РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Акварор - Бояджиев и Синове

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Акварор - Бояджиев и Синове

 

съдържание на рекламата

АКВАРОР ООД

София 1172, пк 107, тел./факс: 02/9515075, e-mail: info@akwaror.com, www.akwaror.com

ВОДОМЕРИ

ТОПЛОМЕРИ

СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

Едноструйни водомери 1/2` и 3/4`

Фланшови водомери от DN 50 до DN 800

Топломери

Многоструйни водомери от 1/2` до 2`

Системи за дистанционно отчитане

Комбинирани водомери от DN 50 до DN150