РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Александър Електрик

18.09.2018 , брой 6/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Александър Електрик

 

съдържание на рекламата


Alexander Electric
www.alexanderelectric.eu

10 години
Правим това, в което сме най-добри!

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
• Структурно окабеляване – за кабелна телевизия, компютърни и телефонни мрежи, домофони и звънчеви инсталации.
• Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение.

АВТОМАТИКА
• Ремонт и поддръжка на всички системи за автоматизация.
• Интегриране на нови решения със съществуващи системи за автоматизация.
• Създаване на автоматизирани сградни инсталации.

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ
• Цялостно изграждане, ремонт и поддръжка на електроинсталации.
• Проектиране и монтаж на електрически табла.
• Разнообразни решение за вътрешно и външно осветление.
• Заземяване, мълниезащита и издаване на протоколи за ел. замервания
(импеданс, заземяване, ДТЗ и др.).


гр. София 1700
ул. "Димитър Яблански" 20
0878 885 880
office@alexanderelectric.eu