Сп. ТД Инсталации

Брой 6/2014 на сп. ТД Инсталации представя спецификите и предимствата на сградните инсталации в новооткрития столичен търговски комплекс Sofia Ring Mall, който освен с архитектурата си, се отличава и с високоефективни технически решения. В настоящия брой публикуваме продължение на прегледа „Промишлени сградни инсталации”, който стартирахме в брой 5 на изданието. Статията „Контрол на VRF системи” представя стратегии за управление на VRF системи и възможностите за интегрирането им в системи за сградна автоматизация. В рубриката за ОВК оборудване е поставен фокус върху системите за площно отопление и охлаждане, техните преимущества и приложения. Раздел „Осветление” представя новостите в енергоспестяващите улични осветителни решения. „Измерване на електрическо напрежение” е материалът в рубрика „Електроинсталации”. Други интересни теми в броя са: „Димозащита на сгради”, „Полиетиленови тръби”, „Енергийна ефективност на абонатни станции” и др.

Контрол на VRF системи

Възможности за интеграция в системата за сградна автоматизацияЕдна от най-интересните тенденции в областта на ОВК инсталациите е използването на VRF (Variable Refrigerant Flow) системи. Този тип решения се инсталират сравнително отскоро в България, но бързо заемат все по-голям дял от пазара на климатична техника, благодарение на значителен брой предимства пред традиционните системи.

Прочетете цялата публикация
Полиетиленови тръби

Техническа статия

Безспорните качества на полиетиленовите тръби са предпоставка за тяхната все по-масова употреба за преноса на различни флуиди и газове в разнообразни сфери на човешката дейност. Наложили са се в практиката като добра алтернатива на традиционните материали стомана, цимент, чугун и други.

Прочетете цялата публикация
Измерване на електрическо напрежение

За непосредствено измерване на напрежения в електрически вериги се използват волтметри. Основните изисквания към разнообразната гама устройства, предлагани на пазара, са точност, голямо вътрешно съпротивление, консумация на малка мощност и способността им да не изменят режима на работа на веригата.

Прочетете цялата публикация
Енергийна ефективност на абонатни станции

Техническа статия

Обследването на сградите за енергийна ефективност обхваща и абонатните станции на тези от тях, които са свързани с централизирана топлофикационна система. Чрез абонатната станция (АС) се осъществява подаване, измерване, преобразуване и регулиране на параметрите на топлинната енергия от топлопреносната мрежа към потребителите.

Прочетете цялата публикация
Системи за площно отопление и охлаждане

Техническа статия

С нарастването на изискванията по отношение на енергийната ефективност, комфорта и практичния дизайн в съвременните домове, проектантите на ОВК инсталации залагат на все по-креативни подходи.Системите за площно отопление и охлаждане са сред най-иновативните и търсени решения през последните години поради високата си икономическа ефективност и богатите възможности за използване на възобновяема енергия.

Прочетете цялата публикация
КИС Клима предлага решения за утилизация на енергия от промишлени вентилационни системи

Проекти, реализации

За поддържане на нормативно заложения микроклимат за всяко едно производство се предвиждат различни по тип и специфика вентилационни системи. Независимо от това дали вентилациите са местни, локални или общообменни, изхвърлянето на отработения въздух е съпроводено със загуба на топлинна енергия, необходима за поддържане на работна температура в производствените помещения, която съответно трябва да се добави към компенсиращия пресен въздух.

Прочетете цялата публикация
Данфос Системи за отопление: Системи против замръзване на тръби и образуване на лед на покрива

Проекти, реализации

Винаги съществува риск от замръзване на тръбите през зимата, което може да създаде много сериозни проблеми във всяка една сграда. В Sofia Ring Mall обаче този проблем е решен със системите DEVI против замръзване на тръби.

Прочетете цялата публикация
Ахи Кериър – Клон България: Климатична техника

Проекти, реализации

Климатичната техника е доставена от Ахи Кериър - Клон България. Оборудването е на лидерите в производството на климатична техника в света Carrier и Baltimore Air Coil (BAC).

