BIM позволява постигането на висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи

22.11.2016, Брой 5/2016 / Бизнес /

 

Що се отнася до използването на термина BIM, желателно е при въвеждането на даден термин да се съобразяваме с конкретните особености в нашата практика, но без да се отклоняваме излишно от обекта, който ще обозначим. В този случай аз съм склонен да приема, че директният превод в голяма степен отразява същността на използвания продукт, а именно - сградно информационно моделиране.

Всъщност то може да се разглежда като цифров 3D модел на дадена сграда, включващ от една страна архитектурата и конструкцията, а от друга - всички инсталационни части, и в определена степен обхващащ и технологичните процеси.

Съвсем естествено е развитието на техниката и новите технологии да ускоряват прогреса и да намират своето място в живота. Ако направим един малък ретроспективен поглед в последните 50-60 години, ясно ще забележим, че с бързото развитие на математическото моделиране и прилагането на цифровите методи за обработка на огромни бази от данни с помощта на съвременни компютърни системи, ние вече може успешно да решаваме много голяма част от всички задачи, стоящи пред специалистите.

Същевременно създаденият виртуален модел на проектирания обект дава възможност още в началния стадий на проектиране да се извърши точна оценка на връзката на сградата с околното пространство, включително и връзката й с цялата инженерна инфраструктура, много точно да се определи до каква степен тя ще се впише в околната среда както в архитектурно отношение, така и по отношение на въздействието й върху другите сгради и обекти, влизащи в съприкосновение с нея.

От това следва, че ако съвсем професионално се погледне на тази технология и безпристрастно се оцени полученият 3D модел, то той изцяло би позволил да постигнем висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи.
Последното е пряко свързано и с факта, че всички особености и много от възможните неточности ще бъдат отстранени предварително, а при изготвяне на количествената сметка възложителите ще имат ясна представа за необходимите финансови разходи.

Всяка нова технология, прилагана в живота, изисква две основни предпоставки, когато се прилага в реалния живот, а именно - кадрови ресурс и финансово обезпечаване. Това означава, че у нас трябва да има подготвен висококвалифициран, добре мотивиран и финансово осигурен персонал, който да усвои и практически да приложи знанията си при решаване на съвременните проектни задачи.

Едновременно с това тези специалисти, за да приложат реално своите знания, е необходимо да разполагат със съвременна техника, позволяваща изпълнение на поставените задачи. Постигането на тези две условия изисква своевременно подготвяне на нужните кадри и паралелно с това доставка на съответните технически средства и програмно осигуряване.


 

Обучението на такива специалисти трябва да започне още в горните класове на средното образование на изявените ученици, които в последствие да продължат безпроблемно образованието си в университетите. След завършване на висшето образование и преминаване на подходяща практическа подготовка тези млади специалисти могат да се насочат в областта на проектирането в съответните организации, разбира се с подходящото заплащане за положения труд.

При това целият екип от специалисти е необходимо да бъде подготвен за работа с тази съвременна технология. От всичко посочено дотук следва изводът, че ако искаме да получим съвременен и качествен продукт, ние трябва да осигурим съответните условия за това.

Тук е нужно да се посочи, че трябва да се решат основни въпроси, свързани с въвеждането на съответните стандарти и нормативни актове. Необходимо е уеднаквяване на изискванията към голямото многообразие от софтуерни продукти. Има и известна неяснота по отношение на международните стандартизационни документи в това отношение, въпреки прилагането на тази технология в много от развитите страни.

Процесът изисква време и отново, с риск, че ще се повторя, ще посоча нуждата от осигуряване на необходимия ресурс за това, защото нищо не се постига без влагане на труд и средства.

Към настоящия момент са проведени множество презентации от водещи компании, запознаващи проектантите с осъществяването на сградното информационно моделиране. У нас има проектанти с опит в работа с тези програмни продукти, но е още малко рано да се посочи, че към дадения момент е натрупан съответният ресурс за практическото прилагане на BIM технологиите. Това не означава, че няма определени успешни опити за прилагането им у нас.

д-р инж. Иван Каралеев,
председател на КИИП 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в СофияБизнес

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в София

В рамките на обиколката на шоурума ще научат повече за това как проектирането на умна къща създава свързаност между всички системи за повече комфорт и ефективност, както и за преимуществата на домашната автоматизация.

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.

АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart BuildingБизнес

АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart Building

Мероприятието бе насочено към новостите и особености при проектирането и изграждането на зарядна инфраструктура за електрически автомобили, облачни системи за енергиен мениджмънт, системи за аварийно и евакуационно осветление и системи за домашна автоматизация.

Столичен търговски център получи отлична оценка при сертификация по BREEAMБизнес

Столичен търговски център получи отлична оценка при сертификация по BREEAM

Над 50% от използваната енергия в Сердика Център е от възобновяеми енергийни източници, като по този начин сградата успява да спести ток, еквивалентен на реалното потребление на близо 1000 средни четиричленни домакинства.

Броят на интелигентните сгради по света ще достигне 115 милиона през 2026 г.Бизнес

Броят на интелигентните сгради по света ще достигне 115 милиона през 2026 г.

В основата на интелигентните сгради е интегрирана смарт технологична система, която позволява по-добър контрол върху условията и функционирането на сградите. Това благоприятства за по-висока продуктивност, подобрена ефективност и цялостно благосъстояние на обитателите.

Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.Бизнес

Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.

Дори ако разходите за природен газ са с 50% по-ниски или цените на електроенергията от възобновяеми източници са с 50% по-високи през 2050 г. в сравнение с актуалните прогнози, термопомпите отново биха били по-рентабилен вариант от водородните котли или горивните клетки.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top