Сп. ТД Инсталации

Брой 4/2013 на сп. ТД Инсталации представя темата Енергийно обновяване на жилищни сгради с европейско финансиране. С коментари по темата са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Българската асоциация за изолации в строителството, както и някои от водещите търговски фирми, предлагащи решения в тази област. На критериите за проектиране на офисно осветление, определени в стандарт БДС EN 12464-1:2011, е посветена рубрика Осветление в настоящия брой. В рубрика Електроинсталации читателите могат да се запознаят с най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. Сред останалите теми в броя са „Интелигентни компоненти за сградна автоматизация”, „Абонатни станции”, „Периметрови сигнално-охранителни системи” и други.

Интелигентни компоненти за сградна автоматизация

Техническа статия

Системите за автоматизация намират все по-масово приложение в жилищни, търговски и административни сгради. Независимо от типа на сградата целта на инсталацията им винаги е фокусирана върху постигането на по-висок комфорт на обитателите и ефективно използване на енергийните ресурси.

Прочетете цялата публикация
Измерване разхода на питейна вода

Техническа статия

Съвременните водоснабдителни системи представляват сложен комплекс от съоръжения за добив, обработване и транспортиране на водата до крайния потребител. Всяка жилищна, обществена, търговска или друга сграда се свързва към градската водоснабдителна система.

Прочетете цялата публикация
Софтуерни решения за проектиране на сградни електроинсталации от Autodesk

Autodesk предлага две решения за проектиране на сградни инсталации - AutoCAD MEP и Autodesk Revit MEP.AutoCAD MEP работи в познатата среда на AutoCAD.

Прочетете цялата публикация
Софтуер за проектиране на електрически инсталации Ecodial на Шнайдер Електрик

Техническа статия

Ecodial е софтуер за  изчисляване и оразмеряване на електрически инсталации НН, разработен от Шнайдер Електрик. Електрическите изчисления, които Ecodial извършва и които напълно съответстват на действащите в България стандарти и норми, дават на проектанта по-голяма сигурност, спестявайки време и усилия.

Прочетете цялата публикация
Новата версия на софтуерната платформа Eplan 2.2

Техническа статия

Новата версия на софтуерната платформа Eplan 2.2Фирма Ритбул е оторизирана като официален представител и вносител за българския пазар за продуктите на немската компания Eplan Software and Service от 2003 година.

Прочетете цялата публикация
Софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради

В този брой представяме преглед на най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. За целта редакцията се обърна към водещи доставчици на специализиран софтуер за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите им системни изисквания.

Прочетете цялата публикация
Фибран България: Защитата на околната среда протича през енергийната ефективност

Фибран България:Защитата на околната среда протича през енергийната ефективностНашите системи за топлоизолация FIBRANtherm ETICS GF, FIBRANtherm ETICS BT и FIBRANtherm ETICS MW са поредните стъпки, за да се намали консумацията на енергия за отопление и да се осигури намаление на загубите с над 50%. Защитата на околната среда протича през енергийната ефективност.

Прочетете цялата публикация
Рокуул България: Необходимо е бизнесът да се ангажира за развитието на подходящи модели за енергийно обновяване

Техническа статия

Рокуул България:Необходимо е бизнесът да се ангажира за развитието на подходящи модели за енергийно обновяванеНай-ефективният начин да подобрите енергийната ефективност на една сграда е като намалите енергийните загуби през външните стени (облицовката на сградата). Това може лесно да се постигне чрез инсталиране на подходящо решение за топлоизолация на фасадата - решение, което вече е добре познато като ETICS.

Прочетете цялата публикация
КСЕЛА България: За максимален ефект е важно санирането да се извършва с качествени материали

Техническа статия

КСЕЛА България:За максимален ефект е важно санирането да се извършва с качествени материалиПрез 2012 г. КСЕЛА Бълагрия започна производството и продажбата на напълно нов продукт - минералните топлоизолационни плочи Multipor.

Прочетете цялата публикация
Сейнт Гобен, направление Вебер, България: Основна трудност при подобни проекти е постигането на съгласие между собствениците

Техническа статия

Сейнт Гобен, направление Вебер, България:Основна трудност при подобни проекти е постигането на съгласие между собственицитеНие във Вебер вярваме, че постигането на по-добра среда за живеене е отговорност на всеки от нас. За това не само предлагаме материали, а и всички услуги и консултации свързани с топлоизолирането на конкретния проект.

Прочетете цялата публикация
Българската асоциация за изолации в строителството: Мерките по енергийно обновяване на домовете в България не са достатъчно популярни

Техническа статия

Борис Радулов, председател на УС на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС):Мерките по енергийно обновяване на домовете в България не са достатъчно популярниПредставете накратко себе си и дейността на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) пред читателите на сп. ТД Инсталации.

Прочетете цялата публикация
Министерство на регионалното развитие: В резултат от изпълнението на проекта очакваме да бъдат обновени около 200 сгради

Десислава Йорданова, директор на дирекция “Обновяване на жилищни сгради” в Министерство на регионалното развитие:В резултат от изпълнението на проекта очакваме да бъдат обновени около 200 сградиРазкажете накратко какво представлява проект „Енергийно обновяване на българските домове” по ОП Регионално развитие и какви възможности предоставя той на бенефициентите?Проект BG161РО001-1.

Прочетете цялата публикация
Цифрови мултицети

Цифровите мултицети са широко използвани уреди, което до голяма степен се дължи на възможността им да измерват голям брой величини като напрежение, ток, съпротивление и т.н.

Прочетете цялата публикация
Абонатни станции

Техническа статия

Абонатната станция е уредба, чрез която се осъществява подаване, измерване, преобразуване и регулиране на параметрите на топлинна енергия от топлопреносната мрежа към потребителите. Те са залегнали като системи за отопление повече от двадесет години.

Прочетете цялата публикация
Критерии за проектиране и изисквания към офисното осветление

При проектирането на осветителни уредби за офисни сгради се спазват изискванията на стандарта БДС EN 12464-1:2011 “Светлина и осветление. Осветление на работни места.

Прочетете цялата публикация
Периметрови сигнално-охранителни системи

Периметровите сигнално-охранителни системи имат за цел да регистрират опити за проникване в защитавания периметър и да изпращат в реално време информация за нарушението до централен мониторингов център. Те се изграждат извън сградите, на открито и съответно са подложени на различни атмосферни условия - ниски и високи температури, дъждове, снеговалежи, градушки, ветрове и др.

Прочетете цялата публикация
Инсталации в МБАЛ Черноморска – Бургас

Проекти, реализации

Многопрофилна болница за активно лечение „Черноморска - Бургас” е първата за комплексна здравна грижа в най-големия жилищен комплекс на града „Меден рудник”, в който живеят над 80 хиляди души. Изградена е чрез публично-частно партньорство между община Бургас и МБАЛ „Д-р Пенкови”.

Прочетете цялата публикация
Превенцията при изграждане на сгради и плановите обследвания все още не са популярни у нас

Интервю

Богомил Стефанов, управител на Хексагон-Билд, пред сп. ТД ИнсталацииБихте ли представили накратко себе си и дейността на компанията, която представлявате, на читателите на сп.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top