Сп. ТД Инсталации

Новият брой на сп. ТД Инсталации представя актуални пазарни тенденции в сферите на системите за сигурност и ОВК инсталациите. На стр. 15 може да откриете най-новите продукти, технологии и продуктови промоции на водещи фирми, предлагащи системи за сигурност на българския пазар. Коментари на тема "Енергийно ефективни решения за ОВК системи" от 13 български и чуждестранни специалисти, работещи в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията ще намерите в рубриката ОВК. Темата в областта на електроапаратурата в този брой е "Миниатюрни автоматични прекъсвачи". Статията разглежда видовете прекъсвачи, както и по-важните техни характеристики и предлага насоки при избора на прекъсвач за конкретно приложение. Статията в рубриката за осветление е посветена на съвременното улично осветление, акцентирайки върху елементната база, енергийните им характеристики и влиянието на уличното осветление върху околната среда.

Миниатюрни автоматични прекъсвачи

Техническа статия

По дефиниция прекъсвачите са електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и къси съединения. Освен че предпазват кабела, проводниците и крайните потребители, прекъсвачите изпълняват и регулиращи тока функции. За разлика от стопяемите предпазители, които сработват еднократно, след което се налага да бъдат заменени с нови, прекъсвачите поддържат цикличен режим на работа.

Прочетете цялата публикация
Енергийноефективно саниране на сгради

Акцентът бе върху ползите, които биха могли да се постигнат с полагането на външна изолация, сред които подобряване на шумоизолацията, намаляване на енергийните разходи, подобряване на комфорта и т. н. Бяха разгледани основните топлотехнически свойства на материалите и на ограждащите елементи, които е необходимо да се вземат предвид при проектирането на топлозащитата на сградата. Съответно бе обърнато внимание на способността на телата да поглъщат и да предават топлина, да я пропускат и да я акумулират, както и да я провеждат през себе си.

Прочетете цялата публикация
Електрически прободни триони

Техническа статия

Електрическите прободни триони са широко използвани инструменти при рязането на дърво, стомана, алуминий. При правилна работа се осигурява лесно, бързо и точно рязане по права или крива линия, а също така и в кръг.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Николай Мавродиев, Чернев клима

Техническа статия

Използват се различни решения за повишаване ефективността на ОВК системитеНа първо място поради относително най-големия дял спрямо енергийните загуби можем да разгледаме вентилационните инсталации. При помещения с нагнетателна и смукателна система - където това е технологично възможно се инсталират топлообменни апарати за усвояване на топлинния потенциал на изхвърляния от смукателните инсталации въздух.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Мартин Захариев, ЦДМ Системс

Техническа статия

Отопление с електрически електродни котли и инфрачервени излъчватели Електрическата енергия е лесно достъпна, а работата с електрическите системи за отопление на практика не изисква влагането на допълнителен физически труд по поддръжката и експлоатацията им, което ги прави все по-предпочитани при избора на потребителите. Не на последно място е и липсата на вредни емисии при процеса на преобразуване на електрическата енергия в топлинна, както при изгарянето на познатите видове твърди и течни горива.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Ладислав Хероут, ФИДОКС

Техническа статия

Иновативна енегроспестяваща EC-технологияБързият икономически растеж и увеличаването на населението в световен мащаб поставят на сериозно изпитание покриването на нуждите от енергия. Само до 2030 г.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Марин Недков, ТРОКС Австрия - Представителство София

Техническа статия

Ефективно управление на въздуха и акумулиране на енергия с материали, променящи агрегатното си състояниеВъв всички дейности на фирма TROX човекът е в центъра на нашето внимание. Нашата цел е да създадем среда, в която индивидът да има усещането за благосъстояние.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Валентин Цветков, Тинотех

Техническа статия

Добив на топлинна енергия от слънцето с термодинамични системи с директно изпарение в слънчевия панел От доста време съществува дилемата за целесъобразността на отоплението със слънчева енергия. Безспорен факт е, че много малка част от потока слънчева енергия се ползва за отопление и БГВ (битова гореща вода).

