Автомати за контрол на достъпа с билети

23.09.2015, Брой 4/2015 / Техническа статия / Сигурност

  • Автомати за контрол на достъпа с билети
  • Автомати за контрол на достъпа с билети

Техническа статия

 

Автоматите за билети са предназначени за контрол на достъпа и таксуване на потребителите на открити и закрити паркинги, обществения транспорт и други зони без оператор. Повечето от предлаганите на пазара системи са изградени на модулен принцип, така че да могат да бъдат конфигурирани, съобразно спецификите на конкретното приложение.

Стандартна опция на автоматите са разнообразните тарифни структури. Някои от тях се предлагат с вграден програмируем четец за монети и банкноти или сертифициран четец за кредитни карти. Информацията за платените суми се изобразява на дисплей, както и на лесен за разчитане талон. Всяка транзакция се запазва в паметта на машината, което осигурява ефективен контрол.

При необходимост от техническо обслужване вградената система за контрол изписва съответните съобщения на дисплея и изпраща информация до компютъра в диспечерския център. Тази информация може да бъде излъчена и като SMS до мобилен обслужващ екип. Автоматите гарантират невъзможност за присвояване на суми или неправомерно тарифиране и таксуване на неоторизирани лица.

Обновяването и надграждането на програмното обезпечение е възможно да се осъществи без загуба на данни и архиви. Повечето системи имат вградена интеркомна връзка с оператор и работят в автономен или в мрежов режим. Като допълнителна възможност при някои модели се предлага и визуализацията на рекламни съобщения.

Обикновено автоматите за билети са част от цялостна система за контрол на достъпа. Така например в паркингите се инсталират входна колонка с автоматично разплащателно устройство или с четящо устройство за магнитни или безконтактни чип карти за абонати; изходна колонка с устройство за събиране на билети или устройство за валидиране на магнитни билети; автоматични бариери, както и светофари и информационни табла за закритите паркинги.

Автоматичните разплащателни устройства оформят плащането и валидирането на билета, с който клиентът може да излезе от паркинга в рамките на определено време, извършват разплащане с монети, банкноти или кредитни карти. Устройствата за издаване на магнитни или баркод билети (диспенсъри) издават билет за еднократна употреба със записани дата, час и код на устройството и управляват бариерата за вход.

На изходната колонка се поставя устройство за събиране на билетите, което събира платените билети и управлява бариерата на изхода. Устройството автоматично изчислява времето между влизането и излизането в паркинга в съответствие с въведената тарифна структура.

Някои от автоматите разполагат и с меню за издаване на изгубени и повредени билети. Ако паркингът е с магнитни билети, то на изхода се поставя устройство, което валидира билетите и съответно намалява или нулира дължимата сума и управлява бариерата за изход.

При системите с билетоподаващо устройство клиентите се снабдяват с билет на входа на паркинга с натискане на ясно видим бутон на устройството. Бариерата не се вдига докато издаденият билет не бъде взет от процепа на устройството. След желания престой клиентът се насочва към изходната колонка, за да постави билета във валидиращото устройство.
Ако не е превишил предплатения лимит или времето за безплатен престой на паркинга, бариерата се вдига и клиентът може да напусне зоната. В противен случай на дисплея се изписва сумата, която е начислена. След заплащането й програмата отчита билета като платен, бариерата се вдига и започва да тече времето за напускане на паркинга.

Отделните компоненти на системата могат да бъдат свързани в мрежа и да бъдат управлявани централизирано от компютър с инсталиран паркинг софтуер. Софтуерът може да бъде Windows-базиран, но да не се нуждае от перманентна връзка с РС след извършване на началното конфигуриране на системата и при въвеждане на нови регистрирани потребители.

Този тип софтуер предлага възможност за управление на всички данни, генерирани в процеса на работа на системата, запаметяване на всички събития, управление на регистрирани и случайни потребители. Програмата също така дава възможност за извършване на сервизни настройки (промяна на времената за отваряне и затваряне и т. н.).

Софтуерът контролира едновременно входната и изходната колонка, бариерите, автоматичните каси, системата за заетостта на паркоместата, светофарните уредби и информационни табели за свободни и заети места. Някои от софтуерните системи предлагат като опция сериен интерфейс за свързване към персонални компютри, който извършва четене на билети с баркод.

