РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Бегели България

01.02.2015 , Брой 1/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бегели България

 

съдържание на рекламата

ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

•Промишлени луминесцентни осветителни тела Т5

•Промишлени луминесцентни осветителни тела Т8 с УЛТРА НИСКА консумация

•Металхалогенни и натриеви камбани

•Промишлени LED осветителни тела

•Промишлени LED аварийни осветителни тела

•Взривобезопасни осветителни тела

www.beghelli.bg