Прочетете цялата публикация
Коментар от Юлий Армянов, Тангра-АВ

Техническа статия

Вентилация и климатизация с реална ефективност от 80% За енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и климатизация започна да се говори сериозно след енергийната криза от 1973 г. С увереност може да се твърди, че интересът към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници - фиг.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Siemens направление Сградни технологии

Техническа статия

Със системите за сградна автоматизация се постига по-добър комфорт и се повишава енергийната ефективност на системите в сградатаСистемите за сградна автоматизация вече могат не само да подобряват и повишават с минимални разходи комфорта в една сграда, но и да контролират цялостното й потребление. Финото им настройване може да доведе до 50% намаление на потреблението - по този начин BMS системите въздействат пряко върху енергийната ефективност на сградата.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Елица Нанева, Пестим енергия

Техническа статия

По-ниски разходи за отопление с електрически инфрачервени отоплителни панели Сградният сектор е отговорен за около 40% от общото енергийно потребление, а най-голяма част от това потребление е за поддържането на подходящ вътрешен климат чрез отопление, охлаждане и вентилация. Изчислено е, че около една трета от това енергийно потребление може да бъде елиминирано чрез ползването на вече съществуващи иновативни технологии с бързо възвръщане на вложените средства.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Марян Петров, Мариан и Синове - М. Петров

Техническа статия

Термопомпата слънце/въздух - вода съчетава предимствата на класическите слънчеви панели и термопомпите въздух/въздух и въздух/водаТенденциите за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите са насочени предимно към използването на възобновяеми енергийни източници. Предлаганите от Мариан и Синове - М.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Ася Ангелова, иста България

Техническа статия

Уредите за дялово разпределение намаляват разходите за отоплениеДнес в България се наблюдава близо 40% намаление на потреблението на топлинна енергия, съпоставено с потреблението през 1995 г. Това означава, че благодарение на навлизането на дяловото разпределение и възможността всеки клиент сам да регулира консумацията на топлинна енергия в жилището си или на работното място, енергийната ефективност в сегмента „централно топлоснабдяване” се е повишила с 40%, сочат експертните данни.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Йорг Золфелнер, ЕВН България

Техническа статия

Ефективно централно отоплениеEVN се утвърди като технологично дружество с активна енергийно-ефективна политика. Следвайки своята дългосрочна инвестиционна програма, EVN продължава политиката си на енергийна ефективност по отношение на оперираната от дружеството топлофикационна централа и топлопреносна мрежа в Пловдив.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Велчо Дамянов, Дамвент

Фирмена статия

Термопомпените системи и рекуператорите са от изключителна важност за подобряване ефективността на ОВК инсталациитеВ днешно време ОВК инсталациите се явяват като един от най-големите консуматори на енергия въобще (електрическа и топлинна). Не случайно върховите товари в консумацията на ел.

Прочетете цялата публикация
Коментар от Ангелина Вукашинова, АРК Дизайн

Тенденциите са към използване на ВЕИ и съоръжения с висок КПДНай-новите тенденции в ОВК системите са насочени към използването на възобновяеми енергийни източници и съоръжения с висок коефициент на полезно действие. Подобни решения са: термопомпи с висока ефективност, с коефициент на трансформация СОР от 4 до 6, които могат да се използват само за отопление, за отопление и охлаждане или за отопление, охлаждане и производство на БГВ; котлите на биомаса (пелети); кондензационни котли на газ с много висок КПД; енерговъзстановяващи блокове с ефективност от 60% до и над 70%, с възможност за “free cooling” - нощна вентилация.

Прочетете цялата публикация
Енергийно ефективни решения за ОВК системи

Техническа статия

Системите за отопление, вентилация и климатизация са едни от най-сериозните консуматори на енергия в сградите. Съответно се предлагат и немалко решения, позволяващи повишаване на тяхната ефективност и намаляване на консумираната енергия.

Прочетете цялата публикация
Съвременно улично осветление

Техническа статия

Уличното осветление е "видим" разход на електрическа енергия. Като такъв осветлението е винаги от първите мерки за намаляване на публичното електропотребление. В същото време има много публични енергийни разходи, в т. ч. за отопление, охлаждане, вентилация, вътрешно осветление, за производствени и други дейности на публични дружества и институции, които са значителни и практически не се контролират и ограничават до адекватните норми за електропотребление.

Прочетете цялата публикация
Проведе се изложението Light+Building 2012

Събития

Тазгодишното издание регистрира ръст на посетителите от цял святМилица Атанасова, ФранкфуртОколо 196 000 души (183 111 човека през 2010 г.) посетиха тазгодишното издание на Light+Building - най-голямото световно търговско изложение за осветление и технологии за сградни инсталации, което се проведе от 15 до 20 април т.

