Циклонни прахосмукачки

01.06.2007, Брой 6/2007 / Техническа статия /

 

Добрите стари прахосмукачки

Създадени преди малко повече от един век в Англия, днес реално те владеят света. Безчет са фирмите-производителки, а и всяка предлага поне по десетина модела. Непрекъснато се правят усъвършенствания за подобряване на почистването, улесняване използването и... намаляване на цената. И независимо от всичко това, едно нещо остава непроменено - принципът им на действие. А той има недостатъци, с които ежедневно се сблъскваме.

За да се почиства добре, трябва силна струя засмукващ въздух, но той често събира и малки изпуснати предмети. Ако това са стотинки, ще го преживеем, но ако е някой дребен любим предмет фамилна ценност? Почти неизбежно е залепването към засмукващия отвор на пердета, завеси и всякакви тънки материи, което прави практически невъзможно почистването им. Когато това се случи с паднал на земята вестник или лист хартия, почистването просто спира, докато не го махнем.

Проблем представлява и прахоулавящият филтър. За добрата работа на прахосмукачката трябва чистият въздух с лекота да преминава през него и същевременно отворите му да са много малки, за да задържат колкото е възможно по-дребни частици. Но малките отвори са сериозно препятствие за въздуха, което налага използването на мощен електродвигател и прахосмукачката става тежка и по-скъпа. За да се намали теглото и цената й, филтърът е със сравнително големи отвори и дребните частици спокойно преминават през него, за да се върнат обратно в помещението. Така в известен смисъл се оказва, че прахосмукачката вдига прах, вместо да го почиства. Същевременно тя “пренебрегва” и част от разпръснатите къде ли не косми от домашните любимци.

Картината става още по-мрачна, когато филтърът се задръсти с прах - силата на засмукване рязко намалява и все по-голяма част от боклуците остават неприбрани... И като капак, нека си спомним какво става, когато отидем да изпразним постоянната торбичка с прах. При всяко нейно тръсване се вдига задушлив облак и колкото и пъргаво да отскачаме встрани, неизбежно глътваме част от него.

С всички тези проблеми дотолкова сме свикнали, че не ги забелязваме или най-малкото не им обръщаме внимание. Добре де, какво като се замисляме върху недостатъците? Може ли нещо да направим, поне за да ги намалим? Точно този въпрос си е поставил

английският инженер Джеймс Дайсън

преди малко повече от 25 години и дал логичният отговор - трябва да се смени принципът на работа. Той добре знаел какво представляват циклоните в природата и че поради създаваното от тях въртеливо движение на въздуха (вихър) се случват две неща. В средата на вихъра налягането на въздуха рязко намалява, засмукват се различни предмети и въртейки се, се издигат нагоре. След това получената от въртенето центробежната сила ги изхвърля на значително разстояние и когато те се отдалечат от вихъра, падат надолу от собствената си тежест. Дайсън е знаел също, че този принцип вече е използван в центрофугите за изстискване на пране и в индустриалните сепаратори за отделяне на съставките на течности. Така постепенно узряла идеята за нов

принцип на работа на прахосмукачките

Техният електродвигател работи като мощен вентилатор, всмуква въздуха и създава въртеливо негово движение (минициклон) в няколко цилиндрични и конусообразни съда, наречени циклони. Скоростта на това движение в съвременните модели приближава, а в някои случаи дори нахвърля 1000 километра в час (няма грешка!), центробежната сила на частиците в него става чудовищно голяма - между 100 000 и 300 000 пъти по-голяма от силата, с която Земята ги привлича. Резултатът от нея е, че дори много малки частици прах биват изхвърлени извън въздушната струя, удрят се в стените на съда и падат на дъното му. Останалият чист въздух излиза от специален отвор на съда.
Изследванията са показали, че нежеланото останало количество прах в този въздух е средно 150 пъти по-малко спрямо класическите прахосмукачки и чистотата му е значително по-голяма в сравнение с тази на въздуха в току-що проветрено помещение.

