РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Александър Електрик

25.10.2017 , Брой 5/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Александър Електрик

 

съдържание на рекламата

Alexander Electric
www.alexanderelectric.eu

Проектираме според индивидуалните нужди на всяка сграда и се ръководим от принципите за максимална ефективности рационални решения!

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

-Цялостно изграждане, ремонт и поддръжка на електроинсталации.
-Проектиране и монтаж на електрически табла.
-Разнообразни решение за вътрешно и външно осветление.
-Заземяване, мълниезащита и издаване на протоколи за ел. замервания (импеданс, заземяване, ДТЗ и др.).

АВТОМАТИКА

-Ремонт и поддръжка на всички системи за автоматизация.
-Интегриране на нови решения със съществуващи системи за автоматизация.
-Създаване на автоматизирани сградни инсталации.

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

- Структурно окабеляване – за кабелна телевизия, компютърни и телефонни мрежи, домофони и звънчеви инсталации.
- Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение.

гр. София 1618
ул. Царица Елеонора, бл. 2
0878 885 880
office@alexanderelectric.eu