Прочетете цялата публикация
Фламтех предлага интелигентно решение за вашата сигурност и защита

Техническа статия

Фирма Фламтех е лидер на българския пазар в предлагането на газови пожарогасителни системи от ново поколение с чисти агенти NAF S 125 и NAF S 227, безопасни за хората и околната среда. Този тип пожарогасителни агенти не нарушават озоновия слой и осигуряват пълно спазване на противопожарните технически изисквания, екологичните параметри по изискванията на EPA и екологичните стандарти във връзка с човешката безопасност.

Прочетете цялата публикация
EBL512 G3: Аналогова, адресируема пожаро-известителна система

Техническа статия

EBL512 G3 е аналогова адресируема пожароизвестителна система, но може да бъде използвана с конвенционални или адресируеми детектори и адресируеми входове и изходи. Системата отговаря на стандарти: EN54 част 2 (Оборудване за контрол и индикация) и EN54 част 4 (Токозахранване).

Прочетете цялата публикация
Проектиране, доставка, изграждане, монтаж и поддръжка на радарни системи от КВЕЛ

Техническа статия

Фирма КВЕЛ ООД проектира и изгражда системи за видео наблюдение и контрол на достъпа, както и системи за сигурност и охрана. Компанията разчита както на собствена продукция, така и на внос от реномирани световни фирми.

Прочетете цялата публикация
Интуитивни системи за сигурност PARADOX

Техническа статия

Съвременните системи за сигурност са навсякъде около нас и се грижат за безопасността и защитата на нашето имущество: алармени системи в дома, системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време в офиса, видеонаблюдение в магазина, пожароизвестителни системи, алармиращи при опасност от пожар, пожарогасителни инсталации, потушаващи възникналите пожари в сървърните помещения, системи за периметрова охрана на вилата и много други.Алармените системи PARADOX са доказали качествата и функционалността си през последните 20 години на нашия пазар.

Прочетете цялата публикация
MAXPRO VMS - иновативни CCTV решения

Техническа статия

MAXPRO е най-новата фамилия продукти за видеонаблюдение на Honeywell. Серията включва софтуер за визуализация и управление MAXPRO-VMS и мрежови записващи устройства MAXPRO-NVR.

Прочетете цялата публикация
Wireless Control - следващо поколение мониторинг и контрол на евакуационни осветители

Техническа статия

На пазара днес вече се предлагат евакуационни осветители, чиито мониторинг и контрол се осъществяват по безжичен път. Това става възможно със системата за безжичен контрол - Wireless Control на фирма RP Technik - Германия.

Прочетете цялата публикация
Електрически табла от АНДИ

Техническа статия

Електрическите табла, асемблирани в модерно оборудвания цех на АНДИ, отговарят на все по-завишените изисквания на клиентите за качество и на европейските стандарти, включително и БДС EN 60439-1 I Т.У.

Прочетете цялата публикация
Боларди на фирма RISE

Техническа статия

Всяка автоматика за врати или бариера може да бъде повредена, вратата да бъде отворена и дори скъпата кола в двора / гаража ви да смени собственика си. Това няма да се случи, ако монтираме отпред болард (потъващ в земята антитерористичен цилиндър) на RISE - фирма от BENINCA HOLDING - Италия.

Прочетете цялата публикация
НОВИ ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ

Техническа статия

Уважаеми читатели,Представяме ви най-новата инициатива на сп. ТД Инсталации - ексклузивно представяне на най-новите продукти, технологии и продуктови промоции на водещи фирми, предлагащи системи за сигурност на българския пазар.

Прочетете цялата публикация
BMS система в Полиграфия Офис Център

Проекти, реализации

Полиграфия Офис Център е модерен бизнес комплекс, изграден изцяло според международните стандарти за сгради клас А. Сградата представлява неразделна част от една от архитектурните забележителности на София - Полиграфическия комбинат Димитър Благоев.

Прочетете цялата публикация
Система за сградна автоматизация в офис сградата на Алфа Банк

Проекти, реализации

Новата офис сграда на Алфа Банк е с РЗП от 10 000 кв. м.

Прочетете цялата публикация
Проведоха се семинари на Autodesk

Събития

На 28 и 29 май т. г.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top