Биометрични системи за контрол на достъпа

08.05.2013, Брой 2/2013 / Техническа статия / Сигурност

 

Системите за биометричен контрол са разработени на базата на модерни технологии за разпознаване на образи и криптиране на информация. Те обезпечават високо ниво на сигурност и са приложими не само за контрол на достъпа, а и в много дейности, изискващи надлежна идентификация на лицата. Системите се предлагат с различни работни станции и подходящ софтуер за многобройните им приложения - сгради с висок коефициент на защита, контрол на работното време и присъствие, автоматично съставяне на отчети за началото и края на работния процес на служители, отдели, офиси или други фирмени подразделения.

Сред предимствата им специалистите посочват отпадането на необходимостта от използване на ключове или карти, които могат да бъдат изгубени или фалшифицирани, както и на нуждата от персонал, който да контролира достъпа и работното време. Системите предлагат и лесен достъп до информация за присъствие в реално време и автоматично заключване след затваряне на вратата.

Биометрични характеристики
Според специалистите дадена характеристика може да се използва за биометрична, ако отговаря на следните условия: универсалност (всеки човек трябва да притежава дадената характеристика); уникалност (колко добре характеристиката разделя отделните индивиди); постоянност (измерва как дадена биометрична характеристика се запазва с течение на времето); събираемост (колко лесно се измерва).

Структурата на биометричната система
Структурата на биометричната система най-общо включва: сензор за запис на биомeтричната следа, процесор за обработка и запаметяване на биометричната следа, алгоритъм за сравняване на автентичността й, както и софтуерно приложение, в което потребителят се регистрира и получава съответните права.
Скоростта на работа на биометричната система обикновено отговаря на структурата на разпознаване на шаблона. Според специалисти съвременните системи поддържат около 100 милиона операции в секунда, което е сравнително сложна задача.

Работни режими на системите
Първият път, когато даден индивид използва биометричната система, неговите данни се записват, след което преминават през предварителната подготовка като например премахване на шума от изображението и др. Събират се нужната информация за сравняващия алгоритъм и се създава шаблон чрез вектор от числа или изображение със строго определени свойства. Елементите, които не се използват от алгоритъма за сравнение, се изтриват.

При експлоатация биометричните системи работят в режим проверка - проверява се дали събраните биометрични данни съответстват на шаблон, за да се установи дали индивидът е този, за който се представя, и режим идентификация, при който се сравняват събраните данни за съответствие в дадена база, за да се установи самоличността на неизвестен индивид. Идентификацията се осъществява при намиране на пълно съответствие в базата от данни.

Критерии за качество на работа на системите
Качеството на работа на биометричните системи се определя по няколко критерия:
Стойност на грешно приемане (false accept rate или false match rate - FAR, FMR) - това е възможността системата грешно да съпостави приетите данни с шаблон от базата. За получаването на тази стойност се измерват процентите на грешните данни, които са приети за верни.
Стойност на грешно отхвърляне (false reject rate или false non-match rate - FRR, FNRM) - възможността системата да не засече съответствие. Измерва процентите на грешно отхвърлените въвеждания.

Относителна оперативна характеристика (relative operating characteristic - ROC) - характеристика, която измерва отношението между FAR и FRR. Алгоритъмът за съвпадение взема решения на базата на предварително зададен праг на съвпадение. Този праг измерва колко близки трябва да бъдат въведените данни до шаблона, за да бъдат приети като верни. В зависимост от това дали прагът е много висок или много нисък се променят и процентите на FAR и FRR.
Еднакъв процент на грешки (equal error rate - EER) - процентът, при който грешните приемания и грешните отхвърляния са еднакви. Стойността на EER може да се види от кривата ROC. Устройствата с нисък EER са най-точни.

Грешка при създаване на шаблон (failure to enroll rate - FER) - честотата на грешките при създаване на шаблони.
Капацитет на системата - колко шаблона може да съхрани системата.
Видове биометрични технологии
Съобразно вида на работа, методите за съхранение на данните и биометричните характеристики, на които се базират, системите за биометричен контрол биват няколко вида.

В зависимост от характеристиките, на които се базират, се различават два основни вида - физиологически и поведенчески. Физиологическата биометрична технология обхваща няколко подвида - лицеви, ирисови и пръстови анализи, както и геометрия на длан и ДНК. Втората биометрична технология, която е и по-често разпространена, включва видовете входен терминал, графологичен и гласов анализ.

