Българската асоциация за изолации в строителството: Мерките по енергийно обновяване на домовете в България не са достатъчно популярни

24.09.2013, Брой 4/2013 / Техническа статия / Енергийна ефективност

  • Българската асоциация за изолации в строителството: Мерките по енергийно обновяване на домовете в България не са достатъчно популярни

Техническа статия

 

Борис Радулов, председател на УС на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС):

Мерките по енергийно обновяване на домовете
в България не са достатъчно популярни

Представете накратко себе си и дейността на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) пред читателите на сп. ТД Инсталации.
От учредяването на БАИС през 2003 г. досега стремежът е да популяризираме дейността на нашите членове, да ги подпомагаме в процеса на запознаване с нови нормативни документи в нашата област и активно да работим с държавните органи и организации.

Асоциацията е инициатор и главен реализатор на основни документи в нормативната уредба в сектор „Изолации в строителството”: „Наредба № 2 на МРРБ от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения” и „Проект на указания за проектиране, изпълнение, контрол, приемане и експлоатация на подови настилки и покрития”. БАИС участва активно със свои експерти и в актуализирането на „Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”.

Какви са основните приоритети и цели на Асоциацията в подпомагане бизнеса на нейните членове?
Двете основни стратегически цели, които приехме на последното Общо събрание на БАИС, преминало под знака на 10-годишния юбилей на сдружението, е да отстояваме позицията си на фактор в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната и да гарантираме високото качество на предлаганите от фирмите изолационни системи и материали.

В тази връзка стана традиционно партньорството ни с в-к „Строителство Градът” при провеждането на международните конференции BuildinGreen, която през тази година бе на тема “Eнергийна ефективност и обновяване на съществуващия сграден фонд в България. Приоритети 2014 - 2020”.

С цел популяризиране дейността на нашите членове асоциацията ежегодно участва с информационни щандове в Българска строителна седмица и форумите за Югоизточна Европа „Енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на отпадъци”, провеждани от Булгарреклама и Виа Експо.
Доколко популярни са мерките по енергийно обновяване на домовете у нас? Наблюдава ли се промяна в отношението на гражданите към такива инициативи?
Констатациите са, че мерките по енергийно обновяване на домовете в България не са достатъчно популярни, а спънките за реализирането са свързани с утежнени процедури, липса на единна воля и наличие на финансови възможности на собствениците.

Не веднъж съм споделял отсъствието на цялостна политика по отношение на енергийната ефективност. Кардиналният въпрос е да се намали консумацията на енергия като цяло. Това налага задействането на такъв тип държавна организация, която не само да контролира процеса, но и да разработва стратегически насоки за изработване на мерки по енергийна ефективност.

Гражданите имат желание и проявяват интерес, но сред основните проблеми се откроява финансовият, независимо от това, че получилите одобрение по Оперативна програма „Енергийно обновяване на българските домове” ще платят само 25% от ремонта, а останалите 75% ще се изплащат по Програмата.

Какви дейности по популяризирането на възможностите за енергийно обновяване сте предприели като Асоциация?
В началото на 2013 г. БАИС изпрати официално писмо до дирекция „Жилищна политика” на МРРБ, която е ръководител на проекта „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

В него заявихме готовността си да предоставим информация за свои членове, които гарантирано използват качествени изолационни материали и системи. Предложението за сътрудничество при реализацията на проекта целеше постигането на неговата крайна цел за повишаване качеството на жизнена среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.


 

Как върви реализация на проекта “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” в частта, касаеща топлинната изолация на сградите? Какви са очакваните резултати към датата на неговото финализиране?
Според нас процесът не върви достатъчно бързо. Самият срок (3 години) на програмата е дълъг и участниците не са мотивирани да действат и да постигнат крайните резултати. Очакванията ми са, че все пак проектът ще бъде реализиран със 100-процентно усвояване на средствата по програмата.

 Какви са основните предизвикателства при реализацията на подобни проекти в България?
Основното предизвикателство се състои в това, че безспорно това е първият опит на държавата за масово обновяване на сградния фонд. Колкото и добре да се провеждат разяснителните кампании по региони и да има интерес към процеса, отпуснатите европейски средства в размер на 50 млн. лева са ограничени.