В съдбата на циклонните прахосмукачки има някои

любопитни подробности

След като създава през 1983 година своята първа циклонна прахосмукачка, Дайсън като всеки разумен човек си взима патент и предлага на ред големи фирми да го купят и започнат производство. Всички отказват! Това не го обезсърчава и той представя прахосмукачката си на панаир в Япония през 1991 г., където печели награда, патентът му бива откупен и започва производство от японска фирма. С получените средства Дайсън основава своя собствена фирма, чиито прахосмукачки само 4-5 години по-късно стават най-продаваните в Англия. Фирмата съществува и до днес като един от сериозните световни производители. В крайна сметка големите компании проумяват изгодата и включват циклонните прахосмукачки в производствената си листа.

При съвременните модели

има много подобрения в основния принцип. Преди всичко въздухът се изчиства не само от прах, но и от всякакви други механични замърсители. Това се прави на 3 етапа, всеки от които отделя определена част от замърсителите. Най-напред въздухът влиза в прозрачен цилиндър, където скоростта на движението му е най-малка и затова там се отделят най-едрите частици, които падат на дъното му. Защо пък прозрачен? Това не е свързано с принципа на действие, а е просто едно удобство - вижда се, когато се е напълнил. Тогава той се изважда и съдържанието му се изсипва.

В горната част на цилиндъра има филтър, също с цилиндрична форма. Поради по-голямата скорост на въртенето на въздуха, около него се отделят косми, мъх и подобни по-леки частици, които също падат на дъното на цилиндъра. През отворите на филтъра вече твърде чистият въздух продължава нагоре. И тук веднага възниква въпросът: „Няма ли вероятност някои частици да се налепят по отворите на филтъра и намалят ефективността му?” Такава вероятност не само има, но и нещо се залепва. За разлика от класическите прахосмукачки, конструкцията на филтъра позволява лесното му сваляне и измиване с течаща вода. И това може да се прави поне стотина пъти (в инструкцията на прахосмукачката би трябвало да е отбелязано точно колко), след което филтърът трябва да се смени. Допълнително предимство е десетина пъти по-голямата площ на филтъра в сравнение с тези на класическите прахосмукачки, което е една от причините за по-доброто му действие.

Отделянето на още по-ситните замърсители изисква значително по-голяма скорост на движение на въздуха. Тя се осигурява чрез преминаването му през няколко успоредно разположени значително по-тънки конусовидни тръби. Конусовидни, защото колкото по-малък е диаметърът, толкова по-голяма е скоростта на движение на въздуха и съответно се отделят по-леки частици. Конструкцията на прахосмукачката е такава, че те също падат на дъното на прозрачния цилиндър.

И накрая най-ситните частици, например съдържащите се в цигарения дим, както и “по-едрите” бактерии. Независимо от голямата скорост на въртящия се въздух, тяхната центробежна сила не е достатъчна, за да излетят встрани. Тук на помощ идват известните НЕРА филтри. Те се състоят от хаотично разположени толкова фини влакънца, че улавят всички частици с диаметър над около 3 десети от микрометъра (над 100 пъти по-малки от дебелината на човешкия косъм). Същевременно не затрудняват работата на циклонната прахосмукачка.Влизащата струя въздух в прахосмукачката не е нужно да е с голяма скорост и поради това почистваните тънки материи не залепват към накрайника. Няма опасност да бъдат погълнати и някои малки предмети. Същевременно поради принципа на действие скоростта на въздуха не зависи от количеството на боклука в прозрачния цилиндър, т.е. гарантирано е постоянно качество на почистването.

И така, циклонните прахосмукачки почистват по-добре от класическите. Но това тяхно качество трудно може да бъде реално забелязано, тъй като така или иначе не може да се види останалият несъбран прах от другите прахосмукачки. А и в очите на доста хора по-доброто почистване не е достатъчно оправдание за по-високата цена на циклонните прахосмукачки. Това е техният основен недостатък, който обаче напоследък намалява.

В зависимост от конструкцията, която определя и начина на използване на циклонните прахосмукачки, съществуват два основни вида.

