РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Алфа Лайт

, Брой 2/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Алфа Лайт

 

съдържание на рекламата

Официален дистрибутор

София, тел./факс: 02 868 3856, 962 4008; Варна, тел.: 052 730 840

www.alfalightbg.com

Alfa Light Ltd

е официален представител на

гръцката компания Olympia Electronics за България.

Фирмата е производител на

висококачествени системи за сигурност:

• Пожароизвестителна техника:

Конвенционални и адресируеми системи.

• Газсигнализираща техника: Автономни газдетектори

и аналогови газсигнализиращи системи.

• Медицинско-сестринско оповестяване.

• Аварийни осветителни тела.

• Инсектицидни осветителни тела.