Процедурите за достигане на обновяване на сградите с европейски пари изискват 100% съгласие от всички собственици, подаване на заявление, получаване на одобрение, изготвяне на бюджет и накрая реализация на т. нар. обследване на сградата или технически паспорт.

Всички тези елементи са сериозни предизвикателства в процеса на реализация на процеса. След това предстои и извървяване на пътя за получаване на строително разрешение и извършване на строително-монтажните работи по енергийното обновяване. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Изолации на ОВК системиТехническа статия

Изолации на ОВК системи

При проектирането и разработването на ОВК системи прилежащите им решения за изолация трябва много внимателно да се разгледат и обмислят. Една добра изолация може да предпази не само от пожарна опасност, но и да предложи добра топлинна издръжливост и шумоизолация при максимално изгодна стойност за инвестицията.

Съвременни технологии за покривни изолацииТехническа статия

Съвременни технологии за покривни изолации

Най-важното условие за намаляване на топлинните загуби на една сграда е повишаването на топлоизолационните качества на нейната обвивка. Това на практика се постига с внедряване на енергийно ефективни строителни материали и технологии.

Екологични топлоизолации в БългарияТехническа статия

Екологични топлоизолации в България

Полагането на топлоизолация е един от най-ефективните и най-често прилагани методи за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Ползите са целогодишни, като през студените месеци запазва топлината в сградите, а през топлите месеци осигурява по-приятен микроклимат в помещенията.

Фибран България: Защитата на околната среда протича през енергийната ефективност

Фибран България:Защитата на околната среда протича през енергийната ефективностНашите системи за топлоизолация FIBRANtherm ETICS GF, FIBRANtherm ETICS BT и FIBRANtherm ETICS MW са поредните стъпки, за да се намали консумацията на енергия за отопление и да се осигури намаление на загубите с над 50%. Защитата на околната среда протича през енергийната ефективност.

Рокуул България: Необходимо е бизнесът да се ангажира за развитието на подходящи модели за енергийно обновяванеТехническа статия

Рокуул България: Необходимо е бизнесът да се ангажира за развитието на подходящи модели за енергийно обновяване

Рокуул България:Необходимо е бизнесът да се ангажира за развитието на подходящи модели за енергийно обновяванеНай-ефективният начин да подобрите енергийната ефективност на една сграда е като намалите енергийните загуби през външните стени (облицовката на сградата). Това може лесно да се постигне чрез инсталиране на подходящо решение за топлоизолация на фасадата - решение, което вече е добре познато като ETICS.

КСЕЛА България: За максимален ефект е важно санирането да се извършва с качествени материалиТехническа статия

КСЕЛА България: За максимален ефект е важно санирането да се извършва с качествени материали

КСЕЛА България:За максимален ефект е важно санирането да се извършва с качествени материалиПрез 2012 г. КСЕЛА Бълагрия започна производството и продажбата на напълно нов продукт - минералните топлоизолационни плочи Multipor.

Сейнт Гобен, направление Вебер, България: Основна трудност при подобни проекти е постигането на съгласие между собственицитеТехническа статия

Сейнт Гобен, направление Вебер, България: Основна трудност при подобни проекти е постигането на съгласие между собствениците

Сейнт Гобен, направление Вебер, България:Основна трудност при подобни проекти е постигането на съгласие между собственицитеНие във Вебер вярваме, че постигането на по-добра среда за живеене е отговорност на всеки от нас. За това не само предлагаме материали, а и всички услуги и консултации свързани с топлоизолирането на конкретния проект.

Министерство на регионалното развитие: В резултат от изпълнението на проекта очакваме да бъдат обновени около 200 сгради

Десислава Йорданова, директор на дирекция “Обновяване на жилищни сгради” в Министерство на регионалното развитие:В резултат от изпълнението на проекта очакваме да бъдат обновени около 200 сградиРазкажете накратко какво представлява проект „Енергийно обновяване на българските домове” по ОП Регионално развитие и какви възможности предоставя той на бенефициентите?Проект BG161РО001-1.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top