Cool Consult, инж. Маргарита Янева: Съществува голям потенциал за повишаване на ефективността на системите

20.07.2016, Фирмена статия / ОВК оборудване

  • Cool Consult, инж. Маргарита Янева: Съществува голям потенциал за повишаване на ефективността на системите

ОВК оборудване

 

инж. Маргарита Янева,
управител на Cool Consult, пред сп. ТД Инсталации

Кой е най-иновативният продукт/технология, който в момента предлагате на българския пазар?
Екипът на фирма Cool Consult предлага пълна гама от услуги в областта на климатизацията, отоплението и вентилацията от проектиране, реинженеринг на проекта (при необходимост), до неговото реализиране.

В последните години фирмата е фокусирана в разработката и повишаването на енергийната ефективност на системите за отопление, вентилация, климатизация и производството на топла вода за битови нужди. Съществува много голям потенциал за повишаване на ефективността на системите.

В работата си използваме съвременни изчислителни методи за симулация и моделиране на поведението на сградите и на отделните системи в нея. Това ни позволява да разработваме по няколко варианта и да подберем технически и икономически най-изгодния.Какво е актуалното състояние на ОВК пазара у нас, какви са основните му характеристики?
За съжаление, повечето от инвеститорите в България все още на са узрели за прилагане на новите технологии при изграждането на сгради и системите за микроклимат. Много трудно навлизат на пазара иновативните технологии. Не се използва потенциалът на локалните източници на енергия като слънце, вятър, вода, отпадни продукти от производството.В същото време няма много подготвени инженерни кадри, които да предлагат и прилагат нови енергоефективни решения, вследствие на което се прилагат само утвърдени системи. Като цяло всички производители на съоръжения за отопление, вентилация, климатизация и производство на топла вода за битови нужди, постоянно подобряват ефективността на продуктите си.

Друг проблем е, че в България се влагат много малко средства за разработване на нови технологии и материали, свързани с енергийната ефективност на сградите и системите.

 

Какви са бъдещите тенденции на развитие - технологични и пазарни?
Водеща тенденция е в бъдеще все повече да се внедряват и прилагат най-новите иновативни енергийно ефективни решения за повишаване на комфорта на микроклимата в сградите, намаляването на СО емисии и не на последно място, понижаване на експлоатационните разходи на отопление, вентилация, климатизация и производство на топла вода за битови нужди.

Тук е мястото да споменем и готвените финансови механизми за „търгуеми бели сертификати”. Целта на белите сертификати е да спомогнат за повишаване на енергийна ефективност по икономически ефективен начин.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Иновации за свързания дом на Schneider Electric Innovation Summit 2018 в ПарижБизнес

Иновации за свързания дом на Schneider Electric Innovation Summit 2018 в Париж

Актуални решения за енергиен мениджмънт и автоматизация на интелигентни сгради представи Schneider Electric по време на фирменото изложение Innovation Summit в Париж. Водещ акцент по време на форума беше IoT-отворената цялостна платформа за умен дом Wiser, която предлага интелигентни възможности за лесно управление на автоматизираните системи в жилището.

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сградиТехническа статия

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сгради

В контекста на водопроводните системи терминът "многоетажни" се прилага за сгради, които са твърде високи, за да бъдат водоснабдявани чрез нормалното налягане на обществената водопроводна мрежа.

Водоснабдяването в типична двуетажна сграда от 8-12 метра може да се осигури при нормални условия, но по-високите сгради се нуждаят от системи за повишаване на налягането.

Мобилни приложения за сигурност в домаТехническа статия

Мобилни приложения за сигурност в дома

Технологичното развитие в областта на системите за сигурност, интелигентните сградни решения и персоналните мобилни устройства значително трансформираха концепцията за защита на дома.

Мобилните приложения в сферата на сигурността за жилищни и сградни приложения са сравнително нов продуктов сегмент в сферата на домашната автоматизация, но все по-убедително се нареждат сред търсените от потребителите решения.

Пречистване на въздуха в училища и детски градиниТехническа статия

Пречистване на въздуха в училища и детски градини

Постигането и поддържането на висока чистота на въздуха в ясли, детски градини и училища в съответствие с актуалните здравни норми е сериозно предизвикателство.

В тези институции, с оглед на някои характерни рискове, свързани с дейността им, е задължително прилагането на необходимите мерки и технологии за пречистване на въздуха и поддържане на параметрите му в регламентираните граници.

Подподови кабелни системиТехническа статия

Подподови кабелни системи

Въпреки тенденцията на преход към безжични комуникации и технологии през последните десетилетия производството на кабелни системи всъщност се разширява. Кабелните комуникации предлагат по-голяма сигурност, особено на физическо ниво, за множество приложения.

При проектирането и конструирането на сгради се прилагат няколко стратегии за управление на кабелните системи. Сред най-популярните методи е използването на различни типове подови/подподови системи за кабелен мениджмънт.

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сградиТехническа статия

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сгради

Отоплителните, вентилационните и климатичните системи са ключови елементи от концепцията за нулево-енергийни сгради и обект на множество технологични нововъведения. В тях се внедряват последните иновации при материалите, продуктите практиките и контролните решения.

С нарастването на популярността на тези проекти в Европа и по света, ОВК производителите поставят все по-голям фокус върху технологиите, специално проектирани за такъв тип приложения, които са в състояние да посрещнат амбициозните им изисквания за енергийна ефективност.

Архитектурно-топлинен дисбалансТехническа статия

Архитектурно-топлинен дисбаланс

В това как ще се овладее полезността на топлинната енергия и как ще се съчетаят нейните ефектни приложения с модерна строителна конструкция се създава неизбежен вид парадокс – архитектурно-топлинен дисбаланс. Всяка несъобразена с топлинните закони естетическа архитектурна форма може да се окаже икономически разхищаваща...

Ретрофит и модернизация на ОВК системиТехническа статия

Ретрофит и модернизация на ОВК системи

Независимо колко добре се поддържа една ОВК система, идва момент, в който тя трябва да бъде заменена или най-малкото модернизирана.

Статията разглежда новите ОВК системи с цифрово управление и факта, че заемат все по-голям пазарен дял, какви са предпочитаните възможности за ретрофит, както и какви са ползите от неговото прилагане.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top