Сп. ТД Инсталации

Новият брой на сп. ТД Инсталации представя спецификите в изграждането на покривни соларни системи. За някой от най-често използваните технически похвати при монтажа на инсталациите може да прочетете и в следващия ни брой. В рубриката за Автоматизация разглеждаме ролята на системите за сградна автоматизация в устойчивото строителство, които осигуряват комфорт на обитателите при ефективно оползотворяване на енергийните ресурси и минимално въздействие върху околната среда. Темите в раздела за електроапаратура са "Сигурност на електрозахранването в болници" и "Съхраняване на функционалността на електрическите инсталации в случай на пожар".
В рубриката за осветление представяме статията "Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток". Сред останалите теми в броя са "Специфики на ОВК системи в спортни зали", "Биометрични системи за контрол на достъпа", "Тръби за водопроводни системи" и др.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top