РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Биотех

, Брой 1/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Биотех

 

съдържание на рекламата

пречиствателни станции за отпадъчни води

каломаслоуловители и мазноуловители

помпени станции и ревизионни шахти

пластични резервоари и контейнери

плувни басейни от полистоун

ПРОЕКТИРАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ

www.bioteh-bg.com

София, жк. Слатина, ул. Кривина 5, office@bioteh-bg.com, тел./факс: 02/ 878 04 26, GSM: 0893333777