РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Български национален комитет по осветление

26.02.2018 , Брой 1/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Български национален комитет по осветление

 

съдържание на рекламата

Balkan Light 2018

VII балканска конференция по осветление
www.balkanlight.org

организирана от
български национален комитет по осветление
www.bnci.eu

4 - 6 ЮНИ 2018
Интерпред, гр. София