BIM позволява постигането на висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи

22.11.2016, Брой 5/2016 / Бизнес /

 

Що се отнася до използването на термина BIM, желателно е при въвеждането на даден термин да се съобразяваме с конкретните особености в нашата практика, но без да се отклоняваме излишно от обекта, който ще обозначим. В този случай аз съм склонен да приема, че директният превод в голяма степен отразява същността на използвания продукт, а именно - сградно информационно моделиране.

Всъщност то може да се разглежда като цифров 3D модел на дадена сграда, включващ от една страна архитектурата и конструкцията, а от друга - всички инсталационни части, и в определена степен обхващащ и технологичните процеси.

Съвсем естествено е развитието на техниката и новите технологии да ускоряват прогреса и да намират своето място в живота. Ако направим един малък ретроспективен поглед в последните 50-60 години, ясно ще забележим, че с бързото развитие на математическото моделиране и прилагането на цифровите методи за обработка на огромни бази от данни с помощта на съвременни компютърни системи, ние вече може успешно да решаваме много голяма част от всички задачи, стоящи пред специалистите.

Същевременно създаденият виртуален модел на проектирания обект дава възможност още в началния стадий на проектиране да се извърши точна оценка на връзката на сградата с околното пространство, включително и връзката й с цялата инженерна инфраструктура, много точно да се определи до каква степен тя ще се впише в околната среда както в архитектурно отношение, така и по отношение на въздействието й върху другите сгради и обекти, влизащи в съприкосновение с нея.

От това следва, че ако съвсем професионално се погледне на тази технология и безпристрастно се оцени полученият 3D модел, то той изцяло би позволил да постигнем висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи.
Последното е пряко свързано и с факта, че всички особености и много от възможните неточности ще бъдат отстранени предварително, а при изготвяне на количествената сметка възложителите ще имат ясна представа за необходимите финансови разходи.

Всяка нова технология, прилагана в живота, изисква две основни предпоставки, когато се прилага в реалния живот, а именно - кадрови ресурс и финансово обезпечаване. Това означава, че у нас трябва да има подготвен висококвалифициран, добре мотивиран и финансово осигурен персонал, който да усвои и практически да приложи знанията си при решаване на съвременните проектни задачи.

Едновременно с това тези специалисти, за да приложат реално своите знания, е необходимо да разполагат със съвременна техника, позволяваща изпълнение на поставените задачи. Постигането на тези две условия изисква своевременно подготвяне на нужните кадри и паралелно с това доставка на съответните технически средства и програмно осигуряване.


 

Обучението на такива специалисти трябва да започне още в горните класове на средното образование на изявените ученици, които в последствие да продължат безпроблемно образованието си в университетите. След завършване на висшето образование и преминаване на подходяща практическа подготовка тези млади специалисти могат да се насочат в областта на проектирането в съответните организации, разбира се с подходящото заплащане за положения труд.

При това целият екип от специалисти е необходимо да бъде подготвен за работа с тази съвременна технология. От всичко посочено дотук следва изводът, че ако искаме да получим съвременен и качествен продукт, ние трябва да осигурим съответните условия за това.

Тук е нужно да се посочи, че трябва да се решат основни въпроси, свързани с въвеждането на съответните стандарти и нормативни актове. Необходимо е уеднаквяване на изискванията към голямото многообразие от софтуерни продукти. Има и известна неяснота по отношение на международните стандартизационни документи в това отношение, въпреки прилагането на тази технология в много от развитите страни.

Процесът изисква време и отново, с риск, че ще се повторя, ще посоча нуждата от осигуряване на необходимия ресурс за това, защото нищо не се постига без влагане на труд и средства.

Към настоящия момент са проведени множество презентации от водещи компании, запознаващи проектантите с осъществяването на сградното информационно моделиране. У нас има проектанти с опит в работа с тези програмни продукти, но е още малко рано да се посочи, че към дадения момент е натрупан съответният ресурс за практическото прилагане на BIM технологиите. Това не означава, че няма определени успешни опити за прилагането им у нас.

д-р инж. Иван Каралеев,
председател на КИИП 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Архитектурно-строителна седмица, АТЕСТ Експо и Green Energy 2024 събраха 180 изложителиБизнес

Архитектурно-строителна седмица, АТЕСТ Експо и Green Energy 2024 събраха 180 изложители

От 3 до 6 април събитията превръщат София в пресечна точка на Балканите и Източна Европа в строителството, архитектурата, едрогабаритната техника и енергийната ефективност. "Свидетели сме на най-мащабния строителен форум от 15 години насам. През тази година в бизнес формата се включват над 180 директни изложители, а съпътстващата програма е още по-богата", каза управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов.

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сградиБизнес

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сгради

Новата сделка е индикатор за намерение за интегриране на холистични решения за сгради, като платформата за интелигентен дом Homeniq на Samsung C&T, системата ABB-free@home® и ABB i-bus® KNX, които могат значително да разширят потенциалните услуги за дома и сградите в един инструмент за управление на имоти

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в СофияБизнес

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в София

В рамките на обиколката на шоурума ще научат повече за това как проектирането на умна къща създава свързаност между всички системи за повече комфорт и ефективност, както и за преимуществата на домашната автоматизация.

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top