Системите се различават и според реализирания метод за съхранение на данните - локално на контролните точки или в централизирана база данни. Използва се и вариант, при който биометричните данни са разположени на индивидуален носител (карта). Режимите на разпознаване също могат да бъдат различни. Например мрежов, когато биометричните данни се изпращат към сървър и там се сравняват, или автономен, когато разпознаването се извършва на контролната точка. При автономен режим може да се провежда търсене в автономна база данни или сравнение с данните на индивидуален носител. Системата може да поддържа и двата режима, което се прави с цел да се осигури по-висока скорост на преминаване през определени точки за достъп, където движението е интензивно.


 

Пръстова биометрична технология
Най-често използваното биометрично решение у нас е методът за разпознаване на пръстови отпечатъци. Разчитането на пръстовата технология се основава на основен и характерен признак. Във функцията на основен, наричан още миниатюрен признак, се използват пресичане на линия, сърцевина, раздвоение, краен раздел, изолирана група (като остров), делта или пора. Характерни са признаците образ/тип, ориентация, честота или повторяемост, извивка на кривината и местоположение.

Според запознати с бранша потребителите възприемат този тип системи много по-добре от продължителните и сложни стандартни процедури по проверка. Повечето модели биометрични решения, предлагани у нас, са брави или устройства към врати, които разпознават по пръстов отпечатък и предоставят автоматично заключване до няколко секунди след затваряне на врата.

Ирисова биометрична технология
Разчитането чрез ирисова технология се базира на видимите черти на окото, които започват да се формират в първите 8 месеца след раждането и остават непроменени до края на живота. Признаци на ирисовата биометрична технология са очни кръгове, резки на ириса, петънца, както и очната корона. Всеки ирис се характеризира с 266 уникални петънца и от 16 до 60 други биометрични следи. Тези черти и местоположението им влизат в образуването на т. нар. Ирискод Т, цифровото изражение на който се побира в 512 байта.

Технологии за лицево и гласово разпознаване
Сред най-леснодостъпните начини за разпознаване на биометрични следи е лицевият метод.
Реализира се чрез камера, изискванията към която не са високи, твърдят специалисти. Необходимата честота, с която следва да работи камерата, е от 3 да 5 кадъра в секунда при разделителна способност 320 х 240 телевизионни линии. Няколко заснети снимки/кадъра на рекрутационен признак позволяват по-внимателно изследване. Цялата технология набляга на лицевите черти, които са по-изразителни, като орбитата на очите, скулите и профила на устата, коментират специалисти.

Друг също леснодостъпен метод за идентифициране чрез биометрични системи е гласовото разпознаване. Този метод е различен от метода на разпознаване на речта. В същността си той има за цел не да различи какво точно казва анализираният обект, а по-скоро как го казва. Целта е по този начин, на базата на конкретни параметри като чистота на гласа, физически и поведенчески признаци, да го идентифицира между други звуци.

Нововъведения в биометричните технологии
Наред с усъвършенстването на вече изброените технологии, активно се развиват и други методи за биометрична идентификация - на базата на тримерни модели на пръстови отпечатъци, формирани с помощта на ултразвук (разработка на университета в Мичиган), по характеристики на мириса (разработка на университета в Бристол), на базата на характеристики на мозъчната активност (разработка на група учени от Гърция) и др.

Наскоро група унгарски учени изобретиха биометрична система за контрол на достъпа с венозен сензор, която вместо на обичайните 10-50 точки, идентифицира дланта на потребителя на 5 милиона точки. Учените предполагат, че венозната индентификация на потребителите в бъдеще може да замени банковите карти, картите за градски транспорт, дори и паспортите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана  в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на  всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация.

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжкаИнтервю

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжка

Как Анди успява да се наложи като една от водещите компании за изграждане и обслужване на системи за сигурност и как успешното сътрудничество с мобилните оператори в страната допринася за това – разберете от разговора с инж. Кирил Радев, ръководител корпоративни клиенти във фирмата.

Технологични тенденции за сигурност в офис сградиТехническа статия

Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се изправят пред проблеми със сигурността, които засягат както тях самите, така и обитателите на зданията. Независимо дали една сграда се обитава от собственика й или от наематели, гарантирането на максимална сигурност в името на защитата на хората и на тяхната интелектуална и физическа собственост е от жизненоважно значение.

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпаТехническа статия

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпа

Биометричните системи представляват технологии за разпознаване и идентифициране на човешки индивиди на базата на техни физиологични или поведенчески (наричани още динамични) признаци и характеристики.Тези отличителни особености са универсални, но уникални при всеки индивид и, за разлика от ключовете, картите за достъп и механизмите за сигурност, базирани на различни кодове и символики, не могат да бъдат забравени, загубени, откраднати или фалшифицирани.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top