РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Белитех

01.07.2013 , Брой 3/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белитех

 

съдържание на рекламата

БЕЛИТЕХ АД проектира, доставя, монтира, пуска в експлоатация, извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на: Озвучителнооповестителни системи на предприятия, административни и обществени сгради; Оповестяване при бедствия и аварии; Цифрови модули за автоматично излъчване на алармени съобщения; Пожароизвестяване; Сигнално-охранителни системи; Видеонаблюдение; СКС; Контрол

на достъп; Системи за повикване в болници; Конфрентни системи; Системи за симултанен превод; Електроинсталации н.н; Системи за управление на сгради.