РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Белимо България

18.09.2018 , брой 6/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белимо България

 

съдържание на рекламата

Най-добрият избор за 4-тръбни системи.

С изпитаните 6-пътни зонови регулиращи вентили или
иновативната им версия с електронно хидравлично
балансиране, Вие избирате оригинала и печелите от
«know how» на техния създател Belimo!

Ние създаваме стандарти. www.belimo.ch

BELIMO
Zone Tight

БЕЛИМО България ООД
1612 София
ул. “Балчик” № 6
тел.: 02/952 34 70/71
belimo@belimo.bg
www.belimo.bg