РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Бора

, Брой 2/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бора

 

съдържание на рекламата

пречистване на отпадни води всички видове пречиствателни станции

София 1618, ул. “Любляна” 46

тел.: 02/ 8180 336, факс: 02/ 8180 335

e-mail: bora@cores.bg

www.bora.bg