РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Александър Електрик

01.04.2017 , Брой 2/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Александър Електрик

 

съдържание на рекламата

Alexander Electric

www.alexanderelectric.eu

Проектираме според индивидуалните нужди

на всяка сграда и се ръководим от принципите за максимална ефективности рационални решения!

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

-Цялостно изграждане, ремонт и поддръжка на електроинсталации.

-Проектиране и монтаж на

електрически табла.

-Разнообразни решение за вътрешно

и външно осветление.

-Заземяване, мълниезащита и издаване на протоколи за ел. замервания (импеданс, заземяване, ДТЗ и др.).

АВТОМАТИКА

-Ремонт и поддръжка на всички

системи за автоматизация.

-Интегриране на нови решения

със съществуващи системи за автоматизация.

-Създаване на автоматизирани

сградни инсталации.

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

- Структурно окабеляване - за кабелна телевизия, компютърни и телефонни мрежи, домофони и звънчеви инсталации.

- Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение.

гр. София 1618

ул. Царица Елеонора, бл. 2

0878 885 880

office@alexanderelectric.eu