РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Daikin

, Брой 2/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Daikin

 

съдържание на рекламата

Тръбен път до 1000 метра, максимален брой на вътрешните тела 64 и максимална денивелация между външното и вътрешното тяло до 90 мета - третото поколение системи въвежда нови измерения при VRH системите на Daikin.

www.daikin-ce.com