Друг вид са системите, съставени от микропроцесорни терминали със собствен софтуер за контрол, управление и съхранение на локални и системни данни. Всички те имат сериен порт, с който да бъдат свързани посредством мрежа с даден протокол към базовото устройство със софтуер за събиране на данни, мониторинг и комуникация с външни устройства.

Автоматите за билети се използват и за таксуване на пътниците в обществения транспорт. Първоначално у нас бяха внедрени в Софийския метрополитен, а впоследствие и в надземните електрически превозни средства. В метрото се използват хартиени билети за еднократно ползване, на които се отпечатва специализиран баркод. Приложение намират два вида печатащи устройства за издаване на билети.

Първият са печатащи устройства, които печатат баркодовете върху билети, навити на рулон, оборудвани с автоматичен нож, който отрязва билета след отпечатването на баркода. Тези устройствата са свързани по сериен интерфейс RS232C към компютър или към микропрограмно управление. Вторият вид печатащи устройства печатат баркодовете върху предварително нарязани билети, които се подават ръчно.

Тези устройства се използват в касите на някои от по-старите метростанции на метрополитена. Те работят автономно под управлението на специализиран микрокомпютър и не са свързани към компютрите в касите. Също като първия вид и те са свързани към микрокомпютрите по сериен интерфейс RS232C.


 

Отпечатаният на билета баркод се записва в база данни в управляващите системи, които са свързани с валидаторите и пропускните устройства (турникетите). Валидаторите проверяват валидността на билетите за еднократна употреба. Ако билетът е валиден, се разрешава преминаването на пътника през турникета.

След преминаването на пътника през съответния турникет, билетът, за който е разрешено преминаването, се обявява за невалиден и се забранява повторното му използване. След изтичане на определен интервал от време, билетите, за които е изтекъл срокът за валидност, се изтриват от паметта на валидаторите.

В трамваите и тролейбусите пътниците също могат да закупят билет за еднократно пътуване от билетен автомат. Автоматът издава билет с предварително означена цена, на който се отпечатват всички данни от пътуването - дата, час, № линия, № превозно средство.

Цялата информация за издадените билети от билетния автомат се записва в централния сървър на автоматизирана система за таксуване. Там се изготвят автоматични счетоводни отчети и различни справки, необходими за усъвършенстване организацията на масовия градски транспорт. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Технологични тенденции за сигурност в офис сградиТехническа статия

Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се изправят пред проблеми със сигурността, които засягат както тях самите, така и обитателите на зданията. Независимо дали една сграда се обитава от собственика й или от наематели, гарантирането на максимална сигурност в името на защитата на хората и на тяхната интелектуална и физическа собственост е от жизненоважно значение.

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпаТехническа статия

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпа

Биометричните системи представляват технологии за разпознаване и идентифициране на човешки индивиди на базата на техни физиологични или поведенчески (наричани още динамични) признаци и характеристики.Тези отличителни особености са универсални, но уникални при всеки индивид и, за разлика от ключовете, картите за достъп и механизмите за сигурност, базирани на различни кодове и символики, не могат да бъдат забравени, загубени, откраднати или фалшифицирани.

Системни решения за автоматизиран контрол на достъпа с билети от Клубфербанд - ИТА

Автоматизираните системи за контрол на достъпа чрез билети ограничават субективния елемент, който обикновено представлява визуалната проверката от касиер. Билетните системи за таксуване на пътниците в Метрополитена в София, реализирани от фирма Клубфербанд - ИТА, дават възможност на потребителя да избера начина на плащане - издаване на хартиен билет или зареждане чрез електронна карта.

Клубфербанд–ИТА, Борислав Павлов: Внедряваме съвременни технологии за контрол на достъпа в редица обекти в странатаИнтервю

Клубфербанд–ИТА, Борислав Павлов: Внедряваме съвременни технологии за контрол на достъпа в редица обекти в страната

Запознайте се с технологиите, които ни осигуряват достъп до столичния Метрополитен, редица национални забележителности и дори ледена пързалка. От разговора с управителя на Клубфербанд-ИТА ще научите и повече за тенденциите при системите за контрол на достъпа и дали българският пазар е готов за тях.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top