Сп. Технологичен домКалин Иванов вече е управител на НЮ СИСТЕМ

Калин Иванов е новият управител на НЮ СИСТЕМ - компания на холдинговото дружество ВМ Финанс Груп, съобщи за сп. Технологичен дом Гергана Бендурска, PR мениджър в компанията. Господин Иванов ще работи съвместно с инж. Красимир Пунчев, управляващ съдружник на НЮ СИСТЕМ, като ще отговоря за оптимизацията и мениджмънта на всички процеси в компанията, разширяването на кръга от доставчици, както и управлението на връзките с клиенти.

Прочетете цялата публикация
Пречиствателни станции за битови отпадни води

Проблемът с отсъствието на канализационна система и пречиствателни станции в не едно и две малки населени места у нас не е от вчера. В резултат на бурното развитие на строителството по Черноморието, в курортните и вилни селища, както и предвид появата на малки затворени комплекси извън населените места, този проблем се задълбочи. И никак не е трудно да се намерят примери, в които отпадните води се заустват в най-близкия водоем или дере. Освен че нарушава екологичното равновесие и е предпоставка за развитие на алергии и вирусни инфекции, тази порочна практика противоречи на цялата философия на европейското законодателство в областта. Опасността от санкции и спиране на финансиране са основната причина, за съжаление, която би могла да раздвижи сериозно решаването на този наболял проблем във вярната посока.

Прочетете цялата публикация
Инсталационни подове

Двойните инсталационни подове са доказало се техническо решение в оформянето на подовото пространството в съвременните офисни и административни сгради, IT и развлекателни центрове. Спецификата на конструкцията им позволява бърз достъп до инсталираните под тях кабелни системи, бързо и лесно откриване на възникнал проблем от техническо естество, безпроблемна замяна и разширяване на системите. Сред предимствата им е лесната реорганизация на работните места, високата степен на шумоизолация и бързата подмяна на отделните плочи в случай на повреждане.

Прочетете цялата публикация
Пластмасови кабелни скари

Един от основните недостатъци на металните кабелни скари е податливостта им към корозия. Поради тази причина в електрически инсталации, при които кабелните трасета преминават през участъци, изложени под въздействието на вода, влага или силно агресивни среди, се препоръчва полагането на кабелите да се извършва в пластмасови кабелни скари. Основни изисквания към пластмасовите скари, както и при металните, са дълъг експлоатационен живот и висока надеждност. Обикновено материалът, от който са изработени пластмасовите скари, е полимер, най-често поливинилхлорид с добавени към него стабилизатори с цел постигане на по-добра издръжливост на скарите. Друго основно изискване към материала, от гледна точка осигуряването на безопасна експлоатация, е той да бъде температуроустойчив и трудно горим. Пластмасовите скари се произвеждат в стандартни цветове, най-често бял.

Прочетете цялата публикация
Катодни отводители

Катодните отводители са предназначени за защита на електрическите системи и консуматори от преходни пренапрежения и импулсни токове, породени от мълнии или комутации в мрежата. Преходното пренапрежение представлява напреженов връх с кратка продължителност (по-кратка от милисекунди), чиято амплитуда може да достигне стойности, в пъти по-големи от номиналното напрежение. Електрическото и електронното оборудване се характеризират с устойчивост спрямо преходните пренапрежения (диелектрическа якост), тъй като съдържат изолация на фазите спрямо нулата или земята. Стойностите на тази изолация може да варират от няколкостотин волта за чувствително електронно оборудване до няколко киловолта за електрически мотори. Без инсталиран катоден отводител, пренапрежението достига електрическия уред. Ако устойчивостта на пренапрежение на уреда е премината, се получава пробив в изолацията и целият токов импулс преминава през него.

Прочетете цялата публикация
Съвременни фотоволтаични системи

Технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия са сред приоритетните направления в развитието на енергетиката в световен мащаб. Известно е, че за момента себестойността на произведената от фотоволтаични системи електроенергия все още не е конкурентна на традиционно използваните технологии. Въпреки това, общоевропейската политика включва все по-широкото им използване. И неслучайно през последните години и у нас се наблюдава инвестиционен интерес към проекти, включващи изграждането на слънчеви централи за производство на електроенергия. В предишен брой на списание Технологичен дом представихме основните технологични, конструктивни и технически специфики на фотоволтаичните панели. Предмет на статията в настоящия брой са видовете фотоволтаични системи и базовите елементи, от които се изграждат те.

Прочетете цялата публикация
Нова гама електроинструменти Skil Masters

Отскоро на българския пазар се предлага нова гама професионални електроинструменти с марката Skil. “Серията електроинструменти Skil Masters е изцяло нова гама, разработена на базата на 85-годишния опит на производителя. Предназначена е за специалисти, които извършват широк диапазон от домашни строителни, инсталационни и ремонтни дейности. Целта ни е да подпомогнем специалистите в качественото и икономически ефективно изпълнение на професионалните дейности. Skil Masters се отличават с превъзходни работни показатели, подходящи за нуждите и квалификацията на всички специалисти”, заявиха от компанията.

