Сп. ТД Инсталации

Брой 5/2016 на списанието за сградни системи, оборудване и инструменти ТД Инсталации поставя акцент на темата за строително-информационното моделиране (BIM), което навлиза в архитектурата, проектирането и строителството до степен, в която корпорациите и дори държавите в цял свят започват да възприемат платформата за големи проекти. Материалът включва описание на компонентите на BIM, както и коментари на специалисти по отношение неговата приложимост и възможности.
От специално интервю за изданието с инж. Петър Петров от Главболгарстрой може да научите повече за предизвикателствата при реконструкцията на Централна гара в София, за инсталираното ново оборудване и за някои от интересните внедрени решения на обекта.
Сред другите интересни теми в изданието са: "Комбинирано производство на енергия в сгради", "Защита от пренапрежение при улично осветление", "Съвременно полево оборудване за BMS системи", "Настройване на цвета в LED осветлението" и други.Съвременно полево оборудване за BMS системи

Техническа статия

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление. Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Прочетете цялата публикация
Защита от пренапрежение при улично осветление

Техническа статия

Уличните осветителни системи са монтирани на открито и изложени на различни въздействия от околната среда. Те се нуждаят от специална защита, за да се гарантира безпроблемната им работа, особено на местата, в които е от изключителна важност да се осигури непрекъснато осветяване.

Прочетете цялата публикация
Комбинирано производство на енергия в сгради

Техническа статия

При производството на електрическа енергия от изкопаеми горива отпадната топлина може да бъде възстановена от охлаждащата вода и димните газове и да се използва за отопление на помещения, подгряване на битова гореща вода и за абсорбционни чилъри. В сравнение с конвенционалните котли, системите за комбинирано производство на енергия в сгради са с много по-висока ефективност, което допринася за пестенето на гориво, намаляване на емисиите на парникови газове и редуциране на разходите за потребление на електрическа енергия.

Прочетете цялата публикация
Ховал: Предлагаме готови BIM файлове на водещите си продукти

Бизнес

Водещите продукти на Hoval вече имат готови BIM файлове, а BIM файлове на останалите продукти са в процес на разработка. Проектантите биха могли свободно да ги изтеглят от сайта на компанията, за да улеснят своята работа.

Прочетете цялата публикация
Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Техническа статия

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

Прочетете цялата публикация
Настройване на цвета в LED осветлението

Техническа статия

С все по-голямото навлизане на LED осветлението и увеличаването на възможностите за неговото управление както на работното място, така и у дома, следващата стъпка е регулирането на цвета. Осветителните тела с нажежаема жичка бяха неефективни, но предоставяха цветове и “топлина”, която караше хората да се чувстват комфортно.

Прочетете цялата публикация
Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Техническа статия

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Прочетете цялата публикация
Fagor доставя оборудване за някои от най-известните ресторанти в света

Фирмена статия

Крис Жишк, програмен директор на Института за кулинарни изкустваГ-н Жишк, разкажете ни малко повече за себе си - как решихте да се занимавате с кулинария, къде натрупахте опита си, кои са идолите Ви и защо ги избрахте?Работя вече 18 години в тази индустрия.

Прочетете цялата публикация
BIM инструментите на Siemens намаляват с до 40% извънбюджетните поръчки в строителството

BIM инструментите на Siemens намаляват с до 40% извънбюджетните поръчки в строителството Фирмена статия

Днес в строителството, както и в промишлеността, предизвикателствата са безброй - непредвидени разходи, неизпълнени срокове, ниско качество, произшествия, непрецизни и непълни планове, липса на координация между изпълнителите и др. Ключът за успеха и на двата сектора е цифровизацията, като непрекъснато изникват нови методи и се предлагат иновативни платформи за подобряване изпълнението на проекти, продуктивността на служителите и съвместната работа на всички нива.

Прочетете цялата публикация
Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стая

Бизнес

На 6 октомври т. г. на официално събитие бе представена интелигентна система за автоматизация на класна стая в 119-о СУ Акад. Михаил Арнаудов. Представянето на пилотния проект, реализиран безвъзмездно от Siemens България и Енерджи Ефект, бе последвано от практическа демонстрация.

Прочетете цялата публикация
BIM позволява постигането на висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи

Що се отнася до използването на термина BIM, желателно е при въвеждането на даден термин да се съобразяваме с конкретните особености в нашата практика, но без да се отклоняваме излишно от обекта, който ще обозначим. В този случай аз съм склонен да приема, че директният превод в голяма степен отразява същността на използвания продукт, а именно - сградно информационно моделиране.

Прочетете цялата публикация
Wilo е първият производител на помпени системи в света, който осигурява лесен достъп до своето BIM съдържание

Бизнес

Развитието на технологиите показва, че цифровизацията е основен двигател на иновациите, благодарение на своя огромен потенциал за събиране, обработка и анализ на данни. Затова и все повече изискванията са насочени не към конкретния продукт, а към интегрираните решения.

Прочетете цялата публикация
Почти всички продукти на Belimo разполагат с достъп до BIM библиотека със спецификации

Бизнес

Belimo разполага с 2- и 3-дименсионни модели и съпътстваща библиотека със спецификации на почти всички продукти в редица области, сред които: управление на вода - вентили и изпълнителни механизми; управление на въздух - изпълнителни механизми; изпълнителни механизми за противопожарни и противодимни клапи, за използване в BIM и продукти за проектиране в ACAD среда.Библиотеките са достъпни за сваляне онлайн, както и плъгин към BIM за продуктите на Belimo.

Прочетете цялата публикация
Строително-информационно моделиране

Строително-информационното моделиране (Building Information Modeling, BIM) навлиза все повече в архитектурата, проектирането и строителството - до степен, в която корпорациите и дори държавите в цял свят започват да възприемат платформата за големи проекти. За пръв път терминът BIM е употребен през 90-те години на ХХ в.

Прочетете цялата публикация
Млади изследователи представиха близо 50 научни доклада на конференцията

Бизнес

Националната младежка конференция с международно участие “Осветление 2016” се проведе между 21 и 23 октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
Белимо България, инж. Гергана Ангелова: Обученията ни са от голяма полза за инженерите в бранша

Интервю

На 6 и 7 октомври 2016 г. Белимо България организира специализиран семинар в София. За мотивите за неговото провеждане, както и за основните акценти в програмата разказва инж. Гергана Ангелова, управител на компанията.

Прочетете цялата публикация
Главболгарстрой, инж. Петър Петров: Основното предизвикателство беше да реконструираме сградата и да запазим режима й на работа

Интервю

Един от най-значимите проекти в столицата през 2016 г. беше реконструкцията на Централна гара. За всички предизвикателства, както и за внедрените иновативни системи и технологии, разказва инж. Петър Петров, главен инженер Строителни обекти в Главболгарстрой.

Прочетете цялата публикация
Адара Инженеринг, инж. Здравка Атанасова: Фирмата ни разполага с добре обучен сервизен персонал

Интервю

Управителят на Адара Инженеринг прави равносметка на основните акценти в дейността на фирмата и най-интересните проекти от изминалата година, като разкрива и какви са приоритетните цели на дружеството за близкото бъдеще.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top