Сп. ТД Инсталации

Брой 5/2012 на списанието ще ви запознае със съвременните стандарти за устойчиво строителство, които оценяват степента на екологичност и енергийна ефективност на сградите  - британския стандарт BREEAM, американския LEED и германския DGNB. В рубриката за автоматизация са представени видовете сензори за контрол на микроклимата в сгради, които измерват концентрацията на CO2, влажност на въздуха, температура и осветеност. В рубриката Осветление е поместена статията "Електрическо осветление на паркове и градини в София", която представя основните изисквания към използваните осветителни тела и реалното състояние на осветителните уредби в столичните паркове.
Статията в рубриката за ВиК оборудване представя компонентите на системите за събиране на дъждовна вода за битови нужди. Сред останалите теми са "Вентилация на административни и търговски центрове", "Автономни димни пожароизвестители" и др.

Сензори за контрол на микроклимата в сгради

Съвременната концепция за автоматизирано управление на микроклимата в сгради се базира на използването на различни типове сензори, изпълнителни механизми и системи за контрол. Информацията, събрана от датчиците, се предава на контролер, който сравнява текущите стойности на следените променливи с предварително въведените базови стойности и изпраща управляващи сигнали към съответните изпълнителни механизми. По този начин се постига оптимална работа на климатизацията, осветлението или вентилацията с оглед поддържане на комфортен микроклимат при минимален разход на енергия.

Прочетете цялата публикация
Системи за дъждовни води

Техническа статия

България е страна, сравнително бедна на водни ресурси. В същото време сухото време допълнително допринася за намаляване на запасите от питейна вода.

Прочетете цялата публикация
Противопожарна защита на електроинсталации в сгради

Техническа статия

Разделянето на сградата на противопожарни зони предпазва незасегнатите части за известен период от време, преди пожарът да се разпространи. Разделянето може да стане с противопожарни прегради, които предотвратяват разпространението на огъня и дима. Тези строителни мерки предпазват хората и материалните ценности и дават възможност на противопожарните групи да предотвратят прехвърлянето на огъня в други части на сградата. Изграждането на противопожарните стени (използвани материали, класове на пожароустойчивост, стойности на натоварване) се регулира чрез строителни норми и закони.

Прочетете цялата публикация
R&M откри завод в София

Събития

На 2 октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
Решения за външно изолиране на сгради

Техническа статия

В няколко поредни броя на сп. ТД Инсталации публикувахме материали, свързани с енергийноефективното саниране на сградите и по-конкретно такива, касаещи решенията за тяхното външно изолиране. В желанието си да представим по-пълна информация за тенденциите при разработване на материалите, използвани за външно изолиране на сгради, и най-новите предлагани решения, се допитахме до фирми, работещи в областта. В настоящия брой ви представяме получените коментари, подредени по азбучен ред.

Прочетете цялата публикация
Телбоди

Телбодите са сред не много популярните, но в същото време полезни инструменти. Първоначално използвани предимно за забиване на тапицерски пирони и познати като такери, те вече се използват и за закрепване на по-дебели и твърди листови материали.

Прочетете цялата публикация
Вентилация на административни и търговски центрове

Техническа статия

Основен елемент при изграждането на административните и търговски центрове е доброто проектиране и изпълнение на вентилационната инсталация. Предвид факта, че подобни сгради се характеризират със значително присъствие на хора, то осигуряването на добре функционираща вентилационна система би гарантирало както  комфорта, така и здравето и работоспособността им.

Прочетете цялата публикация
Интервю с Петър Митев, мениджър Продажби на климатична техника за България и Македония в LG Electronics

Интервю

Ефективните инверторни технологии се наложиха с по-високата си производителностПредставете накратко себе си и длъжността, която заемате в структурата на LG Electronics, пред читателите на сп. ТД Инсталации.

Прочетете цялата публикация
Електрическо осветление на паркове и градини в София

Техническа статия

Главното предназначение и основна функция на осветлението е да създаде условия за визуална ориентация в територията на парка или градината, безпрепятствено и спокойно пешеходно движение и разпознаване на лицата на посетителите. Освен това, то е необходимо за ограничаване на криминалните прояви и осигуряване на безопасността на гражданите. За да се осъществи това предназначение на електрическото осветление, е необходимо да бъдат съобразени следните изисквания

Прочетете цялата публикация
Автономни димни пожароизвестители

Техническа статия

Своевременното алармиране за съществуваща опасност от възникване на пожар би могло да предотврати или да помогне за по-бързото му потушаване. Активна роля в осъществяването на тази превантивна мярка играят пожароизвестителните системи.

Прочетете цялата публикация
Стандарти за устойчиво строителство

Стандарти

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Прочетете цялата публикация
Система за сграден мениджмънт на Sofia Airport Center

Проекти, реализации

На 9 октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
Интервю с инж. Валентин Цветков, управител на Тинотех

Интервю

Системите с термодинамичен слънчев панел са функционални и на приемлива ценаПредставете накратко дейността на представляваната от Вас компания.Тинотех е създадена през 2007 г.

Прочетете цялата публикация
Интервю с Тони Стойнов, технически директор в Интер Системс

Интервю

Изграждането на ефективна система за видеонаблюдение изисква опит, познания и прецизно планиранеГ-н Стойнов, какви технически възможности предоставят съвременните системи за видеонаблюдение?В последното десетилетие тези системи претърпяха бурно развитие, това касае както камерите, така и записващите устройства и най-вече средствата за централизирано мониториране и управление.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top