РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Данфосс, Системи за отопление

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Данфосс, Системи за отопление

 

съдържание на рекламата

Оптимизирани приложения и високотехнологични решения

Данфосс е водещ производител на абонатни станции, топлообменници и топлофикационна автоматика, които допринасят за 20 до 30% спестена енергия в топлофикационната мрежа и сградите с крайно потребление.

5 мил. инсталации по целия свят

И над 75 години опит в областта на енергийната ефективност и оптимизацията на приложенията ви гарантират един силен партньор и високотехнологияни решения.

www.bg.danfoss.com

Направление Топлофикационна автоматика