Сп. ТД Инсталации

Брой 4/2011 ще ви запознае с техническите характеристики и видовете съвременни димни пожароизвестители, предлагани на нашия пазар. Списанието представя още преглед на най-актуалните продукти и технологии в областта на асансьорните инсталации. Темата в раздел сградна автоматизация е посветена на уеб базираните системи за управление на инсталациите и техните предимства. В рубриката за електроапаратура може да прочетете за структурата, принципа на действие и специфичните параметри на електронните електромери.
Новият брой ще ви запознае и с изискванията и спецификите за проектиране на системи за гласово оповестяване, съгласно стандартите БДС EN6849 и БДС EN54. Сред останалите теми са "Системи за управление на уличното осветление", "Хидравличен баланс на системите за отопление и климатизация" и др.

Уеб базирани системи за сградна автоматизация

Съчетаването на Интернет технологиите и стандартизираните протоколи за комуникация създава огромни възможности в областта на сградната автоматизация. Системите в тях вече не функционират изолирано, а взаимосвързано и могат да се управляват централизирано чрез локален или отдалечен достъп, с помощта на стандартен уеб браузър. По този начин обитателите на сградата, както и фасилити мениджмънт компаниите получават информация за състоянието на сградните системи в реално време и от всяка точка на света.

Прочетете цялата публикация
Електронните електромери

Техническа статия

Структура, принцип на действие и специфични параметриВ последните години електронните електромери устойчиво изместват индукционните от пазара на средства за отчитане на енергопотреблението. Делът им нараства благодарение на по-богатата функционалност и съвременни характеристики, които им осигуряват редица предимства.

Прочетете цялата публикация
Хидравличен баланс на системите за отопление и климатизация

Техническа статия

В практиката не са рядкост случаите, особено при по-сложните инсталации, когато системата не работи така, както е предвидено по проект, а експлоатационните разходи се оказват по-високи от очакваните. Според специалисти, това се дължи на неспазването на няколко необходими условия, свързани с хидравличното балансиране, като например необходимостта заложеният по проект дебит да бъде обезпечен във всички части на системата, падът на налягане в регулиращата арматура да не се променя твърде много, дебитът да бъде съвместим във всички възлови точки от системата.

Прочетете цялата публикация
Интервю с инж. Марин Маринов, управител на Апекс ММ, и Светослав Христов, технически център на Салто България

Интервю

Salto системите работят с най-разпространените RFID стандартиПредставете накратко дейността на компанията Апекс ММ пред читателите на сп. ТД Инсталации.

Прочетете цялата публикация
Интервю с инж. Юлий Армянов, управител на Тангра

Интервю

Продуктите ни се продават успешно в над 10 европейски страниГ-н Армянов, Тангра е компания, добре позната на българския пазар, която наскоро чества своя 22-ри рожден ден. Кои нейни качества я правят предпочитан партньор?

Прочетете цялата публикация
Системи за управление на уличното осветление

Техническа статия

Системите за управление на уличното осветление са неизменна част от инфраструктурата на големите градове. Интеграцията им позволява лесно и гъвкаво управление на осветяването и значително намаляване на разходите за обслужване и поддръжка на системата. Сред постигнатите ефекти са и икономията на електроенергия и осветителни ресурси, постигната чрез увеличаване на експлоатационния срок на светлоизточниците.

Прочетете цялата публикация
Проектиране на системи за гласово оповестяване

Техническа статия

Системите за гласово оповестяване (СГО), наричани още публично-оповестителни системи (ПОС), са задължителна част от всяка система за сигурност в търговските, административни и обществени сгради. Използват се в комбинация със системи и оборудване за пожароизвестяване като сирени, светлинни индикатори, ръчни и автоматични пожароизвестители и други. Задачата им е своевременно да информират присъстващите във всички зони на обекта за възникнала аварийна ситуация и да указват начините за безпрепятствената им евакуация от сградата.

Прочетете цялата публикация
Димни пожароизвестители

Техническа статия

Видове, принцип на действие, актуални модели на пазараДимните пожароизвестители са основни елементи от всяка пожароизвестителна система. Задачата им е да откриват дима във възможно най-ранен етап от появата му и да подават сигнал към пожароизвестителната централа.

Прочетете цялата публикация
Център за обучение и преход на младежи в риск

Проекти, реализации

Съчетание на конвенционални с енергийно ефективни решения за отопление и БГВЦентърът за обучение и преход на младежи в риск, напускащи специализираните институции, се намира в с. Боровци, област Монтана.

Прочетете цялата публикация
Пожароизвестителна и сигнално-охранителна техника в Baumax - Плевен

Проекти, реализации

Наскоро приключи изграждането на пожароизвестителната, газово-гасителната и сигнално-охранителна техника в новия хипермаркет Baumax в град Плевен. Оборудването е на BOSCH, а инсталацията е реализирана от фирма Палмо.

Прочетете цялата публикация
Съвременни инсталации в логистичен център Шенкер

Проекти, реализации

От началото на м. март 2010 година функционира модерен логистичен терминал на DB Schenker (ДБ Шенкер) в София.

Прочетете цялата публикация
Интервю с инж. Васил Чалъков, управител на фирма Бронлайт

Интервю

Сред целите ни е изграждането и реконструкцията на високоефективни осветителни системиИнж. Чалъков, бихте ли представили себе си и дейността на фирма Бронлайт пред читателите на сп.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top