РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Акварор - Бояджиев и Синове

, Брой 3/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Акварор - Бояджиев и Синове

 

съдържание на рекламата

акварор оод

София 1172, п.к. 107

тел./факс: +359 (2) 951 50 75

e-mail: info2akwaror.com

www.akwaror.com

водомери топломери системи за дистанционно отчитане

Едноструйни водомери 1/2” и 3/4”

Фланшови водомери от DN 50 до DN 800

топломери Много струйни водомери от 1/2” до 2”

Комбинирани водомери от DN 50 до DN 150

Системи за дистанционно отчитане