РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Булкрафт Контрол

, Брой 5/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Булкрафт Контрол

 

съдържание на рекламата

Система за контрол на осветление, щори, климатизация и мул-

тимедия. Изгражда се в новостроящи и завършени обекти и не изисква допълнително окабеляване. Запазва контрола от локалните ключове. Модулният принцип позволява разширя-

ване по всяко време. Поддържа контрол през WEB-интерфейс, iPad/iPhone и Android-приложения.