Броят на интелигентните сгради по света ще достигне 115 милиона през 2026 г.

01.04.2022, Бизнес / Сградна автоматизация

  • Броят на интелигентните сгради ще достигне 115 милиона през 2026 г.

Бизнес

 

Ново проучване на Juniper Research установява, че броят на сградите с внедрени интелигентни технологии ще достигне 115 милиона през 2026 г., при 45 милиона през 2022 г. Този ръст от над 150% отразява нарастващия стремеж към енергийна ефективност от страна както на бизнеса, така и на жилищния сектор, тъй като разходите за енергоконсумация се повишават.

Според определението на Juniper Research интелигентна е тази сграда, в която се използват технологии, позволяващи ефективно и икономично потребление на ресурсите, като същевременно създават безопасна и комфортна среда за обитателите. Това обикновено включва функции за наблюдение и възможност за интелигентно реагиране на промени в околната среда с помощта на решения за автоматизация.


› РекламаНовото изследване "Интелигентни сгради: ключови възможности, класация на конкурентите и пазарни прогнози 2022 – 2026" констатира, че като се даде възможност за мониторинг и автоматизация на общи функции в сградите, могат да бъдат реализирани значителни ползи по отношение на ефективността, като същевременно се подобри околната среда за работещите и живущите в тях. Проучването установява, че за нежилищните сгради ще се отделят 90% от разходите за интелигентни сградни технологии в световен мащаб през 2026 г., което е сходно с нивото през т. г. Този превес се дължи на по-големите икономии от мащаба в търговските площи, както и на фокуса на повечето интелигентни сградни технологии върху търговския сектор.

"Доставчиците на платформи за интелигентни сгради разбираемо ще се съсредоточат върху приложенията за нежилищни сгради, защото те осигуряват по-голяма възвръщаемост на инвестициите, но не трябва да пренебрегват значението на инсталациите в жилищни сгради, тъй като опасенията за околната среда се засилват", обяснява Донета Грант, съавтор на доклада от изследването.
Проучването показва, че световните доставки на сензори, използвани в интелигентни сгради, ще надхвърлят 1 милиард годишно през 2026 г., при 360 милиона през 2022 г. Това представлява ръст от 204%. Когато сензорите се комбинират с интелигентни платформи за управление, те ще дадат възможност за адаптиране на интелигентните сгради към условията чрез модифициране на елементи като осветление, отопление и вентилация спрямо изискванията на потребителите в реално време. В доклада се препоръчва проектантите на интелигентни сгради да си партнират с доставчици на технологии за изкуствен интелект, за да се максимизират ползите в резултат от автоматизацията, като например намаляване на разходите за енергия и подобряване на работната среда.


 

Понастоящем много от по-старите сградни системи работят независимо една от друга и повечето от тях са изначално неефективни, тъй като не разполагат с възможности за мониторинг, които биха им позволили да се адаптират ефективно към различни условия или работни режими. По-старите сгради могат да бъдат адаптирани така, че да се превърнат в интелигентни сгради. Всяка нова концепция за сграда на този етап ще включва като основно изискване внедряване на интелигентни технологии. Системата за климатизация ще може да рециклира въздуха при най-ниски разходи и с минимална вреда за околната среда. В настоящата среда системата трябва да използва възобновяема енергия. Това е не само полезно за околната среда, но ще допринесе и за значително намаляване на експлоатационните разходи. Някои нови сгради вече предлагат намалени или дори нулеви разходи за енергия благодарение на интелигентното проектиране и интегриране на соларни панели и решения за оползотворяване на вятърната и геотермалната енергия.

В основата на интелигентните сгради е интегрирана смарт технологична система, която позволява по-добър контрол върху условията и функционирането на сградите. Това благоприятства за по-висока продуктивност, подобрена ефективност и цялостно благосъстояние на обитателите. Интелигентните сгради осигуряват икономии на енергийни разходи, оптимизиране на пространството и свеждане до минимум на въздействието върху околната среда. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Разклонителни кутии за електроинсталацииТехническа статия

Разклонителни кутии за електроинсталации

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито.

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради Бизнес

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради 

Направление Интелигентна инфраструктура на Siemens бе класирано сред водещите доставчици на IoT технологии заради цялостен набор от IoT решения за интелигентни сгради, с фокус върху енергийния мениджмънт на сгради и активи, услугите на работното място и мониторинга и анализа на пространството.

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурумБизнес

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурум

Посетителите ще могат да поговорят с експертите от фирмата за предлаганите от тях услуги по комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове силно и слаботокови инсталации, електронна апаратура и специални системи в хотели, бизнес сгради и луксозни жилища.

Light + Building 2022 представя продукти и услуги за дигитално планиранеСъбития

Light + Building 2022 представя продукти и услуги за дигитално планиране

Като интердисциплинарна област, важен аспект на водещата тема е дигиталното планиране в строителството. По време на форума, който ще се проведе между 2 и 6 октомври във Франкфурт, изложителите ще представят богата гама от продукти и услуги за процеса на дигитално планиране в зали 9, 11 и 12.

Смарт модули за монтаж в електрически таблаТехническа статия

Смарт модули за монтаж в електрически табла

Свързаните електротабла се превръщат в ключов фактор не само в еволюцията на енергийния мениджмънт, но и на сградната автоматизация. Всяко умно табло, оборудвано със специални смарт модули и гейтуеи, може да събира данни за потреблението на електроенергия, статуса на прекъсвачите, работата на електроуредите и системите с ел. захранване, да осъществява прогнозен мониторинг и проследяване в реално време и т. н.

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизацияФирмена статия

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизация

В къща за гости на фирма Рила Союшънс, гр. Банско, Ехнатон изгражда цялостна система за сградна автоматизация с гъвкави възможности за управление на инсталациите и оптимизация на разходите. В резултат на работата на опитните инженери на Ехнатон е реализиран проектът за умна къща за гости, в която всички важни системи са обхванати в обща система за сградна автоматизация, базирана на KNX платформа.

Тенденции на пазара на интелигентни електромериТехническа статия

Тенденции на пазара на интелигентни електромери

Инсталирането на интелигентни електромери е една от първите предпоставки при внедряването на сградните системи за управление и наблюдение на електропотреблението, които позволяват визуализация на използването на електрическа енергия – устойчива тенденция с широко поле от перспективи.

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнозиБизнес

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнози

Експертите и пазарните анализатори в областта на интелигентните сгради се надпреварват да дадат най-актуалната и изчерпателна дефиниция на този технологичен феномен и да изкажат мненията и прогнозите си докъде се простират възможностите на решенията в сегмента, както и имат ли изобщо лимит.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top