РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Белимо България

01.06.2015 , Брой 3/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белимо България

 

съдържание на рекламата

Компактни зонови вентили тип QCV

Устойчиви, приспособими, плътно затварящи

Бързите компактни вентили от QCV серията на

Belimo ZoneTightTM са налични във варианти

2-пътни регулиращи и 3-пътни превключващи,

съответно с диаметри DN15 и DN20.

Предимствата на този нов модел са следните:

•Плътно затваряне предотвратяващо загуби в циркулацията

•Ръчно настройваема Kv стойност при

2-пътните регулиращи вентили

•Автоматична адаптация към зададената Kv стойност

•Минимална ел. консумация в режим на работа или изчакване

•Съвместими с 24V,230V, on-off/3-поз., аналогово и MP-Bus управление

БЕЛИМО България ООД

1612 София, ул. “Балчик” 6

тел.: 02/952 34 70/71, факс: 02/ 951 52 40

belimo@mbox.contact.bg, www.belimo-bg.com