Прочетете цялата публикация
Чилър - термопомпа

Чилърите-термопомпи, познати още като термопомпи въздух-вода, са три основни вида - обикновени, термопомпи с рекуперация на топлина и термопомпи с инверторно управление. Към обикновените термопомпи въздух-вода се отнасят стандартните чилърни агрегати, които работят ефективно при температури над -50 °С. При термопомпите с рекуперация на топлина към агрегата е включен допълнителен топлообменник, който използва топлината, генерирана от работата на самия компресор, за подгряване топла вода за БГВ (битово горещо водоснабдяване). При чилърите стандартно изпълнение тази енергия се губи. От друга страна, чилърите с рекуперация на топлина могат да работят ефективно при температури до -20 °С. Чилърите-термопомпа с инверторно управление са с автоматично регулиране на оборотите на компресора. По този начин текущата мощност във всеки момент съответства на текущите потребности от топлина или студ.

Прочетете цялата публикация
Вентилация на СПА комплекси

Водата е неразделна част от същността на СПА индустрията. Именно на разнообразието от водни процедури се основава идеологията й. От друга страна, различните водни съоръжения са основен проблем за поддържане на комфортен микроклимат в помещенията. Огромното количество влага, на което басейните, джакузитата и другите водни съоръжения са източник, би могло да създаде редица проблеми, свързани както със състоянието на самите помещения, така и със здравето на хората. За преодоляване на проблема с излишната влага се предприемат редица мерки. Сред тях са използване на регулатори на влажност и устойчиви на влага материали за ограждащите елементи (стени, под, таван). Основно средство в борбата с излишната влага обаче е изграждането на ефективна вентилационна система, с която да се осигур подходящ въздухообмен гарантиращ отвеждането на отделящите се водни пари. Сред най-проблемните зони, изискващи специфична организация на въздухообмена, са големите плувни басейни, чиято голяма водна повърхност се явява един от най-сериозните източници.

Прочетете цялата публикация
Създадена бе Кристал Инженеринг Системс

От началото на настоящата година на българския пазар оперира нова фирма - Кристал Инженеринг Системс, съобщи за сп. Технологичен дом Кирил Кузев, търговски директор на компанията. Фирмата е специализирана в извършване на пълен инженеринг в областта на топлотехниката, изграждане на отоплителни системи, вентилационни инсталации, климатични системи, котелни системи, системи със слънчеви колектори, газификация, топлинни уредби и специално оборудване.

Прочетете цялата публикация
Наса-Д в нов офис

От началото на месец април т.г. офисът на фирма Наса-Д в столицата вече е на нов адрес - ж.к. “Младост” 4, срещу Бизнес парк София. Освен административна част, в сградата ще се намират още склад и магазин на компанията. “Разширяването на дейността ни в посока увеличаване на предлаганата номенклатура наложиха преместването ни в нов офис с повече свободно пространство и по-удобна локация

Прочетете цялата публикация
Офисно осветление

Както сме споменавали в предишни броеве на сп. Технологичен дом, стандартизационната рамка в областта на осветлението на работното място се формира от БДС EN 12464:2004 “Светлина и осветление. Осветление на работни места”. Стандартът въвежда комплекс от фактори, влияещи върху осветителната уредба, които трябва да бъдат предвидени в процеса на проектиране, нормите на осветеността на работното място и техните препоръчителни стойности. Разглеждали сме и видовете осветителни тела, подходящи за инсталация в офисни помещения, както и основните принципи на проектиране. Специално внимание бе отделено и на възможностите за управление на осветлението, в зависимост от слънчевото греене, и на стандарта за цифрово управление на осветителни системи DALI. В настоящата статия продължаваме темата за офисното осветление с представяне на новите технически решения в областта. Сред разгледаните аспекти на темата са биодинамичното осветление, методите за бързо изчисляване броя на осветителите, дефиниране на зоната около работното място и яркостта на необходимото осветление, както и критичният ъгъл на отражение на светлината.

Прочетете цялата публикация
Проектиране на сградни газови инсталации

Наредба №6 обосновава правилното проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение и доставка на природен газ. Нормативният документ е от 25.11.2004 и е утвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.

Прочетете цялата публикация
Работно облекло и предпазна екипировка

Всеки работодател в сферата на строителството има задължението да осигури благоприятни условия на труд на служителите си, като гарантира безопасност и сигурност на работното място чрез използване на подходящо облекло и лични предпазни средства. Без да се спираме на степента, в която и работодателите, и работещите спазват нормативно регламентираните си задължения, ще обърнем влияние на законовата рамка в областта. Изискванията са поместени в Наредба 3 “Безопасност и здравословни условия на труд в строителството”, в сила от 2001 г. В нея са описани минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите чрез използване на лични предпазни средства на работното място. Обект на настоящата статия са съвременните изисквания към производството, нивото на защита и използваните материали в работното облекло и личната предпазната екипировка.

