BIM позволява постигането на висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи

22.11.2016, Брой 5/2016 / Бизнес /

 

Що се отнася до използването на термина BIM, желателно е при въвеждането на даден термин да се съобразяваме с конкретните особености в нашата практика, но без да се отклоняваме излишно от обекта, който ще обозначим. В този случай аз съм склонен да приема, че директният превод в голяма степен отразява същността на използвания продукт, а именно - сградно информационно моделиране.

Всъщност то може да се разглежда като цифров 3D модел на дадена сграда, включващ от една страна архитектурата и конструкцията, а от друга - всички инсталационни части, и в определена степен обхващащ и технологичните процеси.

Съвсем естествено е развитието на техниката и новите технологии да ускоряват прогреса и да намират своето място в живота. Ако направим един малък ретроспективен поглед в последните 50-60 години, ясно ще забележим, че с бързото развитие на математическото моделиране и прилагането на цифровите методи за обработка на огромни бази от данни с помощта на съвременни компютърни системи, ние вече може успешно да решаваме много голяма част от всички задачи, стоящи пред специалистите.

Същевременно създаденият виртуален модел на проектирания обект дава възможност още в началния стадий на проектиране да се извърши точна оценка на връзката на сградата с околното пространство, включително и връзката й с цялата инженерна инфраструктура, много точно да се определи до каква степен тя ще се впише в околната среда както в архитектурно отношение, така и по отношение на въздействието й върху другите сгради и обекти, влизащи в съприкосновение с нея.

От това следва, че ако съвсем професионално се погледне на тази технология и безпристрастно се оцени полученият 3D модел, то той изцяло би позволил да постигнем висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи.
Последното е пряко свързано и с факта, че всички особености и много от възможните неточности ще бъдат отстранени предварително, а при изготвяне на количествената сметка възложителите ще имат ясна представа за необходимите финансови разходи.

Всяка нова технология, прилагана в живота, изисква две основни предпоставки, когато се прилага в реалния живот, а именно - кадрови ресурс и финансово обезпечаване. Това означава, че у нас трябва да има подготвен висококвалифициран, добре мотивиран и финансово осигурен персонал, който да усвои и практически да приложи знанията си при решаване на съвременните проектни задачи.

Едновременно с това тези специалисти, за да приложат реално своите знания, е необходимо да разполагат със съвременна техника, позволяваща изпълнение на поставените задачи. Постигането на тези две условия изисква своевременно подготвяне на нужните кадри и паралелно с това доставка на съответните технически средства и програмно осигуряване.


 

Обучението на такива специалисти трябва да започне още в горните класове на средното образование на изявените ученици, които в последствие да продължат безпроблемно образованието си в университетите. След завършване на висшето образование и преминаване на подходяща практическа подготовка тези млади специалисти могат да се насочат в областта на проектирането в съответните организации, разбира се с подходящото заплащане за положения труд.

При това целият екип от специалисти е необходимо да бъде подготвен за работа с тази съвременна технология. От всичко посочено дотук следва изводът, че ако искаме да получим съвременен и качествен продукт, ние трябва да осигурим съответните условия за това.

Тук е нужно да се посочи, че трябва да се решат основни въпроси, свързани с въвеждането на съответните стандарти и нормативни актове. Необходимо е уеднаквяване на изискванията към голямото многообразие от софтуерни продукти. Има и известна неяснота по отношение на международните стандартизационни документи в това отношение, въпреки прилагането на тази технология в много от развитите страни.

Процесът изисква време и отново, с риск, че ще се повторя, ще посоча нуждата от осигуряване на необходимия ресурс за това, защото нищо не се постига без влагане на труд и средства.

Към настоящия момент са проведени множество презентации от водещи компании, запознаващи проектантите с осъществяването на сградното информационно моделиране. У нас има проектанти с опит в работа с тези програмни продукти, но е още малко рано да се посочи, че към дадения момент е натрупан съответният ресурс за практическото прилагане на BIM технологиите. Това не означава, че няма определени успешни опити за прилагането им у нас.

д-р инж. Иван Каралеев,
председател на КИИП 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Mitsubishi Electric обяви промоционална кампания на електромери EMU4Бизнес

Mitsubishi Electric обяви промоционална кампания на електромери EMU4

Mitsubishi Electric стартира промоционална продажба на електромери EMU4, включваща и пакетна оферта с актуални решения за мониторинг на електроенергията, съобщиха от фирма Ехнатон, представител на компанията у нас. Първото предложение в рамките на безсрочната кампания включва електромер EMU4-FD1-MB за мониторинг на електропотреблението в една точка на промоционална цена.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиранеБизнес

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиране

Строително-информационното моделиране (BIM) е сред най-новите софтуерни технологии, навлизащи в света на архитектурата. В своята същност BIM е цялостна 3D цифрова репрезентация на строителна система или подсистема.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

Ховал достави котли на газ и нафта за автоцентъра на Еуратек Ауто в ПловдивБизнес

Ховал достави котли на газ и нафта за автоцентъра на Еуратек Ауто в Пловдив

Наскоро Ховал достави ефективни котли на газ и нафта за новия автоцентър на Еуратек Ауто в Пловдив, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на компанията.

Ховал: Предлагаме готови BIM файлове на водещите си продуктиБизнес

Ховал: Предлагаме готови BIM файлове на водещите си продукти

Водещите продукти на Hoval вече имат готови BIM файлове, а BIM файлове на останалите продукти са в процес на разработка. Проектантите биха могли свободно да ги изтеглят от сайта на компанията, за да улеснят своята работа.

АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top