РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Бора

, Брой 1/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бора

 

съдържание на рекламата

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

София 1618, ул. “Любляна” 46

тел: (02) 8180 336, факс: (02) 8180 335

e-mail: bora@cores.bg, www.bora.bg