Прочетете цялата публикация
Бош Системи за сигурност - домакин на обучение

На 11 и 12 март т.г. Бош - направление Системи за сигурност, организира обучение, посветено на решенията за пожароизвестяване (ПИ) и охранителните системи с марката Bosch. Събитието се проведе в хотел Грийнвил в столицата и предизвика сериозен интерес сред проектанти, инсталатори и дистрибутори на компанията. Лектор бе Маартен Уингс, продуктов и маркетинг мениджър в компанията.

Прочетете цялата публикация
Изгражда се луксозна мултифункционална сграда

На столичния булевард “Черни връх” се изгражда модерна постройка от жилищен тип с търговски и офис части, наречена Меркюр София. Тя ще обхваща 64 апартамента, луксозно фоайе с лоби бар, ресторант, луксозен спа център, който ще разполага с модерно масажно студио, сауна, парна баня, фитнес, закрит басейн и други съоръжения. Проектът ще включва и подземен паркинг, малка конферентна зала и офиси, уверяват инвеститорите от Тидар България, дъщерна фирма на Тидар Груп Израел, и Бългериън Инвестмент Груп. Проектът обхваща 9500 кв.м. застроена площ над земята, която ще се състои от 8 етажа и партер. Сградата ще разполага с 24-часова охрана и рецепция.

Прочетете цялата публикация
Изгражда се Логистичен Парк Варна

Обектът е разположен в Западната промишлена зона върху обща застроена площ от над 120 000 кв. м. Предвижда се да бъде завършен през 2011 г. и в него да бъдат вложени над 57 млн. евро. “Този съвременен проект предлага висококачествени модерни складове, обслужващи офиси, търговски площи под наем и многоетажен паркинг. Стратегическото му местоположение предоставя удобен достъп за транспорт по вода, суша и въздух, осигурявайки ефективната дистрибуция на стоки към страната и региона. От мястото има бърз и лесен достъп до околовръстния път, бул. „Владислав Варненчик”, пристанището, жп гарата и летището”, уверяват инвеститорите.

Прочетете цялата публикация
Проведоха се изложенията Construct Expo и Romtherm

От 3 до 7 март т.г. Ромекспо център Букурещ, Румъния, бе домакин на Международния панаир за ефективни решения в строителството Construct Expo. Представени бяха машини и оборудване за строителството и инфраструктурата, включително водоотвеждане, топло- и хидроизолации в строителството, зидарство и обработка на камъни, метални конструкции, арматури, скелета, дървени конструкции, пластмаси и термосистеми, покривни системи, тераси, сглобяеми сгради и други.

Прочетете цялата публикация
Годишно общо събрание на КАБ на 29 и 30 април

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 29 и 30 април 2009 година в хотел „Велико Търново” в старопрестолния град, съобщиха от пресцентъра на КАБ. Основни акценти в дневния ред ще бъдат отчетът за дейността на Управителния съвет за 2008 г., както и отчетът за дейността на Контролния съвет за 2008 г. Ще бъде разгледан и отчетът за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за миналата година.

Прочетете цялата публикация
ИЖЕ+КСАО дари лицензи oт SEE Electrical/CADdy++

ИЖЕ+КСАО Балкан дари лицензи за учебни цели от CAD програмата за електротехническо проектиране SEE Electrical/CADdy++ на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в гр. Казанлък. “Пет години след като дарихме 4093 броя безплатни лицензи за учебни цели на 182 професионални гимназии в страната и на ТУ–София, продължаваме вече започналата традиция на партньорство между бизнеса и образованието.

Прочетете цялата публикация
Отвори врати Mall Plovdiv

На 19 март т.г. официално отвори врати Mall Plovdiv. Официалната церемония бе съпътствана с мега концерт и много атракции за посетителите. Комплексът е с разгъната застроена площ 45 хил. кв.м и е разположен в жилищен комплекс “Отдих и култура”, в непосредствена близост до Братската могила в Пловдив. Сред най-големите наематели в търговския център са Cinema City и националната верига “Пикадили”.

Прочетете цялата публикация
Пресконференция на БиЕмДжи и Citrix Systems

На 18 март т.г. БиЕмДжи и Citrix Systems бяха домакини на пресконференция на тема “Новаторска стратегия за виртуализация от Citrix – оптимизиране на разходите и потреблението на ресурси с помощта на цялостна софтуерна виртуализация”. Събитието се състоя в зала “Емералд Хол” на хотел Silver House, София, и бе открито от Калина Георгиева, продуктов мениджър за Citrix в БиЕмДжи.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top