Алфа Лайт внедри система за управление на изкуственото осветление в производствената база на BHTC

18.05.2015, Брой 2/2015 / Проекти, реализации /

  • Алфа Лайт внедри система за управление на изкуственото осветление в производствената база на BHTC
  • Алфа Лайт внедри система за управление на изкуственото осветление в производствената база на BHTC

Проекти, реализации

 

Решението осигурява икономии на електроенергия и гъвкавост на управлението

Фирма Алфа Лайт интегрира комплексна система за управление на осветлението в завода на немската компания Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) в Икономическа зона София-Божурище. Новопостроеното високотехнологично съоръжение включва предприятие и развоен център за производство на уреди и цялостни системи за обслужване и управление на климатични инсталации за автомобили и камиони. Стойността на инвестицията е над 42,5 млн. лева, а заводът създава повече от 350 нови работни места.

Внедреното от Алфа Лайт решение е предназначено за работа с осветителните тела, разположени в основното производствено помещение и складовото помещение. “Целта на тази реализация бе да се постигнат максимална икономия на електроенергия и оптимална гъвкавост на управлението на системата за изкуствено осветление”, заяви инж. Владимир Шаламанов, управител на българската фирма.

Изпълнението на проекта е въз основа на специфично задание от страна на Behr-Hella Thermocontrol, включващо възможности за автоматично регулиране на нивото на изкуственото осветление в работните помещения спрямо външното естествено осветление, както и автоматично управление на работното осветление от системата за сграден мениджмънт (BMS) по зададен сценарий или работен график.

“Комуникационният протокол между елементите на системата е DALI. Този протокол е цифров и позволява всеки един елемент от системата да има собствен адрес. При свързването на всички елементи от системата (осветителни тела, сензори за светлина, допълнителни устройства) чрез използване на софтуер всеки един елемент се настройва за работа в определена група или индивидуално спрямо изискванията на проекта”, допълва инж. Красимир Симеонов от Алфа Лайт.
В производствената база на BHTC са използвани управляващи контролери DALI PRO CONT-4, производство на Osram. Този вид контролери има възможност за работа и управление на до 256 изпълнителни устройства. Големият брой на осветителните тела (около 1800) определя количеството необходими контролери, позволяващо свързването на всички осветителни тела към системата за управление на осветлението.

“Осветителните тела са с LED (светодиоден) светлинен източник и са монтирани в помещенията чрез канална захранваща и носеща система като “непрекъсната светеща линия”. Захранващите им модули са с възможност за управление и димиране по протокола DALI”, поясни инж. Стефан Караманолев от Алфа Лайт.

Типът канална система включва в носещия канал фабрично окабеляване със 7 проводника - 5 за захранване и два проводника за DALI комуникация. Това позволява бърз и лесен монтаж на осветителните тела. Предимствата на каналната система при самостоятелно адресиране на осветителните тела в светлинна линия са, че при необходимост могат да бъдат добавяни или отстранявани съответен на адресите на контролера брой осветителни тела по всяко време, могат да бъдат разделяни, групирани и управлявани като отделни групи или единични тела спрямо желанието на възложителя, като това се извършва софтуерно и не е необходимо преокабеляване на системата при промяна на нейната конфигурация.


 

“Осветлението в производствените и складови помещения е разделено на 12 отделно управляеми зони. Това разделение е направено с цел да се включват само тези части от производственото помещение, където е необходимо, без да се разхищава електрическа енергия за ненужно осветление, като същевременно се запазва зададеното ниво на осветеност на работната повърхност на съответната зона”, обяснява Владимир Шаламанов.

Автоматизираното управление на системата за осветление се извършва чрез монтирани датчици за светлина над всяка обособена работна зона. Бройката на датчиците варира спрямо големината на зоната, като за големите зони датчиците са по 4 броя на зона, а за по-малките - по 1 брой. Датчиците следят нивото на осветеност само на зоната, към която са присъединени, и изпращат информация за нивото на нейната осветеност към контролера по DALI линията.

“Контролерът следи тези данни и реагира като регулира осветлението в активната зона в диапазона от 1% до 100% и обратно според необходимостта от допълнително изкуствено осветление за работната зона. Всеки контролер е настроен да реагира с минимално времезакъснение, за да избегне непрекъсната промяна на осветлението при много бърза и краткотрайна промяна на естествената осветеност (например малка облачност за кратко време).

Всяка осветителна зона е настроена да поддържа определена минимална осветеност в зависимост от предназначението. За работна зона с машини поддържаната осветеност от системата е 750 lx, зоната за преминаване и временно складиране поддържа 300 lx. Така настроена системата в слънчев ден може да поддържа изкуственото осветлението на около 5% от номиналния светлинен поток”, добавя Красимир Симеонов.

