РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Арни Брадърс

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Арни Брадърс

 

съдържание на рекламата

гр. София, 1220, бул. “Рожен” №2В, ет. 3

тел.: (02) 858 18 18, факс: (02) 898 79 38, GSM: 0888 93 22 06, 0897 95 45 95

office@arni-brothers.com, www.arni-brothers.com

OLIMPIA ELECTRONICS - пожароизвестителни централи, датчици.

Walraven - противопожарна пяна, пожарозащитни системи и кре-

пежни елементи към тях.

дистибутор на