При “изправените” прахосмукачки

плъзгащият се по пода накрайник за събиране на боклука е поставен в долния край на прозрачния цилиндър, а не на края на маркуч, както при класическите прахосмукачки. Това налага да се движи цялата прахосмукачка, а не само накрайникът. За целта тя се наклонява леко и дори не е необходимо да бъде бутана от работещия, тъй като движението се осигурява от двигател. В по-старите модели за целта чрез специална механична предавка се използва основният електродвигател, докато в най-новите има специален. Така не се налагат физически усилия за работа с прахосмукачката, а е достатъчно да се направлява движението й „с два пръста”. Съществено предимство е и че въртящата се четка на накрайника с лекота прониква между влакната на килимите и добре ги почиства от натрупания прах. Същевременно въртенето насочва праха към всмукващия отвор и улеснява почистването.

След като почистващият накрайник е на самата прахосмукачка, логично е да се запитаме как става почистването на различно дебели килими. Няма ли опасност накрайникът да задира в дебелите и да е далече от тънките и съответно да не ги почиства добре. По принцип такава опасност няма, поради регулирането на височината на накрайника, което осигурява той винаги да се плъзга нежно по почистваната повърхност. В някои модели това става ръчно, а в други - автоматично.

Допълнително улеснение в някои модели е замяната на колелата с топки. Това позволява без проблем движението във всички посоки и съответно улеснява заобикалянето на мебелите и други предмети по пода.

Всичко това изглежда много добре, но как се чистят мебели, завеси или паяжините по тавана? Нима трябва да вдигаме цялата прахосмукачка? Естествено, че не! За такива и подобни нужди е предвиден маркуч, който позволява на живеещите в къщи и мезонети с лекота да почистват стълбите. Отворът за маркуча е в горната част на прахосмукачката и при поставянето й във вертикално положение, когато тя не трябва да се движи, всмукването на въздуха автоматично се превключва към него.

 

Добре знаем, че при работа с прахосмукачка неизбежно остават непочистени места, особено в ъглите и около краката на маси, столове и легла. Специални “мустаци” по четката на циклонните прахосмукачки успяват да се пъхнат във всяко ъгълче и да избутат оттам прахоляка.

По-едрият боклук също се събира с лекота, поради достатъчно широкия отвор на накрайника. Прибирането на четката на накрайника за почистване на фини гладки повърхности също е улеснено - обикновено това се прави чрез просто натискане на копче, в някои модели с крак, за да не става нужда да се навеждаме.

Изваждането на цилиндъра с боклука също става чрез натискане на бутон, което избягва всякакъв допир с него. Това не само е хигиенично, но е особено важно за алергичните към прах. Неслучайно някои модели циклонни прахосмукачки се препоръчват от Британската асоциация за алергични заболявания като напълно безвредни.

Циклонните прахосмукачки с маркуч

почти не се различават на външен вид от класическите, нито работата с тях е по-различна. Но удобството от лесното и чисто изхвърляне на събрания прах си остава.

Както е добре известно, за обективна оценка на качествата на какъвто и да уред се използват неговите

технически характеристики

Циклонните прахосмукачки не правят изключение. Както и при класическите, сред основните характеристики е мощността, която обикновено е между 200 и 300 W. Това би трябвало да предизвика учудване сред познавачите, които знаят, че за да върши добра работа една прахосмукачка, мощността й трябва да поне 700-800 вата. Причината за тази странна разлика е, че повечето производители на циклонни прахосмукачки дават мощността им във “въздушни ватове” (airwatt) и тя е реално осигуряващата почистването. В класическите прахосмукачки като мощност е прието да се разбира консумираната от електродвигателя, само част от която (понякога 20-25%) се използва за почистване. Достатъчно е след като свършите работа с прахосмукачката да я пипнете и установите, че тя е твърде топла. Затоплянето е с част от консумираната електроенергия, но то с нищо не е подобрило почистващите й качества.

Обемът на контейнера за събиране на боклука е между 1,7 и 4 литра. По-големият обем е за предпочитане, тъй като по-рядко се налага да бъде изпразван, но това е свързано с увеличаване на размерите и теглото на прахосмукачката. А то обикновено е между 6 и 9 килограма.

Ръчните циклонни прахосмукачки

са с малки размери и тегло около килограм - килограм и половина, и, естествено, с по-малка мощност (30-40 въздушни вата). Засега се предлагат сравнително малко модели. Основно им предназначение е за почистване на неголеми площи (да речем трохите от масата) или трудно достъпни места, например купето на автомобил.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top