Сп. ТД Инсталации

Брой 5/2012 на списанието ще ви запознае със съвременните стандарти за устойчиво строителство, които оценяват степента на екологичност и енергийна ефективност на сградите  - британския стандарт BREEAM, американския LEED и германския DGNB. В рубриката за автоматизация са представени видовете сензори за контрол на микроклимата в сгради, които измерват концентрацията на CO2, влажност на въздуха, температура и осветеност. В рубриката Осветление е поместена статията "Електрическо осветление на паркове и градини в София", която представя основните изисквания към използваните осветителни тела и реалното състояние на осветителните уредби в столичните паркове.
Статията в рубриката за ВиК оборудване представя компонентите на системите за събиране на дъждовна вода за битови нужди. Сред останалите теми са "Вентилация на административни и търговски центрове", "Автономни димни пожароизвестители" и др.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top