Управлението на изкуственото осветление чрез BMS системата, монтирана в производствената база, се извършва посредством превключването от един режим на друг изцяло чрез софтуера на BMS системата и връзката между BMS и DALI контролера за управление. За да работят заедно, към DALI системата са свързани входни модули за външни сигнали. Чрез настройка на управляващия контролер могат да се правят различни сценарий за работа при получаване на сигнал от BMS.

Във всяка зона са реализирани три основни режима:
•  ”Auto” - този режим включва осветлението, на максимална мощност 100% и започва да следи информацията, постъпила от датчиците, разположени в зоната, като непрекъснато регулира светлинния поток на осветителните тела в границите от 1% до 100%.
•  “Manual” - той включва осветлението на 100% в зададената зона, като не следи нивото на осветеност в помещенията.
•  “Off” - този режим изключва осветлението в зададената зона.
Всички тези режими се включват по предварително зададен работен график от BMS системата, за да се избегне ръчното управление от персонал, което би могло да е предпоставка за грешно включване на определена зона, забравяне на осветлението след работа и работа на 100% на осветлението в слънчев ден.

“Голямото предимство на системата за управление на осветлението е, че връща обратна информация за състоянието в което се намира, като по този начин може да се следи за правилното функциониране на осветителната инсталация. Като мярка за допълнителна безопасност, осветлението се включва на 100%, когато изчезне захранването на управляващия контролер, когато изчезне захранването на DALI линията, има късо съединение на DALI линията, или се прекъсне DALI линията”, обобщават от Алфа Лайт. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Комуникационни стандарти в сградната автоматизацияТехническа статия

Комуникационни стандарти в сградната автоматизация

Обменът на информация между устройства, чрез мрежа или с други средства, се ръководи от правила и принципи, които могат да бъдат установени в техническите спецификации, по-известни като комуникационни стандарти. Естеството на комуникация, същинските данни и всички поведения, зависими от състоянието, се определят от тези спецификации.

Иновации в интелигентната сградна автоматизацияТехническа статия

Иновации в интелигентната сградна автоматизация

Технологиите днес трансформират до неузнаваемост почти всяка област от бита на съвременния човек. В особена степен това важи за сградната автоматизация, която става все по-интелигентна, адаптивна и всеобхватна.

Димиране на LED осветлениеТехническа статия

Димиране на LED осветление

Съществуват различни подходи към димирането на LED осветителни системи. Сред тях са използването на димери за фазово регулиране, технологии за димиране с дигиталния адресируем осветителен интерфейс (DALI), контрол тип 0-10 V, както и интегрирането на LED драйверите в централизирани платформи за сградна автоматизация като KNX, EnOcean и др.

Канброк България: Интерес предизвикаха системите за видеонаблюдениеТехническа статия

Канброк България: Интерес предизвикаха системите за видеонаблюдение

При участието си на Секюрити Експо тази година акцентирахме основно на сравнително новите UTP камери, които се явяват в някаква степен междинно звено между конвенционалните и IP камерите. Те се характеризират с висока разделителна способност и с окабеляване, което е идентично с това на IР камерите, при което видео сигналът и захранването се прехвърлят по мрежов кабел.

Гъвкави и ефективни решения за управление на осветлението от Алфа Лайт

Алфа Лайт предлага на българския пазар продукти на световно ниво по отношение на качество, надеждност, технологичност и иновативност. Фирмата е вносител и дистрибутор на осветителна техника от редица водещи европейски производители като: OSRAM, SITECO, TRAXON, OLYMPIA ELECTRONICS, ELT, LOMBARDO, SIDE, G.

Димери за осветителни източници

Димерите са едни от най-разпространените и достъпни варианти за регулиране на осветеността в жилищни и обществени сгради, търговски площи и открити пространства. Освен постигането на различни визуални ефекти, те предлагат възможност и за спестяване на електроенергия и удължаване на експлоатационния живот на някои осветителни тела чрез използване на различни методи за регулиране на светлинния интензитет.

Алфа Лайт, Владимир Шаламанов: Стремим се да налагаме системите за управление на осветлениетоИнтервю

Алфа Лайт, Владимир Шаламанов: Стремим се да налагаме системите за управление на осветлението

Владимир Шаламанов, управител на Алфа Лайт, пред сп. ТД ИнсталацииФирма Алфа Лайт е вносител и дистрибутор на различни марки осветителна техника.

Адресируемите системи за пожароизвестяване вече са предпочитан вариант - Стефан Караманолев, Алфа ЛайтТехническа статия

Адресируемите системи за пожароизвестяване вече са предпочитан вариант - Стефан Караманолев, Алфа Лайт

Адресируемите системи за пожароизвестяване вече са предпочитан вариантСистемата за пожароизвестяване се избира в зависимост от типа на обекта, който трябва да се защити. Напоследък в България се наблюдава добра тенденция при избора на пожароизвестителни системи - все по-често се избира адресируема система, което е продиктувано от безспорните й преимущества, а и все по-добрите цени.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top