Автоматизирани системи за контрол на достъпа в паркинги

01.11.2011, Брой 5/2011 / Техническа статия / Сигурност

  • Автоматизирани системи за контрол на достъпа в паркинги
  • Автоматизирани системи за контрол на достъпа в паркинги
  • Автоматизирани системи за контрол на достъпа в паркинги
  • Автоматизирани системи за контрол на достъпа в паркинги
  • Автоматизирани системи за контрол на достъпа в паркинги
  • Автоматизирани системи за контрол на достъпа в паркинги

Техническа статия

 

Основни компоненти, функционални възможности и принцип на действие

Автоматизираните системи за паркинги са предназначени за контрол на достъпа и таксуване на клиентите в открити и закрити зони за паркиране без оператор. Повечето от предлаганите на пазара системи са изградени на модулен принцип, така че да могат да бъдат конфигурирани, съобразно спецификите на конкретното приложение.Предлагат възможности за поддържане на различни схеми на разплащане - еднократни билети, магнитни, RFID, чип или кредитни карти, жетони, банкноти и монети.

Разнообразните тарифни структури също са стандартна опция на системите - предвидени са за употреба от почасови клиенти (посетители на търговски обекти, фитнес-центрове, туристически атракциони), абонати (клиенти с предплатен достъп за определен срок), служители (обслужващ и ръководен персонал с достъп до служебни паркоместа) и други.

Функционални възможности
Във функционалните възможности на съвременните системи за контрол на достъпа в паркинги са застъпени отчитането на сумата за платен престой по една или повече тарифи за случайни посетители, както и срокът на валидност на служебни, абонаментни и VIP карти. Някои от системите предлагат като опция програмируем четец за монети и банкноти за конкретна валута или сертифициран четец за кредитни карти. Информацията за платените суми се изобразява на дисплей с възможност за работа на няколко езика, както и на лесен за разчитане талон. Всяка транзакция се запазва в паметта на машината, което осигурява лесен и ефективен контрол. При необходимост от техническо обслужване, вградената система за контрол изписва съответните съобщения на дисплея и изпраща информация до компютъра в диспечерския център. Тази информация може да бъде излъчена и като SMS съобщение до мобилен обслужващ екип. Системите гарантират невъзможност за присвояване на суми или неправомерно тарифиране и таксуване на неотортизирани лица. Обновяването и надграждането на програмното обезпечение е възможно да се осъществи без загуба на данни и архиви. Повечето системи имат вградена интеркомна връзка с оператора и с двусекционен светофар, указващ наличието или не на свободни места на паркинга. Работят в автономен или в мрежов режим. Като допълнителна възможност при някои модели се предлага и визуализацията на рекламни съобщения.
Компоненти на системите
Сред основните компоненти, с които се изграждат системите за достъп на паркинги, са входна колонка с автоматично разплащателно устройство или с четящо устройство за магнитни или безконтактни чип карти за абонати; изходна колонка с устройство за събиране на билети или устройство за валидиране на магнитни билети; автоматични бариери, както и светофари и информационни табла за закритите паркинги.
Автоматичните разплащателни устройства оформят плащането и валидирането на билета, с който клиентът може да излезе от паркинга в рамките на определено време, извършват разплащане с монети, банкноти или кредитни карти. Устройствата за издаване на магнитни или баркод билети (диспенсъри) издават билет за еднократна употреба със записани дата, час и код на устройството и управляват бариерата за вход. На изходната колонка се поставя устройство за събиране на билетите, което събира платените билети и управляват бариерата на изхода. Устройството автоматично изчислява времето между влизането и излизането в паркинга в съответствие с въведената тарифна структура. Някои от автоматите разполагат и с меню за издаване на изгубени и повредени билети. Ако паркингът е с магнитни билети, то на изхода се поставя устройство, което валидира билетите и съответно намалява или нулира дължимата сума и управлява бариерата за изход.
Отделните устройства могат да бъдат свързани в мрежа и да бъдат управлявани централизирано от компютър с инсталиран паркинг софтуер.

