Сп. Технологичен дом

Корична тема на новия брой са пасивните къщи. Статията ще ви запознае със спецификите при отоплението, вентилацията и климатизацията на нискоенергийните сгради и възможностите за използване на алтернативни източници на енергия. В рубриката „Бизнес” представяме проекта на група млади архитекти за бъдещата архитектурна визия на столицата. Темите в областта на ОВК оборудването са посветени на горелките с автоматично регулиране на мощността и VRV/ VRF системите за климатизация, както и с техническите средства за оползотворяване на топлината от вентилационни системи. Брой 3/2010 на списанието съдържа още пазарен преглед на продукти и доставчици на измервателни уреди и инструменти. В секцията за електроинсталации може да откриете първа част на статията „Защита от мълнии и пренапрежение”, както и продължението на темата за пожароустойчивите кабели.Пожароустойчиви кабели

Част II. Съвременни изолационни материали и технологии за повишаване пожаробезопасността на кабелитеПожароустойчивите кабели са неразделна част от електрическите инсталации.

Прочетете цялата публикация
Защита от мълнии и пренапрежения

Известно е, че използването на искрови междини не е ефективно техническо решение, тъй като те имат време на реакция до 100 ns. Съответно варисторите, използвани в аресторните защити, се отличават с време на реакция до 25 ns. Реалната форма на вълната на пренапрежението е неизвестна. За момента, въпреки че съществуват редица стандартизирани изследвани вълни (10/350 ms, 8/20 ms, 1.2/50 ms и др.), реалната картина при възникване на пренапрежение не е предварително известна. Математическото описание на тези процеси включва системи от диференциални уравнения, които трудно се поддават на пресмятане. Затова е по-добре да се използват защитни устройства с най-голямо бързодействие.

Прочетете цялата публикация
Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Прочетете цялата публикация
Пасивните къщи

Стандартът за пасивни къщи поставя изискването за контролирана принудителна вентилация на помещенията. Тя се налага, тъй като при отварянето на прозорците за снабдяване на помещенията с пресен въздух през зимата или през горещото лято се отчитат огромни загуби на енергия. Това е причината през тези сезони да бъде осигурено принудително подаване на пресен въздух към всяко помещение (30 m3/h дебит за всеки обитател), както и да се реализира отвеждане на отработения въздух от сервизните помещения (40 m3/h дебит).

Прочетете цялата публикация
Оползотворяване на топлината от вентилационни инсталации

Ротационни топлообменници, капилярни вентилатори и регенератори с оросяем пълнежПонижаването на сградната енергийна консумация е сред приоритетните направления в развитието на съвременните технологии. Първостепенна важност сред тях заема оптимизацията на енергийното потребление на вентилационните и климатичните системи.

Прочетете цялата публикация
Измервателни уреди и интрументи - Продукти и доставчици: Валерий C&M Груп

Инструменти и измервателни уреди KLY-TEK от Валерий C&M ГрупТърговската марка KLY-TEK е създадена и изградена след задълбочени проучвания на добрите практики при проектиране и производство на инструменти.Основните характеристики на инструментите с марка KLY-TEK са професионалност и качество.

Прочетете цялата публикация
Измервателни уреди и интрументи - Продукти и доставчици: Вива-Б

Съвременни измервателни технологии от LaserlinerИмето на немската компания Laserliner от дълги години е синоним на иновативни измервателни технологии. Фирмата произвежда пълна гама ротационни, линейни/пресечни лазерни нивелири, оптични нивелири, детектори, лазерни и ултразвукови ролетки, висотомери и влагомери.

Прочетете цялата публикация
Измервателни уреди и интрументи - Продукти и доставчици: Гео Иванов

Как можем най-ефективно да се възползваме от възможностите на лазерните ролеткиВ лазерните ролетки се ползва лазерен източник на светлина, образуващ много тънък лъч, който се насочва към мястото, до което желаете да измерите разстоянието. Необходимостта лъча да се отрази е една от особеностите на тези уреди.

Прочетете цялата публикация
VRV/VRF системи за климатизация

Част I. Предлагат възможност за едновременно производство на топлина и студ в различни помещения на една сградаСистемите за климатизация, познати като VRV или VRF, макар и сравнително нови като решение, бързо заемат все по-голям дял от пазара на климатична техника.

Прочетете цялата публикация
Модулиране на отоплителни системи

Пред модерните отоплителни системи стоят редица технически и функционални изисквания. Първостепенно място сред тях заемат максималната енергийна ефективност и високата степен на екологичност. Фактор в постигането на икономичен режим на работа е плавното повишение или понижение на мощността в зависимост от температурата или налягането в системата. Автоматичното регулиране на мощността се осъществява чрез модулиращи горелки, познати още като "прогресивни".

Прочетете цялата публикация
Съвременни технически решения в архитектурното осветление

Миниатюрните размери на светодиодите позволяват да се конструират компактни и механично устойчиви светлинни устройства, които да бъдат дискретно използвани при осветяване на обекти. Дългият експлоатационен живот на осветителите изключва в голяма степен необходимостта от обслужването им, което е от особено значение за случаите, при които осветителите са монтирани на труднодостъпни места.

Прочетете цялата публикация
Пожароизвестителни системи

Оптично-димни датчици, аспирационни димни детектори, сензори за CO и CO2, топлинни датчициУважаеми читатели, в предишни броеве на ТД Инсталации, оборудване, инструменти открихме обширната тема за пожароизвестителните системи. В настоящата статия продължаваме темата с неразгледани в публикациите до момента видове пожароизвестителни датчици.

Прочетете цялата публикация
Дистрибуторска среща на Бош Системи за Сигурност България

Компанията представи маркетингови, търговски и продуктови новости пред партньорите си от странатаНа 7 и 8 април т.г.

Прочетете цялата публикация
Модерна и функционална визия за София

Проект представя нови идеи за бъдещо архитектурно оформление на столицатаНаскоро неформална група, наречена “Архитекти за София”, стартира проекта “София 2020”, който включва десет урбанистични идеи, целящи подобряване на градската среда. Според организаторите, платформата цели да привлече вниманието на гражданското общество, администрацията и професионалните гилдии върху възможностите за реализиране на ново поколение градоустройствени мероприятия в столицата.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top