулатори е възможността за дозареждане по всяко време, без това да доведе до влошаване на характеристиките.

Друго тяхно преимущество е фактът, че без да се използват, те запазват заряда си на практика без промяна за срок от поне една година. В последните години те намират все по-широко приложение, като тяхната масова употреба доведе и до елиминиране на основния им доскорошен недостатък - високата цена.

Препоръчително е зареждането на акумулаторите да се осъществява при температури в съответствие с оказаните в документацията на инструмента. В повечето случаи това са между +10 и +40 °С или от 0 до 45 °С. Естествено, всяко отклонение от зададените температури за зареждане води до намаляване на експлоатационния срок на акумулатора. Това е и причината той да не трябва да се излага на преки слънчеви лъчения.

Важно уточнение е, че нагорещеният вследствие продължителната работа акумулатор трябва да се презарежда, след като е изстинал. Температурата е от значение и при тяхното съхранение - необходимо е тя да бъде в допустимите граници (между -10 °С и +50 °С). По време на съхранението трябва да се внимава изводите на акумулаторите да не се свържат накъсо чрез допир до метален предмет.

Зарядни устройства
Зарядните устройства са част от всеки комплект на инструментите, но биха могли да се закупят и отделно. Този тип зарядни устройства се отличават с интелигентна електроника, която гарантира спазването на необходимия режим на заряд и дава индикации за неговото започване и завършване.

Акумулаторът не трябва да се зарежда с каквито и да било други устройства, тъй като това най-малкото ще скъси експлоатационния му срок. Много важна за практиката характеристика на зарядните устройства е времето на зареждане, което зависи и от вида на акумулатора, но в общия случай варира между 30 минути и 6 часа.

В последно време на пазара производителите на електроинструменти вече предлагат унифицирани батерии и зарядни устройства, приложими към различни типове инструменти от една серия. Това е икономически изгодно решение, което освен това значително улеснява ползвателя.

Специфики на приложение
При употребата на акумулаторни електроинструменти важат всички познати правила за работа с електроинструменти, захранвани от електрическата мрежа. Въпреки това, акумулаторните имат и някои специфики.

Липсата на зануляване през мрежовия шнур изисква отговорно отношение при пробиване на отвори в стени с електроинсталации, поради възможността при докосване на фазата от свредлото да бъде предизвикан токов удар. За избягването му работещият трябва да държи инструмента за изолираните части или, за по-голяма сигурност, е добре да използва ръкавици.

При продължителна работа на малки обороти електродвигателят се загрява. За да се охлади, инструментът трябва да се остави включен на максимални обороти за няколко минути, но без да се използва.

Съществува и неудобство в случай на пълното изтощаване на акумулатора и времето, необходимо за неговото зареждане. Този проблем обаче е разрешен от някои производители, които продават комплекти с по два акумулатора. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Новости в дизайна, технологиите и приложенията при ръчните инструментиТехническа статия

Новости в дизайна, технологиите и приложенията при ръчните инструменти

Най-разнообразни ръчни и електрически инструменти се използват ежедневно от електротехници, инсталатори, домашни майстори и др. Макар че днес най-модерните инструменти изглеждат почти като тези, които познаваме и ползваме от години, новите продукти на пазара са значително подобрени: те са по-леки, по-лесни за работа и по дълготрайни от старите.

Винтоверти и гайковертиТехническа статия

Винтоверти и гайковерти

Винтовертите и гайковертите са сред най-широко използваните инструменти в съвременното строителство. Използват се както при извършването на основни ремонти и довършителни работи, така и в бита при монтаж на мебели, смяна на брави и други.

Електрически отвертки

Отвертките са прости и лесни за използване ръчни инструменти, за работа с които не се изискват специални знания и умения. В повечето случаи работата с тях е лека и ненатоварваща, но при условие, че е необходимо отвиването или завиването на малък брой винтове.

Ударни бормашиниТехническа статия

Ударни бормашини

Технически характеристикиПри извършването на строително-ремонтни и монтажни дейности често се налага пробиването на отвори в различни по вид материали като дърво, метал, зидария, бетон, керамика и т. н.

Акумулаторни бормашини, винтоверти и

гайковертиПрофесионалните монтажници ежедневно извършват хиляди еднообразни операции. При използване на електрически инструменти умората рязко намалява и се увеличава обемът на извършваната работа.

Ударните бормашини

Параметри, възможности, видове, експлоатационни особеностиПробиването на отвори е съществена част от технологичния процес при строително-ремонтни и монтажни работи и обикновено става с ръчна електрическа бормашина. И за да може освен в дърво и метал с нея да се пробиват отвори в зидария, бетон, керамика и др.

Дупки пробиваме всякакви! Ударните бормашини

Пробиването на отвори е сред честите занимания на домашния майстор. Вероятно на пръсти се броят представителите на “силния” пол, които не са го правили

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top