РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Белитех

01.06.2014 , Брой 3/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белитех

 

съдържание на рекламата

Проектира, доставя, монтира, пуска в експлоатация, извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на:

· Озвучително-оповестителни системи на предприятия, хотели, банки, учреждения, бизнес центрове, болници, магазини и други обществени сгради

· Автоматизирани системи за оповестяване при бедствия и аварии

· Цифрови модули за автоматично излъчване на предварително записани алармени съобщения

· Пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи

· Системи за видеонаблюдение и запис

· Структурни кабелни мрежи и системи категория 5 и 6

· Системи за контрол на достъп и работно време

· Конферетни и системи за симулантен превод

· Електроинсталации ниско напрежение и системи за управление на сгради