Прочетете цялата публикация
Корадо България откри нова поточна линия

Събития

Инвестицията ще позволи на компанията да произвежда целия асортимент от радиатори на Корадо Груп и да стъпи на нови пазариНа 12 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
Siemens България представи иновативни решения за ОВК инсталации на серия от семинари в страната

Събития

През м. ноември т.

Прочетете цялата публикация
Cool Consult, Маргарита Янева: Енергийната ефективност е акцент в дейността ни

Фирмена статия

Управителят на Cool Consult представя дейността и бизнес партньорите на компанията пред читателите на сп. ТД Инсталации и разказва за някои от най-значимите референтни обекти на дружеството.

Прочетете цялата публикация
Енергоспестяващо улично осветление

Техническа статия

Уличното осветление отчете голям технологичен напредък през последните няколко години. Основните насоки в развитието му са свързани с подобряване на визуалните условия за безопасно движение на моторните превозни средства и поддържане на обществената безопасност, намаляване на консумацията на електрическа енергия и редуциране на разходите за поддръжка на системите.

Прочетете цялата публикация
Димозащита на сгради

В случай на възникване на пожар опасност представляват не само високите температури и непосредственият контакт с открития огън, а и отделящите се димни газове. В действителност те са най-честата причина (63-74% от случаите) за човешки жертви поради съдържащите се в тях отровни вещества, отделяни при горенето - газови смеси, пари, аерозоли и твърди частици, чието комбинирано действие е изключително опасно за човека.

Прочетете цялата публикация
Алфа Грисин Инфотех: Система за аварийно захранване

Алфа Грисин Инфотех консултира и изгради системата за аварийно захранване на целия проект Sofia Ring Mall. Ние осъществихме доставката, инсталацията, пускане в експлоатация, настройки и ситуационни тестове на 9 бр.

Прочетете цялата публикация
Kaнброк: Пожароизвестителната система SecuriFire 500 - съвременни IP технологии и възможности за дистанционно управление

Фирмена статия

SecuriFire 500 е най-малкият от фамилията контролни панели, разработени от Securiton. В няколко последователни броя ние ще се опитаме да представим по-интересните продукти на фирмата, включващи не само по-комплексните контролни панели и детектори, но и системи за аспирационна детекция.

Прочетете цялата публикация
Проксимус: VRF системите Hisense са подходящи за разнообразни приложения

Фирмена статия

Hisense е една от 10-те най-големи китайски държавни фирми и през своята близо 50-годишна история се превръща в многонационална корпорация, за която работят 75 000 души. Hisense оперира в различни бизнес сфери, в повечето от които е сред топ компаниите на глобално ниво - потребителска електроника (№1 производител на телевизори в Китай, от топ 3 фирмите в света), битова техника (№2 производител на хладилници в Китай), мобилни телефони, таблети и различни услуги.

Прочетете цялата публикация
Редсън: Иновативни и високо енергийноефективни инфрачервени отоплителни системи за индустрията

Фирмена статия

 Инфрачервените газови системи за отопление на Kubler, представяни в България от Редсън, усъвършенствани до ниво на най-ефективни решения, са гарант за стабилна топлинна мощност с висока продуктивност. Системите имат възможност за до 50% енергийно спестяване, както и лесно обслужване и поддръжка - всички тези фактори допринасят за бърза възвръщаемост на вашите инвестиции.

Прочетете цялата публикация
Децентрализираната климатизация от Hoval е отлично решение за производствени и логистични халета

Проекти, реализации

Ключовите предимства на предлаганите от Hoval продукти се изразяват не само в отличните им качества, но най-вече във възможностите за комбинирането им във високоефективно системно решение за отопление, вентилация и климатизация. Ефективните ни системи намират приложение по цял свят, а в последните години все по-масово и в България.

Прочетете цялата публикация
Карана: Високоефективната концепция Bio4Heating осигурява отопление на промишлени сгради

Проекти, реализации

“Bio4Heating” предлага голяма гама от топловъздушни апарати на твърдо гориво с различна мощност, дебит и напор на горещия въздух и ефективност >85%. Всеки апарат се асемблира в зависимост от конкретните нужди на помещението и вида на използваното гориво, дърва и техните деривати (пелети, чипс, дървени стърготини, брикети), костилки, слънчогледови люспи, както и в зависимост от степента на автоматизация на подаване на горивото.

