АНДИ БГ: Индустриалните обекти използват комбинация от различни пожарогасителни инсталации

15.07.2014, Брой 3/2014 / Техническа статия / Сигурност

  • АНДИ БГ: Индустриалните обекти използват комбинация от различни пожарогасителни инсталации

Техническа статия

 

За възникване на пожар са необходими 3 основни компонента - висока температура, кислород и горими вещества. Системите за пожарогасене най-често въздействат на един от тези компоненти с цел спиране на огъня.

Например спринклерните инсталации понижават температурата чрез обливане с вода, докато инсталациите с инертни газове или СО2 изместват кислорода и прекратяват горенето.

Според действащата нормативна уредба е задължително всички складове, обществени и производствени сгради над определена площ да имат пожарогасителна инсталация. От икономическа гледна точка спринклерните инсталации са най-подходящи за този вид големи площи.

В Анди залагаме на висококачествените продукти от Tyco, които притежават пълен набор от международни сертификати. Компанията е лидер в производството на спринклерни инсталации с над 30 милиона произведени и инсталирани спринклера годишно.

Голяма роля в изграждането на качествена спринклерна инсталация, отговаряща на всички норми и изисквания по даден проект играят не само качествените продукти, но и добрите проектанти и инсталатори. Без високо квалифицирания екип, работещ в АНДИ, нямаше да имаме толкова много проектирани и реализирани референтни обекти.

Повечето големи индустриални обекти използват комбинация от различни пожарогасителни инсталации с цел максимално ефикасно да бъде загасен всеки пожар. Пожарогасителните инсталации трябва да отговарят на адаптирания европейски стандарт БДС-EN 12845, но някои инвеститори и застрахователи изискват инсталациите да отговарят едновременно и на други международни стандарти като FM Global, NFPA или VdS.

Другите най-продавани от нас продукти са аерозолните пожарогасителни системи на FirePro, които използват напълно безвреден за човека и околната среда агент. Аерозолните системи действат, като прекъсват по химичен път верижната реакция в пламъка, без да отнемат кислорода от помещението.
Те гасят успешно пожари от клас A, B, C и F. При гасене аерозолният агент изпълва за секунди предвидения обем, без да предизвиква термичен шок на апаратурата и без опасност от корозия. Поради тези причини, главното приложение на аерозолните системи за гасене е в сървърни помещения, архиви, електрически помещения и табла.

Аерозолните генератори на FirePro са значително по-конкурентни на пазара със своя дълъг живот от 15 години и над 75 сертификата, включително UL. Агентът, използван от FirePro, е продукт на дългогодишни разработки и е един от най-ефикасните и безопасни в света.

Тенденция е пожарогасенето да се интегрира в общата система за сигурност
Една от новите тенденции в строителството са интегрираните системи. Те включват в себе си системите за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване, пожарогасене, оповестяване и други сградни системи. С цел по-лесен и ефикасен контрол над множеството системи, операторът получава цялата информация от тях на един екран.


 

При възникване на алармено събитие операторът лесно локализира мястото на задействане от екранните схеми, като едновременно с това получава картина от видеокамерите в помещението. Навременното известяване и автоматичните инструкции, които оператора получава позволяват неговата бърза и адекватна реакция във всяка ситуация.

Тези системи от ново поколение спомагат за по-бързото локализиране на пожара, по-ефективното и адекватно гасене и евакуация. Интегрираните системи са най-добрата инвестиция в сигурността на всяка сграда и затова в последните няколко години имаме ръст в реализирането на проекти с такъв тип системи.

инж. Николай Хасковлиев,
управител на АНДИ БГ 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжкаИнтервю

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжка

Как Анди успява да се наложи като една от водещите компании за изграждане и обслужване на системи за сигурност и как успешното сътрудничество с мобилните оператори в страната допринася за това – разберете от разговора с инж. Кирил Радев, ръководител корпоративни клиенти във фирмата.

Помпи за пожарогасителни инсталацииТехническа статия

Помпи за пожарогасителни инсталации

Спринклерните пожарогасителни инсталации са сред най-широко използваните в съвременните сгради. От изключителна важност за тяхното ефективно функциониране е доброто водоснабдяване, което да осигури необходимото налягане и скорост на водния поток през тръбите към спринклерите в защитаваната зона.

Промишлени противопожарни системи

Според действащата у нас нормативна уредба за пожарна безопасност всички обществени и производствени сгради над определена площ са задължени да инсталират и поддържат в изправно състояние пожарогасителни инсталации. В зависимост от типа на обектите, тяхното предназначеие и оценката на пожарния им риск се прилагат различни пожарогасителни решения или комбинация от тях.

Фламтех, Златка Иванова: Ефективната пожарна защита е наш основен приоритетИнтервю

Фламтех, Златка Иванова: Ефективната пожарна защита е наш основен приоритет

Златка Иванова, управител на Фламтех, пред сп. ТД ИнсталацииГ-жо Иванова, какво е значението на противопожарната защита за жилищните, търговските и промишлени обекти?

Автоматични и полуавтоматични противопожарни водопроводни системиТехническа статия

Автоматични и полуавтоматични противопожарни водопроводни системи

Най-разпространените гасителни инсталации на база вода са т. нар. автоматични (спринклерни) и полуавтоматични (дренчерни) противопожарни системи. Изборът на конкретна система зависи от предназначението на сградата или помещението и предварително определеното ниво на безопасност за хората, имуществото и съоръженията.

Сградните инсталации в Парадайз център – част 2Проекти, реализации

Сградните инсталации в Парадайз център – част 2

Новостроящият се търговско-развлекателен комплекс Парадайз център е разположен върху 220 000 кв. м на кръстовището на бул.

Интер Системс стана партньор на Tyco и в пожароизвестяванетоБизнес

Интер Системс стана партньор на Tyco и в пожароизвестяването

Интер Системс стана одобрен партньор на Tyco и за продуктите им в сферата на пожароизвестяването, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на компанията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top