Софтуер за управление
Софтуерът за управление може да бъде Windows-базиран, но да не се нуждае от перманентна връзка с РС след извършване на началното конфигуриране на системата и при въвеждане на нови регистрирани потребители. Този тип софтуер предлага възможност за управление на всички данни, генерирани в процеса на работа на системата, запаметяване на всички събития, управление на регистрирани и случайни потребители. Програмата също така дава възможност за извършване на сервизни насройки (т. е. промяна на времената за отваряне и затваряне и т. н.).
Софтуерът контролира едновременно входната и изходната колонка, бариерите, автоматичните каси, системата за заетостта на паркоместата, светофарните уредби и информационни табели за свободни и заети места. Някои от софтуерните системи предлагат като опция сериен интерфейс за свързване към персонални компютри, който извършва четене на жетони и билети с баркод.
Друг вид са системите, съставени от микропроцесорни терминали със собствен софтуер за контрол, управление и съхранение на локални и системни данни. Всички те имат сериен порт, с който да бъдат свързани, посредством мрежа с даден протокол, към базовото устройство със софтуер за събиране на данни, мониторинг и комуникация с външни устройства.


 

Принцип на действие
При системите с билетоподаващо устройство клиентите се снабдяват с билет на входа на паркинга с натискане на ясно видим бутон на устройството. Бариерата не се вдига докато издаденият билет не бъде взет от процепа на устройството. След желания престой клиентът се насочва към изходната колонка, за да постави билета във валидиращото устройство. Ако не е превишил предплатения лимит или времето за безплатен престой на паркинга, бариерата се вдига и клиентът може да напусне паркинга. В противен случай, на дисплея се изписва сумата, която е начислена. След заплащането й, програмата отчита билета като платен, бариерата се вдига и започва да тече времето за напускане на паркинга.
Ако след взимането на квитанцията за доплащане и вдигането на изходната бариера, клиентът остане на паркинга над допустимото време, бариерата се затваря и системата продължава да отчита и автоматично да начислява допълнителна сума на билета. В този случай при следващото подхождане към изхода трябва да доплати по същия билет и по същата процедура. При системите, опериращи с карти за достъп, абонатите предварително заявяват времето, което желаят да предплатят. Времето за предплащане може да бъде определено като срок от дата/час до дата/час, както и за брой час/минути за престой на паркинга. Абонатът получава право на достъп на входа на паркинга с приближаване на картата към означеното място на устройството. Бариерата се вдига, веднага щом устройството получи потвърждение за валидност от програмата. След изтичане на предплатения срок на картата, системата спира достъпа към входа и абонатът е със статут на почасов клиент.

Специализирани системи за автоматична идентификация
Технологична новост в областта на системите за контрол на достъпа в паркинги са решенията за автоматична идентификация и запис на регистрационните номера на автомобилите. Функционират на базата на IP камери с висока резолюция, инфрачервени прожектори и сървъри със специализиран софтуер.
Технологията на работа на системата е следната: при влизане на автомобил индуктивният детектор включва камерата, която снима регистрационния номер и го идентифицира. След проверка в базата данни, софтуерът го изпраща към сървъра на паркинг системата. Регистрационният номер се предава към съответната машина за издаване на билети, която го напечатва върху издадения билет. При излизане на автомобила камерата на изхода снима отново регистрационния номер. Софтуерът изпраща номера към сървъра на паркинг системата. След разчитане на билета от машината за изход, паркинг софтуерът проверява дали автомобилът съответства на издадения билет и ако проверката е положителна, изпраща потвърждение към машината за вдигане на бариерата.
Някои от предлаганите системи разполагат и с технология за потискане на смущенията от околната среда, която се справя с проблемите, причинени от автомобилните фарове и слънчевите отблясъци по време на заснемането на номера. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top