Прочетете цялата публикация
Промишлени сградни инсталации

В продължение на темата за най-съвременните технологии и решения, намиращи приложение в изграждането на индустриални помещения, списанието за сградни системи, оборудване и инструменти - ТД Инсталации, представя коментари на фирмите Карана, КИС Клима и Ховал.

Прочетете цялата публикация
Шнайдер Електрик България: Електрооборудване на сградата

Проекти, реализации

За изпълнение на проект от такъв ранг се изисква пълна съвместимост между отделните системи, както и осигуряване на абсолютна надеждност при работа на обекта. Това, от една страна, осигурява уютна среда за срещи, пазаруване и забавление в непосредствена близост до природата, а от друга - осигурява на наемателите приятна работна атмосфера, висока степен на комфорт и, не на последно място, енергийноефективни системи, който да намалят оперативните разходи.

Прочетете цялата публикация
ХоумГаз: Газова инсталация

Проекти, реализации

Като основен енергиен източник за отоплението на Sofia Ring Mall бе избран природният газ. Това ни постави пред изключително отговорната задача да осигурим надеждно, непрекъснато и безопасно газоподаване към сградата.

Прочетете цялата публикация
Сектрон: Озвучителната и евакуационно-оповестителна система

Проекти, реализации

Озвучителната и евакуационно-оповестителна система в Sofia Ring Mall е изградена от фирма Сектрон и обхваща общите части и магазините в търговския център. Системата е Bosch Praesideo.

Прочетете цялата публикация
Самент: Инсталация на автоматични димни завеси в мола

Проекти, реализации

Фирма Самент бе избрана от главния изпълнител Главболгарстрой за подизпълнител по част Автоматични димни завеси. Това беше един изключително предизвикателен и никак нелесен за реализиране проект за нас.

Прочетете цялата публикация
Протех: Системи за сигурност

Проекти, реализации

Фирма Протех бе подизпълнител на главния изпълнител на обекта ГБС и отговаряше за изграждането на следните сградни инсталации: пожароизвестяване в целия обект; газово пожарогасене в помещенията с ел. табла; прахово пожарогасене в помещенията с дизелгенератори; видеонаблюдение - външно и вътрешно; контрол на достъп до част от служебните помещения, система за броене на хора и система за броене на коли.

Прочетете цялата публикация
Пайп Систем: Водопроводна, канализационна и спринклерна инсталации

Проекти, реализации

Реализацията на ВиК и спринклерната инсталации на проекта Sofia Ring Mall беше една много амбициозна и сериозна задача за Пайп систем. За щастие, ние имахме опит с изграждането на обект от подобен мащаб - Парадайз център.

Прочетете цялата публикация
Окта Лайт България: Светодиодно осветление в магазин Техномаркет

Проекти, реализации

Окта Лайт България реализира проект за цялостно светодиодно осветление на новoоткрития търговски обект на верига магазини Техномаркет, разположен в Sofia Ring Mall. Изпълнението на проекта е съобразено изцяло с изискванията на възложителя за максимален визуален комфорт и със спецификата на търговското представяне на изделията, предлагани от Техномаркет.

Прочетете цялата публикация
Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системи

Проекти, реализации

Реализацията на проекта Sofia Ring Mall беше сериозно и интересно предизвикателство за нашата компания. Фирма Нидакс България бе избрана за доставчик на голяма част от електроматериалите, в това число кабелни скари, кабелни стълби, тръби, подови канали и подови кутии.

Прочетете цялата публикация
МТМ: Пасивна огнезащита на металните конструкции

Проекти, реализации

При реализацията на Sofia Ring Mall фирма МТМ изпълни проектиране, доставка на материали и полагане на пасивна огнезащита на метална конструкция. Изготвеният проект е защитен пред Дирекция НС ПБЗН.

Прочетете цялата публикация
Сградни инсталации в Sofia Ring Mall

Проекти, реализации

На 6 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
D-LINK представи системата mydlink Home

Събития

На 13 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
Франкфуртският панаир представи международните си изложения за 2015 г.

Събития

На 24 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top