РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Алан Телекомуникации

01.05.2013 , Брой 2/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Алан Телекомуникации

 

съдържание на рекламата

Разработка, монтаж и сервиз на GPS, телекомуникационно и радио оборудване;

Цялостното управление и защита на дома/ офиса “Home Security”. Позволява независимо “on line” наблюдение и контрол на помещенията и процесите в тях.

Система за проследяване и конрол в реално време на автомобилен парк “POSITREX”.

Алан Телекомуникации ООД

1233 София, бул. Сливница 185

Тел.: 02 9312101

Alan.bulgaria@mac.com

www.midlandradio.eu